Съгласно изискванията на чл. 72, Ал. 2 От наредба №44, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейлаДата09.04.2018
Размер231.87 Kb.

информация

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 44,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД

ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ГЛОБАЛ ETFs”
ЗА ПЕРИОДА от 01.3.2013 г. до 31.3.2013 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тяхКъм края на месец март нетните активи на фонда са 3 600 949.07 лв., което представлява увеличение от 50 588.83лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове остава без промяна на 16 855.8126.


MSCI Index

MTD

3MTD

YTD

1 Yr

3 Yr

5 Yr

10 Yr

Китай

-2.8%

-2.0%

-2.0%

7.2%

-0.3%

2.7%

13.9%

Индия

1.9%

-0.1%

-0.1%

4.4%

-3.5%

1.1%

15.2%

Индонезия

2.4%

16.2%

16.2%

15.5%

14.9%

14.4%

25.5%

Корея

-2.6%

-1.5%

-1.5%

4.5%

8.9%

6.2%

13.4%

Малайзия

4.1%

1.3%

1.3%

5.1%

11.1%

10.0%

10.0%

Филипини

2.6%

21.0%

21.0%

46.4%

29.6%

19.1%

19.6%

Тайван

1.0%

2.5%

2.5%

2.6%

4.0%

1.6%

4.3%

Тайланд

3.0%

12.3%

12.3%

23.3%

24.0%

15.8%

17.2%

Бразилия

-0.6%

1.0%

1.0%

6.7%

4.6%

4.4%

11.4%

Чили

-0.5%

6.8%

6.8%

-2.7%

8.6%

9.3%

16.9%

Колумбия

-1.6%

-4.3%

-4.3%

7.9%

15.4%

21.5%

32.2%

Мексико

5.5%

8.7%

8.7%

20.9%

12.8%

8.2%

16.8%

Перу

7.1%

-0.1%

-0.1%

3.8%

10.4%

8.0%

21.6%

Латинска Америка

1.6%

3.2%

3.2%

-3.7%

-1.2%

1.8%

17.4%

Чехия

-3.1%

-11.8%

-11.8%

-21.0%

-10.3%

-11.1%

10.4%

Унгария

-8.7%

-4.1%

-4.1%

-6.4%

-15.5%

-9.6%

4.5%

Полша

-3.5%

-9.2%

-9.2%

3.1%

-3.6%

-7.3%

8.3%

Русия

-2.2%

-1.4%

-1.4%

-6.5%

-1.0%

0.0%

0.0%

Турция

10.1%

11.1%

11.1%

41.7%

9.7%

12.9%

20.4%

Египет

-4.7%

-8.5%

-8.5%

-4.9%

-11.7%

-12.7%

21.7%

Мароко

0.9%

-0.4%

-0.4%

-19.2%

-10.3%

-11.7%

7.2%

Южна Африка

-0.6%

-7.3%

-7.3%

-2.2%

4.3%

8.5%

12.2%

Развиващи се пазари

-0.1%

0.7%

0.7%

3.1%

2.6%

3.0%

12.4%

Към 31.3.2013 г.

Горната таблица представя изменението на основните индекси на развиващите се пазари. Данните са за изменение в евро, като са използвани индексите на МSCI Barra за съответния пазар.

Връщането на усещането на несигурност започна в края на февруари, след като Италия не успя да излъчи убедителен управляващ. Реално вота на италианците бе срещу партиите предлагащи фискални рестрикции. До известна степен изненадващата подръжка на Берлускони и още по изненадващия възход на Бепе Грило и неговото поне изглеждащо анархистично политическо движение, върна усещането за реалност на кризата, макар и да не оказа силно влияние на пазара на ДЦК, блокира успешно започналия да набира скорост оптимизъм. Доста рискованото – що се отнася до запазване на доверие в банките – „спасяване” на Кипър, допълнително наля песимизъм. А изявленията на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум, че решението за Кипър може да послужи като модел за решаване на бъдещи кризи, допълнително налива силна доза песимизъм. Дори и само наличието на вероятност решението за Кипър да не е прецедент може да вкара Еврозоната в неконтролируем хаос. Достатъчно е само в Италия, Испания или някоя друга по-голяма държава спестителите да решат, че има вероятност да претърпят загуби от депозитите си. Подобно силно безотговорно говорене от страна на европейски висши политици реално създава значителни затруднения за подобряване на възприемането на перспективите пред Еврозоната.
Разпределение по региони

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева28.2.2013'>Активи

31.1.2013

28.2.2013

31.3.2013

Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Дялове в КИС, акции и права

2 720 083

2 847 481

2 904 420

80.5%

Облигации

0

0

0

0.0%

Парични средства

251 912

647 298

641 496

17.78%

Депозити до 3 мес.

460 176

59 390

59 390

1.65%

Вземания

1 495

1 742

410

0.0%

Други

412

377

1 545

0.0%

Общо:

3 434 078

3 556 289

3 607 261

100.0%

Движение на ДФ Статус Глобал ETFs спрямо MSCI EM и BRICДоходност спрямо MSCI EM
Q3 2011

Q4 2011

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Март 2013

Доходност MSCI EM

-17.1%

7.6%

10.8%

-5.6%

5.5%

2.7%

0.7%

-0.09%

Доходност ДФ Статус Глобал ETFs

-14.3%

4.1%

6.6%

-3.1%

3.7%

0.6%

5.05%

2.09%

Стандартно отклонение на ДФ Статус Глобал ETFs

8.76%

Стойност на притежаваните от ДФ “ Статус Глобал ETFs” финансови инструменти
28.2.2013

31.3.2013

Company

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Lyxor ETF Malaysia

7994

28.4

226706.1

6.37%

7994

29.7

237337.9

6.58%

Lyxor ETF MSCI India

2480

20.4

50687.3

1.43%

2480

20.8

51511.9

1.43%

Lyxor ETF MSCI Taiwan

5800

14.8

85872.7

2.41%

5800

14.8

85986.1

2.38%

Lyxor Australia


2500

81.5

203797.5

5.73%

2500

83.4

208393.7

5.78%

db x-trackers FTSE Vietnam ETF

845

37.7

31847.1

0.90%

845

38.7

32673.4

0.91%

db x-trackers :MSCI Mexico

21565

9.2

198655.9

5.59%

21565

9.8

210887.4

5.85%

SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C


10000

8.0

79602.3

2.24%

10000

8.0

79797.9

2.21%

iShares MSCI Korea

2862

58.5

167479.8

4.71%

2862

57.0

163113.6

4.52%

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap

1100

43.4

47782.9

1.34%

1100

44.6

49030.7

1.36%

Ishares MSCI Taiwan

2323

50.2

116628.9

3.28%

2323

50.2

116674.3

3.23%

ISHARES MSCI CANADA

1600

43.2

69158.2

1.94%

1600

44.4

71004.5

1.97%

ISHARES MSCI LATIN AMERICA

3400

37.6

127876.1

3.60%

3400

38.3

130070.5

3.61%

Lyxor ETF Brazil Ibovesp

3000

40.8

122454.5

3.44%

3000

39.6

118699.3

3.29%

Lyxor ETF Korea

608

81.6

49611.1

1.40%

608

79.6

48422.0

1.34%

Lyxor ETF PAN AFRICA


3000

17.3

51868.6

1.46%

3000

17.4

52103.3

1.44%

DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C


53000

2.0

103659.0

2.91%

53000

2.0

107805.4

2.99%

Db x-trackers MSCI TAIWAN

3833

27.8

106528.1

3.00%

3833

27.7

106303.2

2.95%

Db x-trackers MSCI Korea

1301

92.0

119644.0

3.36%

1301

89.5

116488.8

3.23%

Db x-trackers MSCI Asia ex Japan

1100

50.3

55377.4

1.56%

1100

50.2

55248.3

1.53%

DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA

1020

57.6

58791.1

1.65%

1020

57.1

58232.5

1.61%

Amundi Funds Thailand - C

805.715

221.1

178180.6

5.01%

805.715

239.1

192658.1

5.34%

Amundi Funds Asean New Markets - C

891.355

169.6

151136.1

4.25%

891.355

178.9

159467.3

4.42%

FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)

1500

49.1

73606.1

2.07%

1500

51.7

77530.8

2.15%

SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C

5499

25.3

139171.1

3.91%

5499

26.1

143795.8

3.99%

LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN

1524

73.4

111835.3

3.14%

1524

73.4

111894.9

3.10%

Ishares-MCSI AC Far East ex Japan

1720

69.5

119523.9

3.36%

1720

69.4

119288.4

3.31%


2847481.4

80.07%2904419.9

80.52%


Хеджиращи сделки

Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива.

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.
Дата на съставяне: Съставил:

06.04.2013 г. Иван Иванов:_____________________________________________________________________________________________________________

гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.: 02 815 40 00, факс: 02 815 40 10, http://www.status.bg/Каталог: public -> files -> files
files -> Дф статус Глобал etfs
files -> Културните ценности на Националния исторически музей в контекста на Europeana
files -> Закон за банките и кредитното дело, пререгистрирана с рег. No 049/31. 03. 2000г от бнб за извършване на сделки в чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност
files -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
files -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
files -> Конкурс „Най-зелените компании в България 2011 и Green Day Forum by b2b Media
files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла
files -> Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейла


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница