Съгласно чл. 55, ал. 3 от зуоДата12.10.2018
Размер24.39 Kb.
#84330

Образец № 12


Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗУО


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВРАЦАУ Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
На основание чл. 55, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, след извършена проверка на място удостоверявам, че заявените от:
търговец “ЖИТИКОМ” ЕООД , код БУЛСТАТ: 200935675 ,

с адрес на управлението: област София, община Столична, гр.София, район Сердика, ул. “Клокотница” №29

представлявано от Живко Танов Иванов, с адрес: област Враца, община Мездра, с. Зверино, ул. “Васил Левски” №22 , сл.тел.: 02/9632720, с лице отговорно за управлението на отпадъците: Живко Танов Иванов, сл.тел.: 02/9632720
площадката съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Настоящото удостоверение се отнася за площадката, на която ще се извършва изкупуване, съхраняване и търговска дейност с отпадъци, посочена в Таблица № 1:


Таблица № 1

№ по ред

Площадка

(местонахождение по всички данни от заявлението)Вид на отпадъците, с които ще се извършва дейността

Код


Наименование


1

с. Зверино,

област Враца,

община Мездра,

парцел ½ УПИ - северно

план.№ 819, кв.72а

площ 500 кв.м.,

местност „Лъката”-

по плана на с. Зверино


 1. 12 01 01

 2. 12 01 02

 3. 12 01 03

 4. 12 01 04

 5. 15 01 04

 6. 16 01 17

 7. 16 01 18

 8. 16 02 14
 1. 16 02 16
 1. 17 04 01

 2. 17 04 02

 3. 17 04 03

 4. 17 04 04

 5. 17 04 05

 6. 17 04 06

 7. 17 04 07

 8. 17 04 11

 9. 19 10 01

 10. 19 10 02

 11. 19 12 02

 12. 19 12 03

 13. 20 01 40

Стърготини , стружки и изрезки от черни метали

Прах и частици от черни метали

Стърготини , стружки и изрезки от цветни метали

Прах и частици от цветни метали

Метални опаковки

Черни метали

Цветни метали

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

Компоненти отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 0215

Мед , бронз, месинг

Алуминий

Олово


Цинк

Желязо и стомана

Калай

Смеси от металиКабели различни от упоменатите в 17.04.10*

Отпадъци от желязо и стомана

Отпадъци от цветни метали

Черни метали

Цветни метали

Метали
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – гр.Враца: /инж.Т. Гергова/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница