Северна българияДата10.02.2018
Размер138.16 Kb.
#56836
ТипПрограма
ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗДИРВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2016 Г.

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ


09.03.2017 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Георги Нехризов

Секретар: Найден Прахов

1. Александра Петрова. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на с. Старо село, об-на Мездра и с. Струпец, об-на Роман, обл. Враца.

2. Георги Ганецовски. Теренно издирване на археологически обекти на територията на инвестиционна площ от находище „Касибо“, в м. Солишова падина, в землището на с. Костелево, об-на Враца, обл. Враца.

3. Нарцис Торбов. Теренно издирване на археологически обекти на територията на инвестиционна площ от находище „Ирма“, в землищата на селата Горна Кремена и Кален, об-на Мездра, обл. Враца.

4. Нарцис Торбов. Теренно издирване на археологически обекти на територията на инвестиционна площ „Плочата“, в землището на с. Люти дол, об-на Мездра, обл. Враца.

5. Станимира Танева. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Голяма Желязна, об-на Троян и Лесидрен, Кирчево, Сопот, Славщица, об-на Угърчин, обл. Ловеч.

6. Светлана Кавръкова. Теренно издирване на археологически обекти по средното течение на р. Горна Камчия в землищата на селата Черни връх, Желъд и Ново Янково, об-на Смядово.

7. Владимир Славчев. Теренно издирване на археологически обекти на територията на община Дългопол, обл. Варна.

8. Владимир Славчев. Теренно издирване на археологически обекти по долината на р. Провадийска на територията на общини Аврен, Белослав, Провадия, Дългопол и Ветрино, обл. Варна.

ПОДВОДНИ ПРОУЧВАНИЯ

9. Калин Димитров. Теренно издирване с недеструктивни методи в акваторията по дължина на границата на Канал № 2, свързващ Варненско с Белославското езеро с ПИ с идентиф. 03719.501.6183, гр. Белослав, обл. Варна.

10. Людмил Вагалински, Калин Димитров. Морски археологически проект „Черно море“.

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

11. Филип Михайлов. Теренно издирване на археологически обекти в рамките на концесионна площ „Бабица“, землище на с. Бабица, об-на Брезник, обл. Перник.

12. Филип Михайлов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на с. Велиново, с. Глоговица, с. Милкьовци и с. Ерул, община Трън, обл. Перник.

13. Василка Паунова. Теренно издирване на археологически обекти на територията на концесионна площ „Трън–Север“ в землищата на с. Забел, Туроковци, Ломница и гр. Трън, об-на Трън, обл. Перник.

14. Кръстю Чукалев. Теренно издирване на археологически обекти в обхвата на проект Модернизация на жп линия София–Драгоман, на територията на об-ни Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област.

15. Георги Иванов. Теренно издирване на археологически обекти по дължина на трасето и сервитута на проект „Развитие на жп възел София“ на територията на общини София и Елин Пелин.

16. Иво Чолаков. Теренно издирване на археологически обекти по дължина на трасето и сервитута на жп участък София–Перник–Радомир на територията на общини София, Перник и Радомир.

17. Георги Нехризов. Теренно издирване на археологически обекти по дължина на трасето на жп линията Елин Пелин–Ихтиман в землищата на общини Елин Пелин и Ихтиман.

18. Иво Чолаков. Теренно издирване на археологически обекти по дължина на трасето на жп линията Елин Пелин–Септември в землищата на общини Ихтиман, Костенец, Белово и Септември.

19. Адриана Божкова. Теренно издирване на археологически обекти на територията на концесионна площ Конаговски чал, землища на с. Алеко Константиново и с. Дебращица, община Пазарджик, обл. Пазарджик.

20. Адриана Божкова. Теренно издирване на археологически обекти на територията на ПИ № 166088, м. Срещу баира, землище на с. Огняново и ПИ № 233002, м. Малък кутел, землище на с. Хаджиево, община Пазарджик, обл. Пазарджик.

21. Асен Салкин. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на гр. Велинград, с. Кръстава, с. Грашево, обл. Пазарджик.

22. Наталия Иванова. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Боримечково, об-на Лесичево, обл. Пазарджик.

23. Вяра Петрова. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Паталеница, община Пазарджик, обл. Пазарджик.

24. Вяра Петрова. Теренно издирване на археологически обекти в границите на инвестиционна площ „Бялата чука“, землище на с. Ветрен, об-на Септември, обл. Пазарджик.

25. Мартин Христов. Теренно издирване на археологически обекти в землището на гр. Клисура и с. Розино, об-на Карлово, обл. Пловдив.

26. Запрянка Кръстева. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Горнослав, об-на Асеновград, обл. Пловдив.

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

10.03.2017 г.

09.00-12.30 часа

Председател: Иво Чолаков

Секретар: Петър Лещаков

27. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти в рамките на позиции 5 и 11 по проект „Рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас“, фаза 2, в землищата на селата Оризово, Черна гора и Партизанин, об-на Бр. Даскалови; Рупките, Свобода, Малко Тръново и гр. Чирпан; Воденичарово, Самуилово и Михайлово, об-на Ст.Загора; Черноград и Тополица, об-на Айтос.

28. Камен Бояджиев. Теренно издирване на археологически обекти в рамките на позиции 6, 7 и 9 по проект Рехабилитация на жп линия Пловдив–Бургас, фаза 2 в землищата на общини Стралджа и Тунджа, обл. Ямбол и Карнобат, обл. Бургас.

29. Малгожата Гребска-Кулов. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на селата Бистрица, Долно Церово и Дъбрава, об-на Благоевград, обл. Благоевград.

30. Людмил Вагалински. Теренно археологическо издирване на района в близост до античен град Хераклея Синтика и по-отдалечени площи в рамките на община Петрич, обл. Благоевград.

31. Иво Чолаков. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на об-ни Крумовград, Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково, обл. Кърджали.

32. Мирослав Класнаков. Теренно издирване на археологически обекти в землището на с. Богданово, концесионна площ „Вършило“, об-на Средец, обл. Бургас.

33. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти в землищата на общини Аврен, Несебър, Приморско, Созопол и Царево, обл. Бургас.

34. Петър Лещаков. Теренно издирване на археологически обекти в Росенското рудно поле, землищата на гр. Созопол, гр.Черноморец и селата Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Извор, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора и Росен, об-на Созопол; гр. Приморско и селата Веселие, с. Ново Паничерево, с. Ясна поляна, об-на Приморско; Върлибряжко рудно поле, землищата на гр. Бургас и селата Димчево, Горно Езерово и Маринка; с. Черни връх, об-на Камено, обл. Бургас.

ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

35. Здравко Димитров. Геофизично проучване на обект „Антична Бонония“, кв. Калето, гр. Видин.
36. Сергей Торбатов. Недеструктивно издирване на обект „Римска пътна станция“ в м. Анище, землище на с. Граничак, об-на Белоградчик, обл. Видин.
12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

37. Петър Зидаров. Недеструктивно геомагнитно издирване в района на селата Лъвино и Равно, долината на Топчийска река, обл. Разград.

38. Петър Зидаров. Недеструктивно геомагнитно издирване на територията на АР Сборяново и неговите околности.

39. Станислав Станилов, Нивес Донeус. Недеструктивно издирване на територията на НИАР Плиска, об-на Нови пазар, обл. Шумен.
40. Петър Лещаков. Недеструктивно геомагнитно издирване на къснохалколитен обект в м. Корията, землище на с. Аврен, об-на Аврен, обл. Варна.

41. Павел Георгиев, Петър Лещаков. Недеструктивно геомагнитно проучване на многослоен обект в м. Юртлука, землище на с. Царевци, обл. Варна.
42. Людмил Вагалински. Геофизично теренно археологическо издирване на обект „Античен град Хераклея Синтика“, м. Рупите, край с. Рупите, об-на Петрич, обл. Благоевград.

43. Веселка Кацарова. Недеструктивно геофизично издирване в землището на с. Синитово, обл. Пазарджик.

44. Петър Зидаров. Недеструктивно геомагнитно издирване на територията на НАР Кабиле и неговите околности.

45. Христо Попов. Недеструктивно геофизично издирване на обект „Антична вила и светилище“, землище на с. Скобелево, об-на Сливен, обл. Сливен.

46. Петър Лещаков, Емил Нанков. Недеструктивно геомагнитно издирване на многослоен обект от ІІІ хил.пр.Хр. – І хил.сл. Хр. в землището на с. Сотиря, об-на Сливен, обл. Сливен.

47. Людмил Вагалински. Геофизично теренно археологическо издирване на обект „Римска колония Деултум“, край с. Дебелт, об-на Средец, обл. Бургас.

48. Петър Лещаков. Недеструктивно геомагнитно издирване на праисторически обект Буджака, землище на гр. Созопол, обл. Бургас.

49. Андрей Аладжов. Недеструктивно издирване в землището на гр. Ахтопол, об-на Царево, обл. Бургас.

11.03.2017 г.

09.00–12.30 часа

Председател: Георги Иванов

Секретар: Кръстю Чукалев

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ

50. Мирослав Марков. Археологическо наблюдение във връзка с извършване на текущ ремонт и възстановяване на съществуваща ограда на Комплекс за социални услуги в гр. Монтана.
51. Евгени Дерменджиев. Археологическо наблюдение на обект „Шишманова баня“, във връзка с осъществяване на проект „Културното наследство на гр. Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, кв. Асенов, зап. подножие на хълма Царевец, Велико Търново.

52. Калин Чакъров. Археологическо наблюдение във връзка с изпълнението на проект "Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на град Павликени. Първи етап".

53. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни работи при изграждане на Жилищна сграда на ул. „Ген. Скобелев“ №15, в зона за наблюдение към НААР „Дуросторум–Дръстър–Силистра“.
54. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни работи при изграждане на Горивно стопанство за нафта и котелно помещение на ул. „Цар Шишман“ №5, зона Б на НААР „Дуросторум–Дръстър–Силистра“.
55. Георги Атанасов. Археологическо наблюдение на изкопни работи при изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра–2016–етап 2 ТТР 25С 2.2016 в зона за наблюдение към НААР „Дуросторум–Дръстър–Силистра“.
56. Светлана Ганчева. Археологическо наблюдение на изкопни работи на обект „Търговска сграда“, УПИ VІІІ-1149, кв. 100 по плана на гр. Силистра.

57. Боян Иванов. Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект: „Късноантично укрепено селище“, в ПИ 83017.49.30, землище на об-на Шабла, обл. Добрич.

58. Филип Петрунов. Спасително археологическо проучване на обект „Черната вълна–Пушалнята“, ДКИ „Културен център Двореца“, гр. Балчик, обл. Добрич.
59. Христо Кузов. Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект УПИ VІ-646, кв. 113, 7-ми м.р., ул. „Дебър“ №44, гр. Варна.
60. Игор Лазаренко. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ ХVІІІ-361, кв. 92, ул. „Цар Симеон“ №11, 7-ми м.р. гр. Варна.

61. Игор Лазаренко. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ ІІІ-1014, кв. 72, ул. „Хан Омуртаг“ №22, 8-ми м.р. гр. Варна
62. Игор Лазаренко. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ ХХІІ-118 (идентификатор 10135.1507.118), кв. 22, ул. „Марко Балабанов“ №39, 8-ми м.р. гр. Варна.
63. Игор Лазаренко, Мария Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение на обект УПИ IX-426, УПИ Х-422/идентификатор 10135.1506.426/, кв. 103, по плана на 7-ми м.р., ул. „Людовик Заменхов“ №24 в ААР „Одесос-Варна“, гр. Варна.
64. Мария Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в УПИ ХХІ-452 (идентиф. 10135.1507.452), кв. 28, по плана на VІІІ м.р., ул. „Стефан Стамболов“ № 9, гр. Варна.
65. Мария Манолова-Войкова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в УПИ ХI-1506.185 /стар 213/, кв. 118, по плана на 7 м.р., ул. „Кавала“ № 15, гр. Варна.
66. Владимир Славчев. Археологическо наблюдение на обект УПИ V-13, кв. 203, по плана на 12-ти м.р., ул. „Иван Рилски“ № 5, гр. Варна.

67. Васил Тенекеджиев. Археологическо наблюдение на строителни дейности на територията на УПИ І-638, кв. 384, пл. „Лаврентий“ № 3, 10-ти м.р. гр. Варна.

68. Василка Паунова. Археологическо наблюдение в рамките на концесионна площ Брезник, находище „Милин камък“, землище на гр. Брезник, обл. Перник.

69. Снежана Горянова. Археологическо наблюдение във връзка с КРР и спасително проучване на обект: Манастир „Св. Мария Магдалина“, землище гр. Бухово, район Кремиковци, гр. София.

70. Пламен Георгиев. Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект „Доизграждане на надлез на път ІІ-18 при Казичене от км 32+240 до 32+680, дясно платно“ на територията на район Панчарево, гр. София.

71. Боян Трантеев. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект „Високоетажна жил. сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХІІ–4, кв. 138, Зона Б–3, район Възраждане, гр. София.
72. Боян Трантеев. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи на обект „Уличен водопровод и уличен канал по тупикова улица“ от о.т.187А през о.т. 187Б до о.т. 187В, район Подуене, кв. 5, м. Хаджи Димитър, гр. София.
73. Румен Спасов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ с идентиф. № 41112.503.1110 по КК на гр. Кюстендил.

74. Румен Спасов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в ПИ с идентиф. № 65365.601.36 по КК на гр. Сапарева баня.

75. Венцислав Динчев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности по трасето на ЛОТ 3.3 на новоизграждащото се трасе на АМ Струма, км. 397+000 – 420+628, от Кресна до Сандански.
76. Дойчин Грозданов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект 10, по трасето на ЛОТ 3.3 на новоизграждащото се трасе на АМ Струма, землище на с. Илинденци, об-на Струмяни, обл. Благоевград.

77. Иво Чолаков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект 11, Илинденци 2 от ЛОТ 3.3 на трасето на АМ Струма, землище на с. Илинденци, об-на Струмяни, обл. Благоевград.
78. Владимир Петков. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект в УПИ ХІІІ-1344, кв. 78, ул. „Серес“ №3, гр. Сандански, обл. Благоевград.

79. Михаела Занева. Археологическо наблюдение на реставрационна и консервационна дейност на крепост Койчово кале разположена на територията на Асарел–Медет АД, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик.

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка)

14.00 – 17.30 часа

80. Надежда Кечева. Археологическо наблюдение в границите на обект № 1, землище на гр. Септември ЛОТ 1 на трасето на жп линията Септември–Пловдив.

81. Вяра Петрова. Археологическо наблюдение на строителни дейности в границите на об. 3 по трасето на ЛОТ 1 на жп линията Септември–Пловдив, в землището на гр. Пазарджик.

82. Георги Нехризов. Археологическо наблюдение в границите на обект № 4, по трасето на участък Пазарджик–Стамболийски от жп линията Септември–Пловдив.

83. Георги Нехризов. Археологическо наблюдение в границите на обект № 5, по трасето на участък Пазарджик–Стамболийски от жп линията Септември–Пловдив.

84. В. Кацарова. Археологическо наблюдение на обект №8, ЛОТ 2 – античен селищен обект Бесапара, в землището на с. Синитово, обл. Пазарджик.

85. Вяра Петрова. Археологическо наблюдение на строителни дейности по трасето на ЛОТ 1 на жп линията Септември–Пловдив, в землищата на гр. Септември и гр. Пазарджик.

86. Любка Тодорова. Археологическо наблюдение на строителни дейности по трасето на ЛОТ 2 на участък Пазарджик–Стамболийски от жп линията Септември–Пловдив, в землищата на гр. Пазарджик и гр. Стамболийски.

87. Иво Чолаков. Археологическо наблюдение на строителни дейности по дължина на трасето на жп линията Пловдив–Септември, ЛОТ 3, в землищата на гр. Пловдив и гр. Стамболийски.
88. Жени Танкова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ІХ-519.501, кв. 425, бул. „Шести Септември“ №178, гр. Пловдив.
89. Жени Танкова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ VІІ-1998, кв. 71, ул. „Патриарх Евтимий“ №21, гр. Пловдив.

90. Жени Танкова. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ VІІІ-523.2161, кв. 134, ул. „Раковски“ №21, гр. Пловдив.
91. Мая Мартинова-Кютова. Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности на обект „Обществено-обслужваща сграда“ в УПИ І-518.1771, кв. 27 по плана на ЦГЧ, ул. Бетовен 1-2, гр. Пловдив.

92. Мая Мартинова-Кютова. Археологическо наблюдение по време на реконструкция и разширение на обект: бул. „Васил Априлов“, от кръстовище с ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Пещерско шосе“, гр. Пловдив.

93. Мая Мартинова-Кютова. Археологическо наблюдение по време на реконструкция и разширение на обект: бул. „Васил Априлов“, част Топлоснабдяване, от кръстовище с ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Пещерско шосе“, гр. Пловдив.

94. Росица Миткова. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в ПИ с идентиф. 56784.521.637, ул. „Преслав“ № 7, район Централен, гр. Пловдив.
95. Здравка Коркутова. Археологическо наблюдение по време на изкопни дейности в УПИ ХІІ (ПИ с идентиф.56784.523.4011), кв. 382 по плана на ІІІ гр.част, ул. „Кричим“ № 4, гр. Пловдив.
96. София Христева. Археологическо наблюдение на изкопни работи в УПИ ХІ-711, кв. 80-нов, ул. „Май“ № 1-Б, по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив.
97. София Христева. Археологическо наблюдение на изкопни работи в УПИ ХІІ-519.1121, кв. 127, ул. „П.Р.Славейков“ № 2, Старинна градска част на гр. Пловдив.
98. София Христева. Археологическо наблюдение на изкопни работи в УПИ ХХІV-521.719, кв. 298, ул. „Драган Цанков“ № 13, по плана на централна градска част на гр. Пловдив.
99. София Христева. Археологическо наблюдение на изкопни работи в УПИ ХХVІІІ-836, кв. 8, ул. „Рилски метох“ № 3, зона В по плана на старинна градска част на гр. Пловдив.
100. София Христева. Археологическо наблюдение на изкопни работи в УПИ ХІ-1376, ул. „Софроний Врачански“ № 24, централна градска част на гр. Пловдив.
101. Атанас Атанасов. Археологическо наблюдение в УПИ І-училище, кв.170, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 по плана на гр. Стара Загора, зона А на АР „Августа Траяна–Верея–Стара Загора“.
102. Мария Камишева. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в зона Б на АР „Августа Траяна–Верея–Стара Загора“ в УПИ VІІ-1212, кв. 45, ул. „Кольо Ганчев“ №81, гр. Стара Загора.
103. Петър Калчев. Археологическо наблюдение на изкопни дейности в УПИ ХІ-одо, кв. 44, ул. „Димитър Наумов“ № 93, ПИ 68850.514.143 по КК на гр. Стара Загора.
104. Петър Калчев. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в зона Б на АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“ в УПИ VІІ-535, кв. 27, ул. „Кольо Ганчев“ №109, гр. Стара Загора.
105. Станислав Илиев. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи за изграждане на водопровод, свързващ ПИ 000070 в землището на с. Оряхово с ПИ 000250 в землището на с. Васково, об-на Любимец, обл. Хасково.
106. Антон Карабашев. Археологическо наблюдение по време на изкопни работи в ПИ с идентификатор 57491.16.613 в м. Кротиря в териториалния обхват на Античен некропол на Улпия Анхиало, гр. Поморие, обл. Бургас.

107. Сирма Александрова-Сивилова. Археологическо наблюдение на строителни дейности на обект в охранителна зона „В“ на Археологическия резерват „Античен и средновековен град Деултум–Девелт“, в УПИ ІІІ кв.11, пл № 122, по плана на с. Дебелт, община Средец, обл. Бургас.
108. Христо Кузов. Археологическо наблюдение на изкопни дейности на обект УПИ ІV-6580, с идентификатор по КК 67800.6.582, в м. Буджака, гр. Созопол, обл. Бургас.
109. Филип Петрунов. Археологическо наблюдение и спасително проучване на обект „Тракийски хан“, УПИ ХVІІ-227, кв. 18, общ. Созопол, обл. Бургас.
110. Андрей Аладжов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в ПИ 00878.501.80 по кад.план на гр. Ахтопол, об-на Царево, обл. Бургас.

111. Андрей Аладжов. Археологическо наблюдение на строителни дейности в ПИ 00878.501.311, УПИ ІІІ, кв. 26 по кад.план на гр. Ахтопол, об-на Царево, обл. Бургас.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница