Шеста технически изсквания към информации sigmet и airmet, летищни предупреждения за срез на вятъраДата23.10.2018
Размер195.5 Kb.
ТипГлава
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

КЪМ ГЛАВА ШЕСТА
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСКВАНИЯ КЪМ

ИНФОРМАЦИИ SIGMET И AIRMET, ЛЕТИЩНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА
В това приложение се определят техническите изисквания към информациите SIGMET и AIRMET, летищните предупреждения и предупрежденията за срез на вятъра, в съответствие с изискванията на глава шеста на наредбата.

1. Изисквания към информацията SIGMET

1.1 Формат на информацията SIGMET

1.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията SIGMET е в съответствие с Таблица 4.1.

1.1.2. Информациите SIGMET за дозвукови самолети се обозначават като “SIGMET”, а тези, съдържащи информация SIGMET за свръхзвукови самолети – като “SIGMET SST”.

1.1.3. Поредният номер, в съответствие с Таблица 4.1, отразява количеството информация SIGMET, издадени за РПИ след 00:01 часа UTC на съответния ден. За информация “SIGMET” и “SIGMET SST” се използват отделни серии с поредни номера. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на отговорност обхваща повече от един РПИ издават отделни съобщения SIGMET за всеки РПИ в своята зона на отговорност.

1.1.4. В съобщение, съдържащо информация SIGMET се включва само едно от следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая съкращение:

а) за дозвуковите полетни нива:


гръмотевична буря

- скрита OBSC TS

- вградена EMBD TS

- честа FRQ TS

- шквалова линия SQL TS

- скрита с град OBSC TS GR

- много на брой с град FRQ TS GR

- вградена с град EMBD TS GR

- шквалова линия с град SQL TS GR
тропически циклон

- тропически циклон със средна TC и името на циклона

10-минутна скорост на вятъра

при земята 63 km/h (34 възела)

или повече
турбулентност

- силна турбулентност SEV TURB


обледяване

- силно обледяване SEV ICE

- силно обледяване от преохладен дъжд SEV ICE (FZRA)
планински вълни

- силни планински вълни SEV MTW


прашна буря

- силна прашна буря HVY DS


пясъчна буря

- силна пясъчна буря HVY SS


вулканични пепел

- вулканична пепел VA и името на

(независимо от височината) вулкана, ако е известно
б) за околозвуковите и свръхзвуковите полетни нива
турбулентност

- умерена турбулентност MOD TURB

- силна турбулентност SEV TURB
купесто-дъждовни облаци

- изолирани ISOL CB

- отделни OCNL CB

- чести FRQ CB


град

- град GR

вулканични пепел

- вулканична пепел VA и името на

(независимо от височината) вулкана, ако е известно
1.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се издава съобщение SIGMET, не се включва друга информация, освен указаната в т. 1.1.4. В съобщението SIGMET, издадено поради гръмотевични бури или тропически циклон, не се включват свързаните с тях турбулентност и обледяване.
1.2. Разпространение на информацията SIGMET
1.2.1. Съобщенията SIGMET се разпространяват до метеорологичните служби за следене, до СЦЗП и до други метеорологични служби в съответствие с РАНС. Съобщенията SIGMET за вулканична пепел се разпространяват и до консултативния център за вулканична пепел.

1.2.2. Съобщенията SIGMET се разпространяват до международните банки данни – OPMET, и до центровете, определени от РАНС за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS.
2. Изисквания към информацията AIRMET

2.1 Формат на съобщенията AIRMET
2.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията AIRMET е в съответствие с Таблица 4.1.

2.1.2. Поредният номер, в съответствие с Таблица 4.1, отразява количеството информация AIRMET, издадени за РПИ след 00:01 часа UTC на съответния ден. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на отговорност обхваща повече от един РПИ издават отделни съобщения AIRMET за всеки РПИ в своята зона на отговорност.

2.1.3. РПИ при необходимост се разделя на подрайони.

2.1.4. В съобщението, съдържащо информация AIRMET, се включва едно от следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая съкращение:

На крейсерски ешелон под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 или по-високо – в планински местности:

скорост на приземния вятър

- скорост на приземния вятър над 60 km/h SFC WSPD

(30 възела) в обширен район (и скоростта и

единиците)

приземна видимост

- обширни области с видимост, намалена SFC VIS

под 5000 m, включително метеорологичното (и видимостта,

явление, което причинява намалението на и едно от явленията видимостта или комбинации от

тях: BR, DS, DU, DZ,

FC, FU, GR, GS, HZ,

IC, PL, PQ, RA, SA,

SG, SN, SQ, SS или

VA)
гръмотевични бури

- изолирани гръмотевични бури без град ISOL TS

- отделни гръмотевични бури без град OCNL TS

- изолирани гръмотевични бури с град ISOL TSGR

- отделни гръмотевични бури с град OCNL TSGR
закритие на планините

- закритие на планините MT OBSC

облачност

- обширни райони с разкъсана или плътна

облачност с височина на долната граница под

300 м (1000 ft) над земната повърхност:

- разкъсана BKN CLD

(и височината на

долната и горната

граница и мерните

единици)
- плътна OVC CLD

(и височината на

долната и горната

граница и мерните

единици)
купесто-дъждовни облаци, които са:

- изолирани ISOL CB

- отделни OCNL CB

- чести FRQ CB


мощни купести облаци, които са:

- изолирани ISOL TCU

- отделни OCNL TCU

- чести FRQ TCU


обледяване

- умерено обледяване (освен, когато е MOD ICE

свързано с конвективни облаци)
турбулентност

- умерена турбулентност (освен, когато е MOD TURB

свързана с конвективни облаци)
планински вълни

- умерени планински вълни MOD MTW


2.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се издава съобщение AIRMET, не се включва друга информация, освен указаната в т.2.1.4. В съобщенията AIRMET, издадени поради гръмотевични бури или купесто-дъждовни облаци, не се включват свързаните с тях турбулентност и обледяване.
2.2.Разпространение на информацията AIRMET
2.2.1. Съобщенията AIRMET се разпространява до метеорологичните служби за следене в съседните РПИ и до други метеорологични служби в съответствие с РАНС.

2.2.2. Съобщенията AIRMET се разпространяват до международните банки данни – OPMET, и до центровете, определени от РАНС за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS.

3. Изисквания към специалните сведения от ВС
3.1. Специален доклад от ВС се предава по линия за предаване на данни "въздух-земя" до 60 минути след неговото издаване.

3.2. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет.
4. Подробни критерии за информацията SIGMET и AIRMET и специалните сведения от ВС

4.1. Идентификация на РПИ
В информацията SIGMET се включва идентификатор на местоположението на органа за ОВД, обслужващ района за полетна информация.

4.2. Критерии за явленията, включени в информацията SIGMET и AIRMET и специалните сведения от ВС
4.2.1. Гръмотевичните бури и купесто-дъждовните облаци в района на отговорност се считат за:

а) скрити (OBSC) – ако те са скрити от димка, дим или наблюдението им е затруднено поради тъмнина;

б) вградени (EMBD) – ако те са вградени в облачни слоеве и не могат лесно да се разпознаят;

в) изолирани (ISOL) – ако те се състоят от отделни елементи с максимално покритие по-малко от 50% от площта на района на реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на валидност на прогнозата);

г) отделни (OCNL) – ако те се състоят от достатъчно разделени елементи с максимално покритие 50% - 75% от площта на района на реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на валидност на прогнозата).

4.2.2. Гръмотевичната буря се счита за честа (FRQ), ако в тази област съседните гръмотевичните бури не са или са слабо обособени като самостоятелни такива с максимално покритие над 75% от площта на района на реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на валидност на прогнозата).

4.2.3. Шквалова линия (SQL) е гръмотевична буря, разположена по линия, при която няма разстояние между отделните облаци или разстоянията са незначителни.

4.2.4. Означението за град – GR, се използва при необходимост от допълнително описание на гръмотевичната буря.

4.2.5. Силна и умерена турбулентност (TURB) се отнася

Означението за силна и умерена турбулентност (TURB) се използва само за: турбулентност на малки височини, свързана със силни приземни ветрове; вихрови потоци; или турбулентност в облачност или турбулентност в ясно небе (CAT). Турбулентността не се използва във връзка с конвективни облаци.4.2.6. Турбулентността се счита за:

а) силна – при индекс на турбулентност между 15 и 25 (т.е. максималната стойност на скоростта на затихване на вихъра (EDR) е по-голяма от 0,5);

б) умерена – при индекс на турбулентност между 6 и 14 (т.е. максималната стойност на скоростта на затихване на вихъра (EDR) е между 0,3 и 0,5).

4.2.7. Означението за силно и умерено обледяване (ICE) се използва само за обледяване в облаци, които не са конвективни. Преохладен дъжд (FZRA) се използва само при условия на силно обледяване, свързано с преохладен дъжд.

4.2.8. Планинските вълни (MTW) се считат за:

а) силни, ако се съпровождат с нисходящ поток със скорост от 3,0 m/s (600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира силна турбулентност;

б) умерени, ако се съпровождат с нисходящ поток със скорост от 1,75 m/s до 3,0 m/s (350 – 600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира умерена турбулентност.

4.2.9. В сведенията SIGMET с ориентировъчна прогноза за вулканична пепел се включват до четири нива.
5. Изисквания към летищните предупреждения

5.1. Формат и разпространение на летищните предупреждения
5.1.1. Летищните предупреждения се издават в съответствие с образеца от Таблица 4.2. при поискване от авиационните оператори или летищните служби и се разпространяват до заинтересованите страни в съответствие с местните договорености.

5.1.2. В съответствие Таблица 4.2., летищните предупреждения се издават във връзка с реално или очаквано възникване на едно или няколко от следните явления:

- тропически циклон (включва се в случаите, когато се очаква средната 10-минутна скорост на приземния вятър на летището да е 63 km/h (34 възела) или повече;

- гръмотевична буря;

- град;


- сняг (включително очаквано или паднало количество сняг);

- преохладен валеж;

- скреж или слана;

- пясъчна буря;

- прашна буря;

- издигащ се пясък или прах;

- силен приземен вятър и пориви;

- шквал;


- вулканична пепел;

- други явления, локално съгласувани.5.1.3. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица 4.2, се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст със съкращения при използване на утвърдени от ИКАО съкращения и числени стойности. При отсъствие на утвърдени от ИКАО съкращения се използва явен текст на английски език.
5.2. Количествени критерии за летищните предупреждения
5.2.1. В случаите, при които за издаване на летищните предупреждения са необходими количествени критерии, те се съгласуват между летищната метеорологична служба и потребителите на тази информация.

6. Изисквания към предупрежденията за срез на вятъра

6.1. Определяне на срез на вятъра
6.1.1. Сведения за наличие на срез на вятъра се получават с помощта на:

а) наземни уреди за дистанционно измерване – например метеорологичен радар;

б) система от ветромери или датчици за налягане, разположени в такъв ред, че да позволяват непрекъснатото следене на отделна писта или писти и свързаните с тях траектории за излитане и подход за кацане;

в) доклад от ВС на етапа на набор или подход за кацане съгласно Глава четвърта от Наредбата.

г) друга метеорологична информация, например от подходящи датчици, разположени на съществуващи мачти или кули в околностите на летището или близки възвишения.

6.1.2. Срезът на вятъра като правило се наблюдава в комбинация със следните метеорологични явления:

- гръмотевични бури, микропориви, фуниевидни облаци (торнадо и воден смерч) и фронтални пориви;

- фронтални повърхности;

- силен приземен вятър, съчетан с местната топография;

- фронт на морски бриз;

- планински вълни (включително ротори на малки височини в района на летището);

- ниски температурни инверсии.
6.2. Формат и разпространение на предупрежденията за срез на вятъра
Предупрежденията за срез на вятъра се включват като допълнителна информация и в локалните редовни и специални сведения и в сведенията в кодова форма METAR/SPECI в съответствие с Таблици 1.2 и 1.3 от Приложение №1.

6.2.1. Предупрежденията за срез на вятъра се издават във вид на явен текст със съкращения, съгласно Таблица 4.3 и се разпространяват в съответствие с договореностите между органите за ОВД и съответните ползватели. При наличие на автоматизирани наземни уреди за дистанционно измерване по т. 6.1.1., б. “а” и “б”, данните от измерванията се разпространяват непосредствено от уредите.6.2.2. Когато се наблюдават микропориви, докладвани от екипаж на ВС или определени от наземното оборудване или с дистанционна апаратура, предупреждението за срез на вятъра включва конкретно позоваване на микропориви.

6.2.3. Когато за подготовка на предупреждение за срез на вятъра се използва информация от наземно оборудване или от дистанционна апаратура, в предупреждението се указва при възможност конкретните участъци на пистата за излитане и кацане и разстоянието по траекториите за излитане или за подхода за кацане, в съответствие с договореностите между ДП “РВД” и заинтересованите оператори.

6.2.4. В случая, когато доклад от ВС се използва за изготвяне на предупреждение за срез на вятъра или за потвърждение на по-рано издадено предупреждение, съответния доклад от ВС, включително типа на това ВС, се включва в предупреждението без изменение.

6.2.5. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица 4.3 се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст със съкращения при използване на утвърдени от ИКАО съкращения и числени стойности. При отсъствие на утвърдени от ИКАО съкращения се използва открит текст на английски език.

Таблица 4.1

Шаблон за съобщения SIGMET и AIRMET и

специални доклади от ВС
Ключ: М - задължително включване, част от всяко съобщение

С - опционално включване (незадължително)

= - двойна линия


Елементи специфицирани в Глава пет

Подробно описание

Шаблон

Примери

SIGMET

SIGMET SST

AIRMET

Специален доклад от ВС

Идендификатор на местополо- нието РПИ (М)3

ИКАО идентифи- катор на местопо- ложението в РПИ (M)

nnnn

-

YUCC4

YUDD4Идентификатор (М)

Идентификация и пореден номер5 (М)

SIGMET [nn]n

SIGMET SST [nn}n

AIRMET [nn]n

ARS

SIGMET 5

SIGMETA3


SIGMET SST1

AIRMET 2


ARS

Период на валидност (М)

Групи “дата-време”, указващи периода на действие (UTC) (М)

VALID nnnnnn/nnnnnn

-6

VALID 221215/221600

VALID 101520/101800

VALID 251600/252200


Идендификатор на местополо- нието на СМО (М)

СМО идентифика тор на местополо– жението - разделя се от сведението с тире

nnnn-
YUDO-4

YUDO-4Име на РПИ или идентификатор на ВС

Идентификатор на местоположението и име на РПИ7, за който е издаден SIGMET/ AIRMET или радиотелефон-

ната позивна на ВСnnnn nnnnnnnnnn FIR/[UIR] или nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n}

nnnnnn

YUCC AMSWELL FIR4

YUDD SHANLON FIR/UIR24

YUCC AMSWELL FIR/24

YUDD SHANLON FIR4

VA812


АКО СВЕДЕНИЕТО SIGMET Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН.

Метеорологично явление (М)8

Описание на явлението, поради което се издава сведението SIGMET/ AIRMET (С)

OBSC9 TS [GR10]

EMBD12 TS [GR]

FRQ13 TS [GR]

SQL14 TS [GR]


TC nnnnnnnnnn
SEV TYRB11

SEV ICE19

SEV ICE (FZRA) 20

SEV MTW21


HVY DS

HVY SS


MOD TURB11

SEV TURB
ISOL15 CB16

OCNL18 CB

FRQ13 CB


GR
VA [ERUPTION]

[MT nnnnnnnnnn]

[LOC Nnn[nn] или Snn[nn]

Enn[nn] или Wnn[nn] VA CLDSFC WSPD nn(n)KMH (или SFC WSPD nn[nn]KT)
SFC VIS nnnnM (nn) 17
ISOL15TS[GR]10

OCNL18TS[GR]


MT OBSC
BKN CLD nn/ [ABV]nnnnM (или BKN CLD nn/[ABV]nnnnMFT)
OVC CLD nn/ [ABV]nnnnM (или OVC CLD nn/[ABV]nnnnMFT)

ISOL15 CB16

OCNL18 CB

ISOL 15TCU16

FRQ13 TCU
MOD TURB11

MOD ICE19

MOD MTW21


TS

TSGR

SEV TURB

SEV ICE
SEV MTW

VA CLD[FL nn/nnn]

VA [MT nn nnnnnnnn]

MOD TURB11

GR10

CB16


SEV TURB

FRQ TS


OBSC TSGR

EMBD TSGR

TC GLORIA

VA ERUPTION

MT ASHVAL

LOC S15


E073 VA CLD

MOD TURB


MOD MTW

ISOLCB


BKN CLD 120/900M

(BKN CLD 400/3000FT)


OVC CLD 270/ABV/3000M

OVC CLD 900/ABV10000FT)


SEV ICE


Наблюдавано или прогнозирано метеорологично явление (М)

Индикатор – явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или е прогнозирано (М)

OBS [AT nnnnZ]

FCST


OBS [ATnnnnZ] AND FCST

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

OBS


OBS AND FCST

Местоположе-ние (С)

Местоположение (географска дължина и ширина в градуси и секунди или международно известни географски пунктове)

Nnn[nn] Wnnn[nn] или

Nnn[nn] Ennn[nn] или

Snn[nn] Wnnn[nn] или

Snn[nn] Ennn[nn]

или

N OF Nnn[nn] илиS OF Nnn[nn] или

N OF Snn[nn] или

S OF Snn[nn]

[AND]


W OF Wnn[nn] или

E OF Wnn[nn] или

W OF Enn[nn] или

E OF Enn[nn]

или

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] nnnnnnnnnnnnили

WI Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn] –

Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –

Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –

[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –

Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]
Nnnnn Wnnnnn или

Nnnnn Wnnnnn или

Snnnn Wnnnnn или

Snnnn EnnnnnS OF N54

N OF N50


N2020 W07005

YUSB


N2706 W07306
N48 E010
N OF N1515 AND

W OF E13530


W OF E1554
WI N6030 E02550- N6055 E02500 – N6050 E02630

Ниво (С)

Полетно ниво и дебелина22 (C)

FLnnn или FLnnn/nnn или TOP FL nnn или [TOP]ABV FL nnn или[TOP]BLW FLnnn или BLW nnnnM (или BLW nnnnFT)
или23

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)

CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или

CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)
или23

FL nnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]

[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]]]

FL nnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]

[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] илиEnnn[nn]]]


FL nnn

FL180

FL050/180

TOP FL390

BLW FL200

TOP ABV FL100

FL310/450

CB TOP FL500 WI

270KM OF CENTRE

(CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE)
FL310/350 APRX 220KM BY 35KM

FL390


Движение или очаквано движение (С)

Движение или очаквано движение (посока и скорост) по отношение на една от осемте посоки на компаса или стационарен

MOV N [nnKMH] или MOV NE [nnKMH] или MOV E [nnKMH] или MOV SE [nnKMH] или MOV S [nnKMH] или MOV SW [nnKMH] или MOV W [nnKMH] или MOV NW [nnKMH]

(или MOV N [nnKT] или MOV NE [nnKT] или MOV E [nnKT] или MOV SE [nnKT] или

MOV S [nnKT] или MOV SW [nnKT] или

MOV W [nnKT] или MOV NW [nnKT]) или

STNR


-

MOV E 40KMH

(MOV E 20KT)


MOV SE

STNR


Изменение на интензивността (С)

Очаквано изменение на интензивността (С)

INTSF или WKNили NC

-

WKN

Прогнозирано местоположение (С) 22

Прогнозирано местоположение на вулканичния облак или на центъра на тропическия циклон в края на периода на валидност на информацията SIGMET (С)

FCST nnnnZ TC CENTRE

Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn]

или

FCST nnnnZ VA CLD APRXNnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]-

-

FCST 2200Z TC

CENTRE N2740 W07345


FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 –

S15 E081


S17 E087

S18 E079


S15 E075

Ориентировъчна прогноза 22 (С)

Информация извън периода на валидност за траекторията на вулканичния облак или на центъра на тропическия циклон

OTLK nnnnnnTC CENTRE

Nnnnn или Snnnn Wnnnn или Ennnn

nnnnnnTC CENTRE

Nnnnn или Snnnn Wnnnn или Ennnn

или

OTLK nnnnn VA CLD APRX[FLnnn/nnn] 22Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]

nnnnn VA CLD APRX

Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

- Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]

[-Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn]]


-

OTLK 260400 TC

CENTRE N28030

W07430 261000 TC CENTRE

N3100 W07600

OTLK 212300 VA CLD APRX

S16 E078 -

S17 E084 -

S18 E089 -

S16 E078 220300
VA CLD APRX

S17 E081 -

S18 E086 -

S20 E092 -

S21 E084 -

S21 E081

илиОтмяна на информацията SIGMET/AIRMET22 (С)

Отмяна на информацията SIGMET/AIRMET с оказване на идентификацията му

CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn

или


[nn]n nnnnnn/ nnnnnn

[VA MOV TO nnnn FIR] 24CNL SIGMET SST [nn]n nnnnnn/ nnnnnn


CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn


-

CNL SIGMET 2

101200/10160026


CNL SIGMET 3

251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR26


CNL SIGMET SST 1 212330/22013026
CNL AIRMET 151520/15180026

Забележки:

1.В съответствие с т. 1.1.2.

2. Информация за вятъра и температурата не се предава по линия за предаване на данни “въздух-земя” на други ВС в полет в съответствие с т. 3.2.

3. Виж т. 4.1

4.Фиктивно местоположение

5. В съответствие с т. 1.1.3. и т. 2.1.2.

6. Виж т. 3.1.

7. Виж т. 2.1.3.

8. В съответствие с т. 1.1.4 и т. 2.1.4

9. В съответствие с т. 4.2.1. “а”

10. В съответствие с т .4.2.4.

11. В съответствие с т. 4.2.5. и т. 4.2.6.

12. В съответствие с т.4.2.1. “б”.

13. В съответствие с т. 4.2.2.

14. В съответствие с т. 4.2.3.

15. В съответствие с т. 4.2.1. “в”.

16. Купестодъждовни облаци (CB) се указват само в информациите AIRMET и SIGMET за свръхзвукови полети на ВС на около- и свръзсвукови полетни нива, мащните купести облаци (TCU) се указват само в информацията AIRMET в съответствие с т. 1.1.4. и т. 2.1.4.

17. В съответствие с т. 2.1.4.

18. В съответствие с т. 4.2.1. “г”.

19. В съответствие с т. 4.2.7.

20. В съответствие с т. 4.2.7.

21. В съответствие с т. 4.2.8.

22. Само за информация SIGMET за вулканичен облак и тропични циклони

23. Само за информация SIGMET тропични циклони

24. Само за информация SIGMET за вулканичен облак

25. До четири слоя (или нива) в съответствие 4.2.9.

26. Край на съобщението (доколкото съобщението SIGMET/AIRMET се отменя)
Таблица 4.2

Шаблон за летищно предупреждение
Ключ: М - задължително включване, част от всяко съобщение

С - условно включване, включва се когато е приложимо
Елемент

Подробно описание

Шаблон

Примери

Индикатор на местоположението на летището (М)

Индикатор на местоположението на летището

nnnn

YUCC1

Идентификация на типа на съобщението (М)

Тип на съобщението и пореден номер

AD WRNG n

AD WRNG 2

Срок на валидност (М)

Ден и срок на действие в UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 211230/211530

АКО ЛЕТИЩНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН.

Метеорологично явление (М)2

Описание на явлението, обуславящо издаването на летищното предупреждение

TC3 nnnnnnnnnn или

[HVY] TS или

GR или

[HVY] SN [nnCM] 3 или[HVY] FZRA или

[HVY] FZDZ или

RIME4 или

[HVY] SS или

[HVY] DS или

SA или


DU или

SFC WSPD nn[n]KMH

MAX nn[n]

(SFC WSOD nn[n]KT

MAX nn[n]) или

SQ или


FROST или

VA или


свободен текст до 32 знака5

TC ANDREW

HVY SN 25CM

SFC WSPD 80KMH MAX 120


Наблюдавано или прогнозирано явление (М)

Индикация за това, дали явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или се прогнозира

OBS [AT nnnnZ] или

FCST или


OBS [AT nnnnZ} AND FCST

OBS AT 1200Z

FCST


OBS AT 1220Z AND FCST

Изменение на интензивността (С)

Очаквано изменение на интензивността

INTSF или

WKN или


NC

WKN

или
Отмяна на летищното предупреждение5

Отмяна на летищното предупреждение с указване на неговата идентификация

CNL AD WRNG n nnnnnn/nnnnnn

CNL AD WRNG 2 211230/2115306

Забележки:

1. Фиктивно местоположение

2. Едно явление или съчетание от явления, в съответствие с т. 5.1.2.

3. В съответствие с т. 5.1.2.

4. Скреж или слана, в съответствие с т.5.1.2.

5. В съответствие с т. 5.13.

6. Край на съобщението (при отмяна на летищното предупреждение).Таблица 4.3

Шаблон за предупреждение за срез на вятъра
Ключ: М - задължително включване, част от всяко съобщение

С - условно включване, включва се когато е приложимо
Елемент

Подробно описание

Шаблон

Примери

Индикатор на местоположението на летището (М)

Индикатор на местоположението на летището

nnnn

YUCC1

Идентификация на типа на съобщението (М)

Тип на съобщението и пореден номер

WS WRNG n

WS WRNG 01

Време на съставяне и срок на валидност (М)

Ден и време на издаване и когато и приложимо - срок на действие в UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn]

или


[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330
211200 VALID 221215/2213

АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН

Метеорологично явление (М)

Идентификация на явлението и неговото местоположение

[MOD] или [SEV] WS IN APCH

[MOD] или [SEV] WS [APCH] RWY nnn или

[MOD] или [SEV] WS IN LIMB-OUT или

MBST IN APCH или

MBST [APCH] RWY nnn

или


MBST IN CLIMB-OUT или

MBST CLIMB-OUT RWYnnnWS APCH RWY12

MOD WS RWY34


WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUTНаблюдавано, съобщавано или прогнозирано явление (М)

Идентификация за това, дали явлението е наблюдавано или се съобщава и се очаква да продължи или се прогнозира

REP AT nnnn nnnnnnnn или

OBS [AT nnnn] или

FCST


REP AT 1510 B747

OBS AT 1205

FCST


Подробно описание на явлението (С)2

Описание на явлението, поради което се издава предупреждението за срез на вятъра

SFC WIND: nnn/nnKMH

(или nnn/nnKT) nnnM(nnnFT)-WIND: nnn/nnKMH (или nnn/nnKT)

или

nnKMH (или nnKT) ASPEEDL nnKM (или nnNM) FNA RWYnnили

Nkmh (или nnKT) ASPEEDL nnKM (или nnNM) FNA RWYnnSFC WIND: 320/20KMH

60M-WIND: 360/50KMH

(SFC WIND: 320/10KT

200FT-WIND:360/25KT)


60KMH ASPEEDL 4KM

FNA RWY13

(30KT ASPEEDL 2NM

FNA RWY13)


илиОтмяна на предупреждението за срез на вятъра3

Отмяна на предупреждението за срез на вятъра с указване на неговата идентификация

CNL WS WRNG n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1 211230/2113303

Забележки:

1. Фиктивно местоположение

2. В съответствие с т. 6.2.53. Край на съобщението (при отмяна на предупреждението за срез на вятъра).
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница