Синя граница, разположение на стационарните елементи, вид и количеството на техниката в отделните модулиДата18.09.2016
Размер271.2 Kb.


Приложение №1 към Рамково споразумение рег. № ......./........2013год.

СПИСЪК
на състава на Интегрираната система ,,Синя граница”, разположение на стационарните елементи, вид и количеството на техниката в отделните модули.


1. Състав на Интегрираната система ,,Синя граница”:

- стационарни постове за техническо наблюдение /СПТН/ - 12 броя;

- локален координационен център /ЛКЦ/ - 2 броя;

- комуникационни постове /КП/ - 7 броя;

- регионален координационен център /РКЦ/ гр. Бургас;

- оперативен дежурен център /ОДЦ/ гр. София;

- гранично – полицейски кораби /ГПК/ - 12 броя;

- мобилни системи за брегово наблюдение /МСБН/ - 2 броя;


2. Разположение на основните стационарни елементи на системата:

- СПТН – Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Балчик, Галата, Камчия, Бяла, Несебър, Бургас, Созопол, Царево и Резово;

- ЛКЦ – Галата и Созопол;

- КП – Травник, ТВ кула-Варна, с.Китка, н. Емине, Рейдова кула-Бургас, вр. Китка и Папия;

- РКЦ - гр. Бургас ;

- ОДЦ - гр. София.


3. Вид и количеството на техниката в отделните модули:
3.1. Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер за локален координационен център /ЛКЦ/ Галата, ЛКЦ Созопол, регионален координационен център /РКЦ/ Бургас и оперативен дежурен център /ОДЦ/ София.


№ по ред

Наименование

Количество /бр./

 

Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер:

 

3.1.1

ЛКЦ Галата:

1

3.1.1.1.

Компютърна система Fujitsu Celsius W480 (за TDS).

4

3.1.1.2.

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS.

8

3.1.1.3.

17“ Rack конзола RC24.

1

3.1.1.4.

КВМ превключвател "KVM DIGITAL".

1

3.1.1.5.

Маршрутизатор Cisco Catalyst 3750 X.

2

3.1.1.6.

Часови сървър Black Box GPS Network Time Server + GPS-антена.

1

3.1.1.7.

Сървър Fujitsu Primergy RX300 S5.

11

3.1.1.8

КВМ превключвател Black Box ServSwitch DT Series DVI KVM Switch.

1

3.1.2

ЛКЦ Созопол:

1

3.1.2.1.

Компютърна система Fujitsu Celsius W480 (за TDS).

4

3.1.2.2.

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS.

8

3.1.2.3.

17“ Rack конзола RC24.

1

3.1.2.4.

КВМ превключвател "KVM DIGITAL".

1

3.1.2.5.

Маршрутизатор Cisco Catalyst 3750 X.

2

3.1.2.6.

Часови сървър Black Box GPS Network Time Server + GPS-антена.

1

3.1.2.7.

Сървър Fujitsu Primergy RX300 S5.

11

3.1.2.8.

КВМ превключвател Black Box ServSwitch DT Series DVI KVM Switch.

1

3.1.3.

РКЦ Бургас:

1

3.1.3.1.

Компютърна система Fujitsu Celsius W480 (за TDS)

3

3.1.3.2.

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS

6

3.1.3.3.

17“ Rack конзола RC24

1

3.1.3.4.

КВМ превключвател "KVM DIGITAL"

1

3.1.3.5.

Маршрутизатор Cisco Catalyst 3750 X

2

3.1.3.6.

Часови сървър Black Box GPS Network Time Server + GPS-антена

1

3.1.3.7.

Сървър Fujitsu Primergy RX300 S5

7

3.1.3.8.

Защитна стена Cisco ASA 5510

1

3.1.3.8.

Проeктор Canon WUX10 Mark II

1

3.1.4.

ОДЦ София:

1

3.1.4.1.

Компютърна система Fujitsu Celsius W480 (за TDS)

4

3.1.4.2.

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS

5

3.1.4.3.

Монитор Fujitsu 19" P19-5P ECO

1

3.1.4.4.

Маршрутизатор Cisco Catalyst 3750 X

1

3.1.4.5.

Защитна стена Cisco ASA 5510

1

3.1.4.6.

Проeктор Canon WUX10 Mark II

1

3.2. Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер за СПТН.
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.2.1.

Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер за СПТН:

12

3.2.1.1

Компютърна система Fujitsu Celsius W480 (за TDS).

10

3.2.1.2

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS.

10

3.2.1.3

17“ Rack конзола RC24.

12

3.2.1.4

КВМ превключвател "KVM DIGITAL".

12

3.2.1.5

Външно DVD устройство Fujitsu MAP-CO51.

12

3.2.1.6

Радарен екстрактор Nexcom Nise 3110.

12

3.2.1.7

Маршрутизатор Cisco Catalyst 3750 X.

12

3.3. Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер за МСБН и ГПК
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.3.1

Компютърно и мрежово (LAN) оборудване и интегриращ софтуер:

 

3.3.1.1

МСБН

2

3.3.1.2

Бордови компютър компютър Nexcom Nise 3110.

4

3.3.1.3

Бордови компютър Fujitsu Celsius H700 (Dock station mod.FPCR101).

2

3.3.1.4

Клавиатура Trackerboard KSTM80F1USB LED.

6

3.3.1.5

Маршрутизатор 1IE 3000 8 Port Base Switch.

2

3.3.2

ГПК

12

3.3.2.1

Работна станция - компютър Nexcom NICE 3110.

24

3.3.2.2

Клавиатура Trackerboard KSTM80F1USB LED.

24

3.3.2.3

Маршрутизатор 1IE 3000 8 Port Base Switch.

12

3.4. Радарна система
№ по ред

Наименование

Количество /бр./
Радарно оборудване:

 

3.4.1.

Радарна система "А-21".

3

3.4.1.1

21 ft антена (хор. поляризация) с редуктор 502.092.576.

3

3.4.1.2

Двоен (с резервиране) приемопредавател, 25kW имп. мощност (ПП "А", ПП "В" и Вълноводен комутатор 502.000.551).

3

3.4.1.3

Прибор "Съгласуване & Комутатор" (Прибор Съгласуване 502.516.503).

3

3.4.1.4

Захранващ прибор (ТЧП) 502.206.501.

3

3.4.1.5

Прибор "Процесор на радарни данни с вграден Пулт управление" 502.068.588.

3

3.4.1.6

Радар интегратор (Система за запис и възпроизвеждане на РЛИ).

3

3.4.1.7

Монитор (17“ Rack конзола).

3

3.4.2.

Радарна система "А-18".

9

3.4.2.1

18 ft антена (хор. поляризация) с редуктор 502.092.554-03.

9

3.4.2.2

Единичен приемопредавател, 25 kW имп. мощност 502.000.548.

9

3.4.2.3

Прибор "Съгласуване" 502.516.501.

9

3.4.2.4

Захранващ прибор (ТЧП) 502.206.501.

9

3.4.2.5

Прибор "Процесор на радарни данни с вграден Пулт управление" 502.068.588.

9

3.4.2.6

Радар интегратор (Система за запис и възпроизвеждане на РЛИ)

9

3.4.2.7

Монитор (17“ Rack конзола)

9

3.4.3.

Радарна система "А-9"

2

3.4.3.1

9ft антена (хор. поляризация) с редуктор и вграден 25kW приемопредавател 502.00.543

2

3.4.3.2

Прибор "Съгласуване" 502.516.501

2

3.4.3.3

Прибор "Процесор на радарни данни" 502.068.589

2

3.4.3.4

Пулт управление 504.131.517

2

3.4.3.5

Монитор 19“ TFT 502.049.509-02

2

3.4.3.6

Радар интегратор (Система за запис и възпроизвеждане на РЛИ)

2

3.5. Стационарно електро-оптично оборудване на наблюдателната система
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.5.1.

Електро-оптично оборудване за СПТН:

12

3.5.1.1

Мулти-сензорна система /FLIR/ HRC 59х735 MS

12

3.5.1.2

Термокамера Flir HRC-U/59х735/

12

3.5.1.3

Дневна камера Sony CCD

12

3.5.1.4

Жиростабилизиран пан-тилт Flir MST-ST

12

3.5.1.5

Разпределително устройство – протокол конвертор Flir JPC2

12

3.5.1.6

Захранващ блок

12

3.5.1.7

Комплект кабели за връзка

12

3.5.1.8

Работна станция Celsius W480, Конзола NEXUS за управление и контрол и джойстик за управление

12

3.5.1.9

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS

12

3.5.1.10

Архивиращо устройство Flir nDVR 20Mbps/30/24h 12TB RAID5 25ch

12

3.5.2.

Електро-оптично оборудване за ЛОЦ:

2

3.5.2.1

Работна станция Celsius W480, Конзола NEXUS за управление и контрол и джойстик за управление

6

3.5.2.2

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS

6

3.5.2.3

Архивиращо устройство Flir nDVR 20Mbps/30/24h 12TB RAID5 25ch

2

3.5.3.

Електро-оптично оборудване за НМГКИЦ:

1

3.5.3.1

Работна станция Celsius W480, Конзола NEXUS за управление и контрол и джойстик за управление

1

3.5.3.1

Монитор Fujitsu P24W – 5 ECO IPS

1

3.5.3.2

Архивиращо устройство Flir nDVR 20Mbps/30/24h 12TB RAID5 25ch

1

3.6. Автоматизирана идентификационна система /АИС/
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.6.1

Специализиран АИС транспондер (базова станция).

26

3.6.1.1

Kongsberg AIS 200 BFВ със LAN.

26

3.6.1.2

MKD AIS 200 тип 2.

26

3.6.1.3

GPS антена, GPS4.

26

3.6.1.4

VHF антена - (156-162)MHz, 100W, 2dbi, 50Ώ.

26

3.7. Хидро и метео оборудване
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

 

Метеооборудване

 

3.7.1

Метео оборудване:

12

3.7.1.1

Комбиниран сензор “ОМС-410”.

12

3.7.1.2

Локален дисплей “ОМС-938”.

12

3.7.2

Метео сървър с инсталирана Система за събиране и визуализация на данни OMC-DATA-ONLINE .

2

3.8. Комуникационна система
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.8.1.

Антени:

1

3.8.1.1

Радио-релейна антена Andrew 0,6м; 6GHz (VHLP2-6)

7

3.8.1.2

Радио-релейна антена Andrew 1,2м; 6GHz (VHLP4-6)

19

3.8.1.3

Радио-релейна антена Andrew 1,8м; 6GHz (VHLP6-6)

2

3.8.1.4

Радио-релейна антена Andrew 0,3м; 18GHz (VHLP1-18)

4

3.8.1.5

Радио-релейна антена Andrew 0,6м; 18GHz (VHLP2-18)

4

3.8.1.6

Радио-релейна антена Andrew 0,8м; 18GHz (VHLP2.5-18)

1

3.8.1.7

Радио-релейна антена Andrew 1,2м; 18GHz (VHLP4-18)

6

3.8.1.8

Радио-релейна антена Andrew 1,8м; 18GHz (VHLP6-18)

1

3.8.2.

Радиорелейно оборудване:

1

3.8.2.1

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-6GHz, 40Mbit/s, (1+0)

12

3.8.2.2

Външен радиорелеен модул (ODU)

12

3.8.2.3

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

12

3.8.2.4

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-6GHz, 40Mbit/s, разнесено приемане (SD), (1+1) HSB

2

3.8.2.5

Външен радиорелеен модул (ODU)

4

3.8.2.6

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

2

3.8.2.7

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-6GHz, 80Mbit/s, (1+1) HSB

4

3.8.2.8

Външен радиорелеен модул (ODU)

8

3.8.2.9

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

4

3.8.2.10

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-6GHz, 80Mbit/s, разнесено приемане (SD), (1+1) HSB

4

3.8.2.11

Външен радиорелеен модул (ODU)

8

3.8.2.12

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

4

3.8.2.13

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-18GHz, 40Mbit/s, (1+0)

12

3.8.2.14

Външен радиорелеен модул (ODU)

12

3.8.2.15

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

12

3.8.2.16

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-18GHz, 40Mbit/s, (1+1) HSB

2

3.8.2.17

Външен радиорелеен модул (ODU)

4

3.8.2.18

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

2

3.8.2.19

Радиорелейно оборудване Nera evolution XPAND-18GHz, 80Mbit/s, (1+1) HSB

2

3.8.2.20

Външен радиорелеен модул (ODU)

4

3.8.2.21

Вътрешен радиорелеен модул (IFU)

2

3.8.2.22

Захранване РРО Benning Slimline:

20

3.8.2.23

Касета Benning SMS 1500

20

3.8.2.24

Захранващ модул SMS500

40

3.8.2.25

Акумулаторни батерии Fiamm 12V 90Ah

80

3.8.3

VoIP система за комуникация:

1

3.8.3.1

IP телефон “Cisco IP Phone 7906”

22

3.8.3.2

IP централа “Cisco 2821 Integrated Services Router” с инсталиран “Cisco Call Manager Express”

1

3.9. УКВ система за комуникация
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.9.1

VHF/УКВ/ оборудване за СПТН:

7

3.9.1.1

Приемопредавател “Kenwood TK 7180”

7

3.9.1.2

Приемопредавател “Sailor RT 4801”

7

3.9.1.3

Приемопредавател “Kenwood TK 7180”

7

3.9.1.4

Радиомодем “CalAmp ViPR”

7

3.9.1.5

Антена “AV 1312-2”

28

3.9.1.6

Мултиспарк Cybernetica multiSpark 1

7

3.9.1.7

Компютърна система Fujitsu Celsius W480

14

3.9.1.8

Монитор 19'' Fujitsu P19 - 5P ECO

7

3.9.1.9

Телефонна гарнитура със стойка и вграден усилвател Cybernetica

7

3.9.1.10

Високоговорител - тонколони Genius SP-HF360A

14

3.9.2

VHF/УКВ/ оборудване за ЛКЦ:

2

3.9.2.1

Компютърна операторска УКВ система Fujitsu Celsius W480

6

3.9.2.2

Монитор 19'' Fujitsu P19 - 5P ECO

6

3.9.2.3

Телефонна гарнитура

6

3.9.2.4

Микрофон със стойка

6

3.9.2.5

Аудио интерфейс

6

3.9.2.6

Тонколони Genius SP - HF360A

6

3.9.2.7

Сървър Fujitsu Primergy RX300 S5

3

3.9.3

VHF/УКВ/ оборудване за РКЦ:

1

3.9.3.1

Компютърна операторска УКВ система Fujitsu Celsius W480

1

3.9.3.2

Монитор 19'' Fujitsu P19 - 5P ECO

1

3.9.3.3

Телефонна гарнитура

1

3.9.3.4

Микрофон със стойка

1

3.9.3.5

Аудио интерфейс

1

3.9.3.6

Тонколони Genius SP - HF360A

1

3.9.4

VHF/УКВ/ оборудване за ГПК:

12

3.9.4.1

Приемопредавател Sailor RT 5022 VHF DSC

1

3.9.4.2

УКВ Антена

13

3.9.4.3

Радиомодем “CalAmp ViPR”

12

3.9.5

VHF/УКВ/ оборудване за МСБН:

2

3.9.5.2

Мобилна радиостанция Motorola GM360

2

3.9.5.3

Преносима радиостанция Motorola GP360 с 2 батерии

2

3.9.5.4

Радиомодем “CalAmp ViPR”

2

3.9.5.5

УКВ Антена

4

3.9.5.6

Зарядно устройство MDHTN 3002

2

3.9.5.7

микрофон

16

3.10. Резервирано захранване, Климатична инсталации, Локална охранителна система (ЛОС) и видеонаблюдение и Пожароизвестителна и пожарогасителна система.
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.10.2

Резервирано захранване:

1

3.10.2.1

дизел генератор “Sunlight SPS 13” с модул за автоматично включване DEEP SEA 7320, АВР табло и доп. резервоар 75л

12

3.10.2.2

дизел генератор “Sunlight SPS 30” с модул за автоматично включване DEEP SEA 7320, АВР табло и доп. резервоар 75л

2

3.10.2.3

UPS “Sunlight S-DSP 1130” , 3 kVA

48

3.10.2.4

Централен охранителен сървър Fujitsu Celsius W480

2

3.10.3

Климатична инсталация:

1

3.10.3.1

DAIKIN FTXS 20GT

2

3.10.3.2

DAIKIN FTXS 25GT

10

3.10.3.3

DAIKIN FTXS 35GT

4

3.10.3.4

DAIKIN FTXS 50GT

2

3.10.4

Локална охранителна система (ЛОС) и видеонаблюдение

14

3.10.4.1

контролен панел управление

14

3.10.4.2

IP модул за връзка

14

3.10.4.3

Комбиниран разширител 16 входа и 16 изхода

12

3.10.4.4

Зонов разширител 32 входа

2

3.10.4.5

LCD клавиатура с картов четец

14

3.10.4.6

Картов четец, монтиран в метална кутия за външен монтаж

38

3.10.4.7

Карти за достъп

100

3.10.4.8

Комбиниран вътрешен датчик за движение

28

3.10.4.9

Датчик за счупено стъкло

8

3.10.4.10

Датчик за врата

32

3.10.4.11

Двойнобронирана сирена

14

3.10.4.12

Захранващ блок 220VАC/16VDC + батерия 12V/7Ah

14

3.10.4.13

Инфрачервена бариера VMX

96

3.10.4.14

Вътрешна камера CNB-D3760P

12

3.10.4.15

Външна видеокамера CNB BE4815PV

24

3.10.4.16

Цифрово записващо устройство DVR Hikvision DS-9108HDI-S

12

3.10.4.17

Захранващ блок Catchview CV-PSU2281R

12

3.10.4.18

Външен прожектор с датчик за движение и осветеност

14

3.10.4.19

Локален охранителен сървър Fujitsu Celsius W480

12

3.10.4.20

Софтуер за ЛОС

14

3.10.4.21

Софтуер за видеонаблюдение

14

3.10.5

Пожароизвестителна и пожарогасителна система

14

3.10.5.1

Гасителна система “IG-55”

20

3.10.5.2

Пожароизвестителна и пожарогасителна система “FS5200”

20

3.10.5.3

Датчик за дим “FD8030”

44

3.10.5.4

Датчик за огън “FD8020”

26

3.10.5.5

Сирена

30

3.10.5.6

Ръчен бутон старт гасене

20

3.10.5.7

Ръчен бутон задържане гасене

20

3.11. Електро-оптично оборудване на гранични-полицейски кораби /ГПК/
№ по ред

Наименование

Количество /бр./

3.11.1

Термокамера HRC 59х735

12

3.11.2

Дневна камера Sony FCB EX980SP

12

3.11.3

GPS модул “EVPU“

12

3.11.4

Електромагнитен компас“EVPU/DMC“

12

3.11.5

Пан-тилт устройство EVPU MST-1/B5/ST за морско приложение с вграден junction box

12

3.11.6

Контролен пулт “EVPU“

12

3.11.7

Софтуерна конзола - Джойстик IP Desktop HFX 1400, Софтуер за управление и контрол с модул за проследяване и софтуерна стабилизация

12

3.11.8

Цифрово записващо устройство DVR HIKVISION DS-8104 HMI-B с вградени 2 броя HDD x 500 GB

12

3.11.9

Дисплеи “Черно море” 502.049.509-01

24

3.11.10

Сателитни компаси (монтирани на ГПК 524, 526, 531)

3

3.11.11

Генератор ,,Honda” за електрозахранване на интегрираната система на ГПК 533

1

3.11.12

Захранващ блок 220/24V(ГПК 525)

1

3.12. Мобилни системи за брегово наблюдение /МСБН/
Наименование

Количество /бр./
Мобилна система за брегово наблюдение

2

3.12.1

Мулти-сензорна система/FLIR/“HRC 59х735 MS”.

2

3.12.1.1

- термовизионна камера HRC 59х735.

2

3.12.1.2

-дневна CCD камера Sony FCB-EX980SP.

2

3.12.1.3

-  GPS модул.

2

3.12.1.4

-  Електромагнитен компас.

2

3.12.1.5

- жиростабилизарана панорамна глава MST-01/ST.

2

3.12.1.6

-  Разпределителна кутия.

2

3.12.1.7

-  Захранващ блок.

2

3.12.1.8

-  Комплект кабели.

2

3.12.1.9

-  Управляващ софтуер NEXUS.

2

3.12.1.10

Операторска конзола OPTIX Company.

2

3.12.1.11

Визуализираща система (монитори) 19”.

4

3.12.1.12

Архивираща система Цифрово записващо устройство DVR HIKVISION DS-8104 HMI-B.

2

3.12.1.13

Повдигащи механизми LM 100-800.

4

3.12.1.14

Електроразпределително табло.

2

3.12.1.15

Зарядно устройство 2C-RH 24V 50A.

2

3.12.1.16

Акумулатори SUNLIGHT 12V 200 Ah.

8

3.12.1.17

Дизелов генератор Dometic TEC-30.

2

3.12.1.18

Детектор за въглероден окис.

2

3.12.1.19

Климатична система Dometic HB2500.

2

3.12.1.20

Отоплително устройство Webasto AirTop3500ST.

2

3.12.1.21

Периметрова охрана - OPTEX LRP 5030S.

24

3.12.1.22

Преносим компютър Fujitsu AMILO Pi 3560.

2

3.12.1.23

Люк.

2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................................. ИЗПЪЛНИТЕЛ:..................................
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница