“Сигурността има глас” Ръководство за потребителяДата30.03.2017
Размер202.89 Kb.
#18077
PARAVOX
ТЕЛЕФОНЕН ГЛАСОВ КОМУНИКАТОР V1.10

“Сигурността има глас”
Ръководство за потребителяP ▲ R ▲ D O X

S E C U R I T Y S Y S T E M S

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Системни характеристики
1.2 Технически данни
1.3 Речник на термините
2. ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ

2.1 Режим на готовност
2.2 Режим на дайлер
3. ВЪВЕЖДАЩО МЕНЮ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ
4. РЕЖИМ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ
4.1 Запаметяване на телефонни номера
4.2 Изтриване на телефонни номера и номера на пейджъри
4.3 Записване на гласови съобщения или съобщения за пейджър
4.3.1 Гласови съобщения
4.3.2 Програмиране на изходящи етикети (съобщения)
4.3.3 Съобщения по пейджър
4.4 Промяна на ПИН на потребител
4.5 Назначаване на телефонни номера на зони
4.6 Пробно изпращане на съобщения
5. СПИСЪК С ДАННИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Телефонният гласов комуникатор ParaVox предоставя възможности за изпращане на гласови съобщения и съобщения по пейджър за почти всички контролни панели за охранителни системи. ParaVox може да уведомява потребителите за почти всяка една ситуация като например кражба, пожар или наводнение като се обади на потребителя и пусне предварително записано съобщение, или посредством обаждане на пейджър и оставяне на цифрово съобщение.

Напълно програмируем посредством телефон (не се изисква външна клавиатура) ParaVox ви напътства през всички системни функции посредством пълен набор от гласови указания. Всичко, което един потребител трябва да запомни, е своя ПИН (Персонален идентификационен номер).

Телефонният гласов комуникатор ParaVox има четири входни зони, програмируеми да приемат разнообразие от входни конфигурации и устройства. Тези зонови входове могат да се свържат към 4 различни 32-цифрени телефонни номера, доставяйки до четири различни съобщения (гласови или по пейджър). Програмируемият приоритет при набиране позволява на дайлера да се свърже първо с най-важния номер. Въз основа на нуждите при инсталиране, ParaVox може да използва две 30-секундни съобщения или четири 15-секундни съобщения.

Двата програмируеми изхода на ParaVox могат да се използват за активиране от разстояние на почти всяко едно устройство по телефона, като например включване на климатична инсталация или отопление, изключване на осветлението, активиране на спринклер система или отваряне на гаражна врата.  1. Системни характеристики

 • Възможности за набиране и изпращане на гласови съобщения и съобщения по пейджър

 • Програмиране от разстояние от всеки телефон с DTMF

 • Дайлерът може да се конфигурира да осигурява четири 15 секундни или две 30-секундни съобщения.

 • Automatic gain control (AGC) осигурява отлично качество на записаните разговори.

 • Както DTMF, така и импулсно набиране

 • Всяка една зона може да набира най-много четири 32-цифрови телефонни номера. Всеки телефонен номер е индивидуално определен за гласово съобщение или съобщение по пейджър.

 • Приоритерът при набиране може да се зададе за всяка зона, позволявайки набирането първо на най-важния номер.

 • Търсената страна може да прекъсне получаваното съобщение посредством двукратно натискане на клавиша [#].

 • Цялата системна информация, съобщенията, телефонните номера, номерата на пейджъри и ПИНомера се записват в сигурна NV (non-volatile) RAM.

  1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващ вход: 10-14VDC (12.5 VDC типично)

 • Консумация на електричество: типично 100mA

Максимум: 200 mA (с 2 разрешени PGM)


 • Консумация на захранване: 1 Watt

 • Зонови входове: 4 [N.C., N.O., EOL (1K/2K), 12 VDC input]

 • PGM изходи: 2

 • Ток на PGM изходи: 50mА

 • Температура на работа: 0C до 50C (32F до 122F)

 • Режими за набиране: импулсно, DTMF

 • Дължина на записваното съобщение: 4 Х 15 сек. Или 2 Х 30 сек.

 • Качество на звука: 5.3KHz sample rate with AGC

 • Размери: 6”височина х 6.5”дължина х 1.1” широчина

  1. РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ
DTMF

Dual Tone Multiple Frequency
Kiss off

Потвърждава получаването на гласови съобщения посредством двукратно натискане на клавиша [#] или [*] в рамките на две секунди.

PABX

Private access Branch exchange
PIN

Personal identification number

Персонален идентификационен номер
PSTN
Public Switched Telephone Network
Zone
Зона
Дали изход на Телефонния гласов комуникатор се използва за свързване на устройствата за разкриване (т.е. сензор за ниво, детектор за движение)
Zone triggering
Задействане на зона
Когато ParaVox разпознае промяна на своя зонов вход (т.е. засечено движение), той ще започне серията набирания.
 1. ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ

  1. Режим на готовност

В този режим телефонният гласов комуникатор е в състояние на бездействие, изчаквайки някое от следните две събития да се случи:

1) Когато се обаждате на телефонния гласов комуникатор ParaVox, за да влезете във Въвеждащо меню на потребител, ParaVox изчаква предварително определен брой позвънявания (програмирани от инсталатора), взима линията и влиза във Въвеждащо меню на потребител.


2) Когато един от четирите зонови входа на Телефонния гласов комуникатор се активира, Телефонният гласов комуникатор незабавно влиза в Режим на дайлера (вижте раздел 2.2).

  1. Режим на дайлера

Когато една зона се е задействала, Телефонният гласов комуникатор:

 1. Взима телефонната линия и прекъсва всички други телефони.

 2. Набира първия номер на телефон/пейджър, назначен на задействаната зона (вижте Назначаване на телефонен номер в раздел 4.5). Ако това е номер на пейджър, отидете на точка #8. Ако това е номер на гласово съобщение, преминето към точка #3.

Номер на гласово съобщение:

 1. След набиране на номера и след изтичане на Изчакване след набиране (вижте раздел 4.1), ParaVox ще започне да предава записаното съобщение, вързано към задействаната зона (вижте раздел 4.3). Той ще предаде съобщението толкова пъти, колкото са определени в Опции на гласово съобщение (програмирани от инсталатора) или докато се получи “kiss off”.

 2. За да се потвърди получаването (“kiss off”) на съобщението и да се отменят всички по-нататъшни опити за набиране на този номер, необходимо е да натиснете двукратно клавиша [#] в рамките на две секунди. За да отмените всички по-нататъшни опити за набиране на всички номера, необходимо е да натиснете двукратно клавиша [*].

 3. След “kiss off” ParaVox ще набере следващия номер от списъка с номера за набиране и повече няма да прави опити да набира този номер независимо от броя на “Повторните набирания” (програмирани от инсталатора).

 4. Ако Телефонният гласов комуникатор ParaVox не получи “kiss off”, той ще затвори, ще нареди номера на опашка за повторно набиране и ще избере следващия номер от списъка с номера за набиране.

 5. Ако след набиране има сигнал заето, телефонният гласов комуникатор ще затвори, ще нареди номера на опашка за повторно набиране, ще изчака 4 секунди и ще избере следващия номер от списъка с номера за набиране.

Номер на пейджър

 1. След набиране на номера и след изтичане на Изчакване след набиране (вижте раздел 4.1), ParaVox ще започне да предава записаното цифрово съобщение, вързано към задействаната зона (вижте раздел 4.3).

 2. След предаване на съобщението той ще затвори и ще набере следващия номер от списъка с номера за набиране. Тъй като ParaVox предполага, че пейджинговата служба е получила и предала съобщението, потвърждението от страна на потребителя (“kiss off”) не се изисква и ParaVox прекъсва опитите за набиране на този номер независимо от броя на програмираните Повторни набирания.

 3. Ако след набиране на номера има сигнал заето, телефонният гласов комуникатор ще затвори, ще нареди номера на опашка за повторно набиране, ще изчака 4 секунди и ще избере следващия номер от списъка с номера за набиране.

!!! Моля обърнете внимание на това, че номерата на пейджъри се набират само по един допълнителен път, независимо от настройката на Повторните набирания, освен ако номерът не е бил зает. Също така забележете, че телефонните номера не се набират отново след като се получи “kiss off”.

 1. ВЪВЕЖДАЩО МЕНЮ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

За да влезете във Въвеждащото меню за потребител:
 Обадете се на Телефонния гласов комуникатор ParaVox

Ако има телефонен секретар, използващ същата линия, вижте Опция за предимство пред телефонен секретар в раздел 4.5.2.” • Здравейте, моля въведете вашия ПИН”

 • Въведете ПИН на потребител (фабричен: 1234)

 • Изход едно е вкл./изкл.. Изход две е вкл./изкл.”

Това съобщение може да се програмира, вижте раздел 6.3.

 • Изберете желаното действие, както това е показано по-долу.

…………………………………………………………………………………………………………

Въвеждащото меню за потребител позволява на потребителя да активира или деактивира програмируемите изходи. Програмируемите изходи (PGM1 и PGM2) могат да се използват за включване от разстояние на други устройства. Например, един PGM може да се използва за включване на климатична инсталация или отоплението, за изключване на осветлението, за активиране на спринклер система, или за отваряне на гаражна врата. Обърнете се към вашия инсталатор за повече информация. Въвеждащото меню на потребител също така дава достъп до Режима за програмиране на потребител (вижте раздел 4). Докато сте в кое да е меню на потребител, подробни гласови указания ще ви напътстват през всичките съществуващи избори.

 • Натиснете клавиша [*] по всяко време, за да се върнете към предишното меню без да записвате информацията (освен в случаите, когато записвате съобщения). В повечето случаи можете да пишете върху гласовите указания без да изчаквате те да приключат.

 • ParaVox ще повтаря гласовите указания четири пъти, ако не се извършат никакви действия през този период, ParaVox автоматично ще затвори.
 1. РЕЖИМ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

За да влезете в Режима за програмиране на потребителя:

 1. От Въвеждащото меню на потребител (вижте раздел 3) натиснете клавиша [3].

 2. След като влезете в Режима за програмиране на потребител вие ще имате достъп до Главното меню на потребител. Изберете желаното действие, както това е показано по-долу:
Главно меню на потребител

…………………………………………………………………………………………………………

Влизането в Режима за програмиране на потребител ви позволява да зададете повечето от параметрите на ParaVox. Моля забележете, че докато сте в Режима за програмиране на потребител, подробни гласови указания ще ви напътстват през всички налични избори.


 • Натиснете клавиша [*] по всяко време, за да се върнете към предишната стъпка без да записвате информацията. Не е необходимо да изчаквате гласовите указания да приключат преди да натискате съответния бутон.

 • ParaVox ще повтаря гласовите указания четири пъти; ако не се извършат никакви действия през този период, ParaVox автоматично ще затвори.


4.1 Записване на телефонни номера

…………………………………………………………………………………………………………ParaVox може да запише до четири телефонни номера в локации [1] до [4] и до четири номера на пейджъри в локации с номера [5] до [8]. Когато локацията на даден телефонен номер е назначена на зонов вход (вижте раздел 4.5), ParaVox ще набере номера, програмиран тук, при всяко едно задействане на зоновия вход. Телефонните номера се програмират в желаните локации, както това е описано на фигурата по-горе.

!!! Когато въвеждате номера не чакайте повече от 4 секунди между натискането на отделните клавиши.

4.2 Изтриване на телефонни номера и номера на пейджъри

…………………………………………………………………………………………………………

Вече запомнени под формата на гласови съобщения телефонни номера и номера на пейджъри могат да бъдат изтрити посредством въвеждане на опция [1] или [2] от менюто за изтриване на Телефонни номера. Изберете желаната локация за гласово съобщение за телефонен номер или номер на пейджър. Изтриването се потвърждава посредством въвеждане на [1] за Да! или [2] за Не!

!!! Когато изтриете един телефонен номер, ParaVox автоматично ще премахне номера от всички назначения на зони.
4.3 Записване на гласови съобщения или номера на пейджъри

…………………………………………………………………………………………………………   1. Гласови съобщения

За да записвате гласови съобщения, изберете клавиш [1] от менюто за Записване на съобщения. В зависимост от избраната Дължина на гласовото програмирана от инсталатора), вие ще можете да записвате две 30 секундни съобщения или четири 15 секундни съобщения. Всяко записано съобщение е свързано към конкретна зона, вход както това е посочено на фигурата по-горе. Когато една задействана зона е програмирана да набира телефонен номер за гласово съобщение (вижте раздел 4.5) и когато номерът е набран, Телефонният гласов комуникатор ще изпълни записаното съобщение, свързано към задействанан зона.

Фабрични съобщения:

Задействане на зона х разкрито. Натиснете двукратно клавиша hush или звезда, за да приемете.”Примерни гласови съобщения:

Ниво на течност над нормалното”

Разкрит е дим в архивния отдел”
Ние препоръчваме да прибавите към вашите гласови съобщения и следното:

“… натиснете двукратно клавиша [#], за да потвърдите съобщението.”
4.3.2 Програмиране на изходящите етикети (съобщения)

Избирането на клавиша [2] от менюто за Записване на съобщения позволява на потребителя да запише гласови указания, свързани към програмируемите изходи, както това е показано на фигурата по-горе. Тези съобщения звучат, когато влизате във Въвеждащото меню за потребител и когато променяте статуса на програмируемите изходи (вижте раздел 3).Фабрични етикети (съобщения):

Примерни изходящи етикети:

“Изход 1 е вкл./изкл.”

“Изход 2 е вкл./изкл.”“Гаражната врата е отворена”

“Климатичната инсталация е изкл.”
4.3.3 Съобщения по пейджър

Ако е избран клавиш [3] от менюто за Записване на съобщения, вие ще можете да записвате цифрови съобщения по пейджър. До 32-цифрени съобщения по пейджър могат да се програмират, всяко едно от които е свързано към конкретна зона, както това е показано на фигурата по-горе. Когато една задействана зона е била програмирана да избира номер на пейджър (вижте раздел 4.5) и когато номерът е избран, телефонният гласов комуникатор ще предава записаното цифрово съобщение, свързано към задействаната зона.
ПРИМЕР:

В следващия пример забележете как са свързани съобщенията към задействаната зона, а не към телефонните номера.

Зона 4 е програмирана да избира “Телефонен номер локация 1” и “Номер на пейджър локация 6” (вижте раздел 4.5). Когато зона 4 се задейства, ParaVox ще избере телефонния номер, записан в “телефонен номер локация 1” (вижте раздел 4.1). След изтичане на Изчакване след набиране, ParaVox ще изпълни съобщението, записано в “Гласово съобщение Локация 4”. ParaVox ще продължи с набирането на номера, записан в “номер на пейджър локация 6”, след което ще предаде цифровото съобщение, програмирано в “Съобщение по пейджър Локация 8”.
4.4 Промяна на ПИН на потребител

…………………………………………………………………………………………………………ParaVox системата поддържа до четири ПИН, които могат да бъдат с дължина от 4 или 6 цифри, както това е програмирано от вашия инсталатор.

След като влезе в Режима за програмиране на потребителя, потребителят натиска клавиша [4] , за да влезе в менюто Промяна на ПИН на потребител. След това потребителят въвежда двукратно новия ПИН. След двукратното въвеждане на ПИН ParaVox автоматично записва ПИН-а в локация ПИН на потребител. Само ПИН-а, който се използва за влизане във Въвеждащо меню на потребител може да се променя. Клавишът [*] може да бъде натиснат по всяко време, за да излезете без да се записва информацията.Програмиране ПИН на потребител за първи път:

Влезте в Главното меню на потребител като използва фабричния ПИН на потребител (1234). След това променете ПИН-а в желания номер. За да програмира всички следващи ПИН, необходимо е потребителят да излезе и повторно да влезе в Главното меню на потребител като използва фабричния ПИН.

!!! Моля забележете, че фабричния ПИН на потребител (1234) се изтрива само след програмиране на 4 потребителски ПИН. Следователно, ако само един потребител ще използва системата, препоръчваме програмирането на един и същи потребителски ПИН във всичките четири локации, за да се изтрие фабричния ПИН.

4.5 НАЗНАЧАВАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА ЗОНИ

…………………………………………………………………………………………………………ParaVox може да назначи до четири телефонни номера или номера на пейджъри към всеки един от четирите зонови входа. Това означава, че всяка една зона има приоритетна последователност за набирания, съставена така, че да подхожда на съответния вход. Тъй като гласовите съобщения и съобщенията по пейджър са свързани към конкретни зони, телефонните номера, назначени на зона, ще изпълнят същите гласови съобщения и номерата на пейджъри ще изпратят същото цифрово съобщение.

Потребителят избира желаната зона и въвежда до четири локации на телефонни и/или пейджър номера (от едно до осем) в реда на предпочитаната последователност. Ако се избере една локация, която съответства на празно гласово съобщение или номер на пейджър, изпълнява се съобщение “грешка” и потребителят може да влезе в друга локация. За да забраните един зонов вход, въведете нула във всичките четири локации на номера за тази зона, или свържете така зоновия вход, че той никога да не се задейства. Натиснете клавиша звезда [*] след последното въвеждане, за да въведете по-малко от четири записа и да стигнете до менюто за преглед.4.6 ПРОБНО ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Потребителят може да изпробва функционалността на телефонния гласов комуникатор като въведе по една цифра от едно до осем, съответстваща на локация на телефонен номер (вижте раздел 4.1). Ако се избере празна локация (не е записан никакъв номер там), ще се изпълни указанието “грешка”. След това може да въведете друг избор.

След избиране на желаната локация на телефонен номер, ParaVox ще набере избрания телефонен номер и след Изчакване след набиране, той ще изпълни съобщението, записано в Съобщение Локация 1.

!!! Телефонните номера от 1 до 4 винаги ще изпълняват гласовото съобщение, записано в Локация 1 за гласово съобщение. Номерата на пейджъри от 5 до 8 винаги ще изпълняват пейджър съобщението, записано в Локация 5 за пейджър съобщение.

ПРИМЕР:

За да изпробвате предаването на съобщения на телефонен номер 4, натиснете клавиша [6] от Главното меню на инсталатора, след това натиснете клавиша [4], за да изберете Локация 4 за телефонен номер. ParaVox ще набере номера, записан в Локация 4 за телефонен номер. Когато изтече Изчакването след набиране, ParaVox ще предаде съобщението, програмирано в Локация 1 за гласово съобщение.5 СПИСЪК С ДАННИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Следващите страници се предоставят за записване на настройките на ParaVox.Персонални идентификационни номера (ПИН)

Дължина на ПИН на потребител (зададена от инсталатора):ПИН 1 на потребител (раздел 4.4):
Фабричен: 1234

ПИН 2 на потребител (раздел 4.4):
Фабричен: 1234

ПИН 2 на потребител (раздел 4.4):
Фабричен: 1234

ПИН 4 на потребител (раздел 4.4):
Фабричен: 1234
Параметри за телефони и набиране

Повторни набирания (зададени от инсталатора):
(от 0 до 3)

Позвънявания преди обаждане (зададени от инсталатора):
(от 1 до 8)

Предимство пред телефонен секретар (зададени от инсталатора):
(от 24 до 60 сек.)
Телефонни номера за гласови съобщения и съобщения по пейджър (раздел 4.1)

Локация 1#:
Изчакване след набиране:
Локация 2#:
Изчакване след набиране:
Локация 3#:
Изчакване след набиране:
Локация 4#:
Изчакване след набиране:
Локация 5#:
Изчакване след набиране:
Локация 6#:
Изчакване след набиране:
Локация 7#:
Изчакване след набиране:
Локация 8#:
Изчакване след набиране:Записани гласови съобщения (раздел 4.3.1)

Дължина на съобщението (зададена от инсталатора):Повторения на съобщенията (зададени от инсталатора):Kiss off опции (зададени от инсталатора):Локация 1/ Зона 1:
Локация 2/ Зона 2:
Локация 3/ Зона 3:
Локация 4/ Зона 4:Записани съобщения по пейджър (раздел 4.3.3)

Локация 5/ Зона 1:
Локация 6/ Зона 2:
Локация 7/ Зона 3:
Локация 8/ Зона 4:Записани изходящи етикети (раздел 4.3.2)

Локация 1/ Изход 1 изкл.:
Локация 2/ Изход 1 вкл.:
Локация 3/ Изход 2 изкл.:
Локация 4/ Изход 2 вкл.:Назначаване на номера на зони (раздел 4.5)
1ва локация

2ра локация

3та локация

4та локация

Зона 1:

Зона 2:

Зона 3:

Зона 4:
Забележка:

Зона 1:

Зона 2:

Зона 3:

Зона 4:

Зона 4:ГАРАНЦИЯ

Продавачът дава гаранция за срок от една година за това, че неговите продукти не съдържат дефектни материали и погрешна изработка при нормално използване на продукта. Освен специално посочените тук, всички изрични или косвени гаранции от всякакъв вид, установени със закон или не, включително без ограничение всяка косвена гаранция за продаваемост и пригодност за определена цел, изрично се изключват. Поради това, че Продавачът не инсталира или свързва продуктите и поради това, че продуктите могат да се използват съвместно с продукти, които не са произведени от Продавача, Продавачът не може да даде гаранция за работата на охранителната система. Задължението и отговорността на Продавача по тази гаранция се ограничава изрично до поправка или замяна, по преценка на Продавача, на всеки продукт, който не отговаря на спецификациите. При никакви обстоятелства Продавачът не носи отговорност към купувача или друго лице за каквито и да е загуби или повреди, независимо дали те са директни или косвени, или произтичащи или случайни, включително без ограничение, всички обезщетения за пропуснати ползи, откраднати стоки, или предявени искове от друга страна за щети, причинени от дефектни стоки или произтичащи от неподходящо, неправилно или друго погрешно инсталиране или използване на продадената стока.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница