Северът и югът днес „ север – юг” сблъсък или съюз?Дата18.12.2018
Размер100.84 Kb.
СЕВЕРЪТ И ЮГЪТ ДНЕС
СЕВЕР – ЮГ” - СБЛЪСЪК ИЛИ СЪЮЗ?
І
Сблъсъкът Север Юг!? Сблъсък или съюз?Духовен или религиозен? Политически или икономически?Или всички заедно?Този въпрос е вълнувал коментаторите на Библията и най-вече на книгата Даниил 11 глава.Правени са редица предложения и предположения.И все пак ?
Коментарът на Жак Дукан:
Той е разделен в основата си на две- духовен и исторически.И двата коментара разкриват картината за края и изхода от последната битка.Прави впечатление,че Божият народ е поставен между „Севера и Юга” притиснат и от двете сили.А това се разбира,както от самият текст,така и от събитията в изминалата история.
1.Духовно значение:Духовното естество на този конфликт се разбира много добре и чрез литературната структура на текста,напомнящ символичен оттенък с постоянно редуващи се в него Север-Юг…

/213 стр. Стенанията на земята – Жак Дукан /


Интересен е паралелизма,който ни разкрива Жак Дукан използвайки литературната структура на текста на Даниил 11 глава.
А Юг,ст. 5-8 А1 Север,ст.13-25а
-с голяма(РАБ),ст. 5 - с голяма (РАБ)войска,ст.13

-съюзи(ИШАРИМ),по ини- -съюзи )ЕШАРИМ) по инициа-

циатива на Юга,между Юга тива на Севера,между Севера и

и Севера ,ст.6 Юга,ст. 17,22,23

-неуспех на съюза)ЛО ЙАА- -неуспех на съюза(ЛО ТАЛМОД)

МОД), ст.6 ст. 17

-дъщеря (БАТ),ст. 6 -дъщеря (БАТ), ст.17

-наследник на Юга се наследник на Севера се появява на

появява на неговото място негово място(ВЕ АМАД КАНО) и

(ВЕ АМАД КАНО) и влиза в се настанява в крепостите (МАОЗ)

Укрепленията(МАОЗ),СТ 7 ст. 18-25 а

Б Север,ст. 9,10 Б1 Юг,ст. 25б- 27

-с голяма армия (ХАЙЙЛ), - с голяма войска(ХАЙИЛ) ,ст.

ст. 10 25,26

ще се устреми( ЙИТГАРЕ), - ще се повдигне( ЙИТГАР)ст.

Срещу Юга ст. 10 срещу Севера,ст. 25

-ще придойдат като поток -ще се устремят като поток

(ШТФ),СТ. 11,12 (ШТФ),ст. 28

В Юг,ст.11,12 В1. Север,ст. 28-39

-сърцето(ЛЕБ)на царя ще се - сърцето (ЛЕБ) на враждебния

надигне,ст. 12 цар,ст. 28

-ще повали десетки хиляди -мнозина(РАБИМ) ще се при-

(РИБОТ) ст. 12 съединят,ст. 34
След тези пасажи Жак Дукан спира вниманието ни за „времето на края”

  1. Югът атакува Севера,ст. 40 а

  2. Северът атакува Юга,ст. 40 б

  3. Северът атакува Юга, ст.42,43а

  4. Югът се обединява със Севера,ст. 43,б

-атака срещу „светия хълм”,който е славен и превъзвишен:свръхестествен край на Северния цар”без никой да му помага” ст. 44,45;победа”

„…Самото двойно съчетание „Север-Юг „ е стилистичен израз,използван в Библията в символичен смисъл,за да изрази идеята за пълния обхват на цялото земно пространство

/Стенанията на земята 214,15 стр./

Тук ни се говори /става дума за 40- 43стих /за последната атака срещу Божия народ,който ще се окаже изолиран от този съюз.Тогава Бог ще помогне на своя верен народ.Последният конфликт в този свят ще е смесица от различни причини довели до последната криза,но в основата и същността си,той е духовен и божия народ трябва да бъде подготвен за него.2.Историческо значение
ТЕМАТА ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ СЕВЕРА И ЮГА.Виждаме ,от една страна,религиозна сила,която се превъзнася до там,,че иска да се представи за Бог тук на земята с всички злоупотреби,които това влече след себе си,да узурпира и да мами Севера).Виждаме от друга страна,философски и политически движения,които отричат съществуването на Бога,затова се обръщат непосредствено към политиката и човешкия разум(Юга).Противопоставянето на двете сили е постоянно…
ТЕМАТА ЗА СЪЮЗА МЕЖДУ СЕВЕРА И ЮГА н стихове 6,17,22,и 23.Тук виждаме сближаването и компромисите между църквата и държавата от времето на Константин до наши дни, минаващи през Средните векове до днес по различни въпроси,като закона,контрола над територии,упражняването на власт и дори на философски идеи.
ТЕМАТА ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ СЕВЕРА И БОЖИЯ НАРОД в стихове 16,,28,30,31,35 Тук става дума за преследвания, и престъпления,за нетолерантност,които са забелязани в църквата от ІV в. до Френската революция.
„… за първи път Северът и Югът са съюзници…”ст.43.

/Стенанията на земята 218,-221 стр./


В аналите на човешката история възникването на народите, издигането и падането на империите изглеждат като зависими от волята и храбростта на човека. Събитията като че ли до голяма степен се определят от неговата сила, амбиция или каприз. Но Божието слово снема завесата и ние виждаме, че зад, над и през всички действия и противодействия, продиктувани от човешките интереси, сили и страсти, са действали мълчаливо и търпеливо представители на Всемилостивия за изпълнението на Неговата воля.”

/Възпитание 159/


Последната атака на този двоен съюз разкрит в пророческата книга на Даниил е насочен срещу Божия народ.Това е ,което ни разкрива текста,но и тенденцията днес в световен мащаб е такава.Пророчествата от Даниил 11 глава хармонират с тези от Откровение 13, и 14 глави.В Откровението ни се говори за съюз между църква и държава.Чрез закон днес те са разделени,но това няма да бъде винаги така.

Сблъсъкът „Север Юг” описан в Даниил 11 гл. може да се разгледа в прогресивно развитие- От сблъсък,до диалог?! В историческият език,всеки сблъсък води до война.Но това не винаги е задължително. Сблъсъкът може да доведе до война,но може да доведе и до преговори, а от там и до диалог?! Така,че езикът и използваните думи само обогатяват представата ни за да бъде картината ни по-пълна.Дали ще е война или диалог за да се избегне войната?! Това не се определя толкова от съответната дума,а от цялостната картина на пророческият език. По важно е да се придържаме към израза – „Север –Юг” Явно той ни говори по-вече отколкото се е мислило и писало в миналото.
Но основният акцент на този сблъсък не е толкова между Севера и Юга,а сблъсъкът на Севера и Юга срещу божия народ в края.Тази идея ни разкрива текста.Божият народ е бил заплашван,както от север,Вавилон,така и от Юг, Египет в изтеклата история на Израйл.Но днес събитията,които се случват ни разкриват ,че сме на прага на изпълнението на библейските пророчества


3.Политическото значение:
Тук коментариите са от нашата съвременност.Какво прави впечатление? Какво казват някои от заключенията на експертите в Римският клуб?Всъщност в подкрепа на този клуб и в тясно сътрудничество е Хъдзъновият институт ,основан през 1961 г. от Херман Кан.Целта на института е изследване проблемите на бъдещето.Това е познатият сред експертите в тази област,като клон RAND.
Ето някои изказвания?

В основата на така нареченият „диалог Север –Юг” са залегнати също екологически въпроси – пренаселеност на някои развиващи се страни,недостатъчна храна,липса на енергия…

/11 стр. . Обвинение на природата Павел Георгиев –коментар за дейността на Римският клуб/
Президента на Римският клуб Аурелио Печей характеризира като една възможност да бъде даден тласък за изменения,които щели да „уравновесят опасната неуравновесена ситуация между Севера и Юга

/пак там 90 стр./


В третия доклад на Римският клуб под ръководството на Ян Тинберген,намерила политическата конкретизация в така наречия диалог – „Север Юг”… /116 стр. Обвинение на природата Павел Георгиев/

От тези изказвания а и от всички доклади на Римският клуб се разбира,че проблемите на нашата цивилизация имат глобален характер.Или ,че те са съсредоточени във всички сфери на живота- религиозен,духовен,морален,икономически,политически,социален и общочовешки характер на нашето съществуване.Освен всички други проблеми особено ярко крещят и екологичните проблеми,които в последните 50 години доведоха нашият свят до глобални проблеми с опасни тенденции за планетата земя.


Както разбрахме,сътрудничеството между Римският клуб и Хъдзъновият институт е в различните сфери на човешкия живот.Основната цел ,която се преследва обаче не е скрита,и тя се прокламира открито на всички международни форуми и срещи.Докладите и книгите на сътрудниците само обогатяват нашето познание и подсилват убеждението в изпълнението на Библейските пророчества.


Римският клуб започна „кариерата си” с произведението „ Границите на растежа”…”Модела святІІІ” ,”Човечеството на кръстопът”” Преустройството на новия международен ред” както и с докладите „ Целите на човечеството” „Краят на разточителството””Човешката дилема” / Обвинението на природата 84 стр. Павел Георгиев/
Към какво се стремят в крайна степен идеолозите на Римският клуб? Това е доста интересно: В книгата „Да се измени или да изчезне” известните учени Е.Голдшмид, Р.Ален лансират идеята за „прецивилизоване” на цивилизацията.Те считат за необходимо” да се върне на религията нейната първоначална роля в нашата култура,за да може човек,както всяко друго същество да зачита божествените закони…Най – важната задача на науката се заключава в сътрудничество с природата,а не в стремежа да я подчини на себе си,;само тогава науката ще достигне разцвет

/ Голдшмид,Е. Необходимост от нова икономика.”Защита на природата”№ 7, 1981 /


Ето какво споделя Ян Тинберген в „ Преустройство на международния ред” : „ Да променим света!в някакъв нов световен ред,в който да се съчетаят по някакъв абстрактен начин интересите на „човека” без разлика от мястото му в обществото и от класовата му принадлежност,чрез постигането на „ основни изменения на обществото в политическо,социално,културно и друго отношение

/ Обвинения на природата 91 стр. Павел Георгиев/


След създаването на Римският клуб и Хъдзановият институт се създаде друго масово движение: Движението „ Нова ера”- родено през 1975 г. чиято основна цел е обединяването на религиите по света.По този повод шотландецът Алън Морисън,автор на „Троянският кон в храма” споделя следното.” Трите „С” на синкретизма- „западната наука”(на англ. Наука започва със”с”),източният спиритуализъм и социализмът” се обединиха в бързо растящ конгломерат,който изцяло противоречи на библейското християнство.(Почти) завършеното дело на Сатана ще достигне до края си пред очите на нашето поколение”

(Алън Морисън,”диакриза”,лято 1990 г.том 1:1 Рox 4,Хадингтън Източен Лотиън,Шотландия).


Интересно е да знаем откъде идва идеята за създаването на някои от новите световни движения и организации: „Подобна на Ватикана и „Нова ера” подържа тесни връзки с мощни организации като,”Организацията за обединените нации,ЮНЕСКО,Световният съвет на църквите,Римският клуб,Тристранната комисия,групата Вилдерберг и масонството.Някои други организации и движения,като консервационалистите и многобройните и разнообразни групи за мир и разоръжаване,също служат за прикритие,зад което добиват форма единственото световно правителство и единната световна религия”
/Всички пътища водят ли към Рим стр.117,Мишел де Семлиен ,изд 1996 г./

Явно диалогът „Север-Юг” в най-новата ни история показва,че в основата си цел и стремеж е за единно световно господство и контрол.Нещо за което говорят пророчествата в Даниил 11 глава и Откровение 13.Изследвайки библейският текст и наблюдавайки събитията около нас ние най-добре можем да видим и разберем изпълнението на библейските пророчества.

/Откровение 13:7/„И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

За да разберем библейските пророчества и тяхното изпълнение е необходимо постоянно да наблюдаваме събитията около нас,както и да се молим и размишляваме, за да можем да очакваме и предстоящите изпълнения. Основната линия на интерпретиране на пророческият текст трябва да тръгва от миналото,към настоящето с поглед към бъдещето.


Рон Ливси,наблюдател на „Нова ера” и писател,е убеден,че голяма част от това,което виждаме,е умишлено спусната димна завеса,създадена от Йезуитският орден и Римската църква.Например господин Ливси разглежда влиятелната книга на проф.Куигли „Трагедия и надежда”,изследвайки глобалната конспирация като част от изкусната измама,която отклонява погледа от „антихриста”. Господин Ливси,който се е отрекъл от движението „Нова ера”,доказва в книгата си „Да разбереш Новата ера”,че като наблюдава историята от гледна точка на конспирацията,пораждайки след себе си много други подобни книги,Куигли изследва всяка подозрителна възможност за измяна освен своя Йезуитски орден,исторически най-вероятният виновник”


/Всички пътища водят ли към Рим стр.116,117Мишел де Семлиен ,изд 1996 г./
В комбинацията на духовното,историческото и политическото значение на сблъсъкът „Север-Юг”,който в края на световната история преминава в диалог ,чиято основна цел е да постигне контрол и господство над жителите на народите.Тази претенция и амбиция е вдъхновявана от онзи паднал херувим,който не се уморява за да постигне целите си.Той се бори за персийският княз,за да поеме контрол над него,но не успя.Ето какво ни казва библейският текст:” Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските царе, „/Дан.10:12,13/. Тогава Михаил,взема нещата в свои ръце и поема контрола над персийският цар.Но това преживяване на пророка на брега на реката Тигър може да ни донесе утеха и надежда.Силите на злото ще загубят битката в края.Те могат да имат само временен контрол.Пълната победа е на страната на божия народ.
Но има нещо повече. С надежда е ознаменувано,не само времето и мястото.Не случайно Даниил се разхожда на брега Тигър(ХИДЕКЕЛ на еврейски ).Две години преди това на брега на същата река и по същото време-месец Тишри,се е разразила решителната битка,ръководена от Кир срещу вавилонските армии.Обединението Тишри-Тигър,времето и мястото,където се намира Даниил в глава 10, напомня на историята за избавлението на Израил.”

/Стенанята на земята 201 стр. Жак Дукан/


Това е доста насърчително за нас,които изучаваме Божието слово.Когато ние не можем да се справим с трудностите и проблемите,Бог изпраща своите ангели.Но когато и те са в затруднение,тогава Бог изпраща Михаил,това е едно от имената на Исус,който успява да вземе контрол над създалите се обстоятелства.Това е едно уверение,че Бог ще бъде със своя народ в последната драма на този свят.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница