Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, Председател на Съвета за административна реформаДата25.02.2018
Размер37.27 Kb.
София, 20.04.2012 г.

На вниманието на:


Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите,

Председател на Съвета за административна реформа

Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика,

Заместник – председател на Съвета за административна реформа

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството,

Заместник – председател на Съвета за административна реформа

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС,

Член на Съвета за административна реформа

Относно: Предложения във връзка с консултативния процес по Стратегическата рамка на НПР България 2020, Приоритет 6

Уважаеми дами и господа,


Оценявайки важността и значението на процеса по разработване на Националния стратегически документ: България 2020, ние, представители на граждански организации от цялата страна внимателно се запознахме с първия работен вариант на Стратегическата рамка. Общото ни впечатление е, че той е добра основа за програмиране на националното развитие до 2020 година и обхваща ключовите области на развитие. Оценяваме и стремежа на институциите към провеждане на широк консултативен процес с оглед получаване на експертни становища от представители на различните заинтересовани страни.
Членовете на нашите мрежи са:

Форум „Гражданско участие” (ФГУ) – повече от 120 активни неправителствени организации от цялата страна, работещи в сферата на доброто управление и гражданско участие във вземането на решения;

Национална Мрежа за децата – над 100 организации, работещи в сферата на децата и семейството;

КУПФЕС – гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, в която членуват над 40 организации;

БАЛИЗ – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – сдружение, работещо за хората с интелектуални затруднения и техните семейства, разпростиращо дейността си на територията на цялата страна чрез мрежата си от 49 местни структури.

За всички нас особен интерес представлява Приоритет 6, който обединява интересите на повече от 300 активни граждански организации в страната, и по който работи Съветът за административна реформа.


Нашето обединено становище по Приоритет 6 е следното:
Наименованието на този приоритет е „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса”. Това трябва да означава, че той е насочен не само към администрацията, тъй като институционалната среда има различни участници и зависи от всички тях. За съжаление, неговото съдържание засега се ограничава с подприоритети и мерки, в изпълнението на които ще участват само държавни / общински служители.
Без да подценяваме предложените мерки, ние считаме, че администрацията ще се усъвършенства по-лесно, ако в процеса участват и други заинтересовани страни. Гражданското общество и институциите имат еднакво важна роля за развитието на страната и за подобряване на условията за живот и работа. В тази връзка предлагаме да се разработят допълнителни мерки, в чието изпълнение да могат да участват както представители на бизнеса, така и НПО:


  • Предлагаме да се включат мерки, които да предвиждат граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията, както и мерки за утвърждаване на стандарти за коректно провеждане на обществени консултации и обсъждания.

  • Към мярката, която предвижда намаляване броя на стратегическите документи и създаване на система за оценка на изпълнението на заложените цели е необходимо да се предвиди и оценка от страна на гражданите и потребителите на административни услуги.

  • Към мярката, която предвижда оптимизиране процеса на законотворчеството и разширяване на гражданското участие в него, е необходимо да се предвидят и стандарти (резюме за граждани) за представяне на проектозаконите пред обществеността, както и стандарти за тяхното консултиране и съгласуване със заинтересованите страни.

В заключение, предлагаме към Приоритет 6 да се разработи допълнителен подприоритет - 6.5. „Повишаване ролята и качеството на участие на гражданското общество във вземането на решения и прилагане принципите на партньорство и добро управление на местно, регионално и национално ниво” (в изпълнение на Европейския кодекс на поведение, разработен и приет от Европейската комисия във връзка с прилагането на принципа за партньорството и в изпълнение на Европейската стратегия за иновации и добро управление, по която България е пилотна страна). Към този подприоритет да се предвидят мерки за финансиране на НПО от държавния бюджет и за повишаване капацитета на НПО в изпълнение на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България, както и мерки за осъществяване на ефективни консултативни процеси по важни за обществото теми на местно, национално и европейско ниво.


За Форум Гражданско участие:

Ива Таралежкова, председател на КС


За Национална мрежа за децата:

Георги Богданов, директор


За КУПФЕС:

Петко Ковачев, Секретариат


За БАЛИЗ:

Соня Владимирова, председател
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница