Съгласно нрд 2014, ззо и Чл. 3 от наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, изм. Дв бр. 5 от 14 Януари 2011г


При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалистстраница5/7
Дата27.09.2017
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Забележки: При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист.В случаите, в които профилактичните прегледи и изследвания на бременни с нормална бременност и бременност с риск се осъществяват от лекар специалист по акушерство и гинекология, родилката следва да уведоми ОПЛ за датата и изхода от раждането.

Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

Изследването за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако такива вече са определени по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността по приложение № 3 към Наредба №39 от 2004г., въз основа на данните от документа, в който са определени. Картата за профилактика на бременността се включва в медицински софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността.

Изследване за заразеност с ХИВ се извършва след изразено информирано съгласие от бременната по реда на чл. 87 и сл. от Закона за здравето. Бременната може по всяко време да откаже изследване за заразеност с ХИВ. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето. На бременни жени, отказали изследване на ХИВ периодично се предлага изследване за заразеност с ХИВ. Изследване за заразеност с ХИВ се извършва при спазването на изискванията на Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност /обн. ДВ, бр.103 от 29 декември 2009г./.
За Националната здравно- За Българския лекарски съюз:

осигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК: Председател на УС на БЛС:

Людмила Петкова д-р Цветан Райчинов

Членове на Надзорния

съвет на НЗОК: д-р Юлиан Йорданов

Бойко Атанасов д-р Кирил Еленски

д-р Бойко Пенков д-р Димитър Ленков

д-р Симеон Василев проф. д-р Петър Панчев

д-р Иван Кокалов доц. д-р Лиляна Хавезова

Тома Томов доц. д-р Борислав Китов

доц. д-р Красимир Гигов д-р Диана Чинарска

Виктор Серов д-р Живко Желязков

Иван Димитров
Управител на НЗОК: Министър на здравеопазването:

д-р Румяна Тодорова д-р Таня Андреева - Райнова

Списък на заболяванията по чл.37, ал.3 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:


І. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


A15.0


A15.2

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично с трайно намалена работоспособност


Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж с трайно намалена работоспособност

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично с трайно намалена работоспособност


A18.0M49.0


Туберкулоза на гръбначния стълб с трайно намалена работоспособност


A18.0M01.1

Туберкулоза на тазобедрената става с трайно намалена работоспособност

A18.0M01.1


Туберкулоза на колянната става с трайно намалена работоспособност


A18.0M90.0

Туберкулоза на костите и ставите – Туберкулозен остеит с трайно намалена работоспособност

ІІ. Вродени аномалии:


Код по МКБ-10

НАИМЕНОВАНИЕ


Q.03

Вродена хидроцефалия

Q04.6


Q04.8

Q04.5


Q04.9

Други вродени аномалии на мозъка

Вродени мозъчни кисти

Макрогирия

Мегаленцефалия

Вродена аномалия на мозъка, неуточнена /множествени аномалии на мозъка/


Q11.0

Q11.1
Q11.2Анофталм /Киста на очната ябълка/ с трайно намалена работоспособност Анофталм /Други форми на анофталм – агенезия/ с трайно намалена работоспособност

Микрофталм /криптофталм/ с трайно намалена работоспособност


Q12.0


Q12.3

Q12.4

Вродена аномалии на лещата

Вродена катаракта с трайно намалена работоспособност

Вродена афакия с трайно намалена работоспособност

Сферофакия с трайно намалена работоспособност


Q16.5
Q16.4


Q16.3

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха – с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на вътрешното ухо /Кортиев орган, мембранозен лабиринт с трайно намалена работоспособност

Други вродени аномалии на средното ухо /вродена аномалия на средното ухо БДУ с трайно намалена работоспособност

Вродена аномалия на слуховите костици /срастване на слуховите костици с трайно намалена работоспособностQ20.0

Общ артериален трункус

Q20.3


Q20.5

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Дискордантно свързване на камерите с артериите

Дискордантно предсърднокамерно свързванеQ21.3

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница