Шахтов кладенец – шк – 2”Друмево – Ивански”, намиращ се в пи №32158. 79. 349 в землище на с. Ивански, община Шумен, област ШуменДата15.10.2018
Размер90 Kb.
#87598

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен, за водовземане на подземни води от шахтов кладенец – ШК – 2”Друмево – Ивански”
1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битови нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000Q004

Кватернерен водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Шахтов кладенец – ШК – 2”Друмево – Ивански”, намиращ се в ПИ № 32158.79.349 в землище на с. Ивански, община Шумен, област Шумен.

ЕКАТТЕ: 32158

4. Място на използване на водите, населено място


За питейно-битово водоснабдяване на с.с. Друмево и Вехтово, област Шумен.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 2,54 л/с
Максимално водно количество: 11,0 л/с,

Максимално експлоатационно понижение: 1,1м


6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница