Системата за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Бургас е разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01. 09. 2016 гстраница3/3
Дата21.01.2018
Размер257.85 Kb.
#50349
1   2   3

□ Деца с трайни увреждания с 50 и над 50%

□ Трето и следващото дете в многодетно семейство, близнаци

□ Деца от приемно семейство

Избор на училище:
□ НБУ "Михаил Лъкатник"

 
□ НУ "Д-р Петър Берон"
□ ОУ "Ал. Г. Коджакафалията"
 
□ ОУ "П. Р. Славейков" 
□ ОУ "Княз Борис I" 
□ ОУ "Васил Априлов" 
□ ОУ "Любен Каравелов"
 
□ ОУ "Братя Миладинови"
 
□ ОУ "П .К. Яворов" 
□ ОУ "Св. Климент Охридски"

 
□ ОУ "Антон Страшимиров"

□ ОУ "Георги Бенковски“ 
□ ОУ "Елин Пелин" 
□ ОУ "Найден Геров" 
□ ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа


 
□ ОУ "Св. Климент Охридски" - кв. Рудник

 
□ ОУ "Иван Вазов" - кв. Банево


 
□ ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово

 
□ ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово

 
□ ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово 
□ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Равнец

 □ ОУ "Васил Левски" - гр. Българово
 
□ СУ "Св. Св. Кирил и Методий"


 
□ СУ "Иван Вазов" - Бургас 
□ СУ "Димчо Дебелянов"

 
□ СУ "Добри Чинтулов"
 
□ СУ "Йордан Йовков"
 
□ СУ "Петко Росен" 
□ СУ "Христо Ботев" - кв. Черно море
 
□ СУ "Константин Петканов"

□ СУ "Епископ Константин Преславски“ 

 
 
Избор на подготвителна полудневна група към избраното училище, която детето е посещавало към 15 септември на изтеклата учебна година:□ ОУ "Св. княз Борис I"


 
□ НБУ "Михаил Лъкатник"
□ ОУ "Ал. Г. Коджакафалията"

 
□ СУ "Иван Вазов" 
□ ОУ "Братя Миладинови"
 
□ СУ "Константин Петканов"

 
□ СУ "Петко Росен" 
□ ОУ "П. Р. Славейков"
 
□ ОУ "Христо Ботев"- кв. Победа 
□ ОУ "В. Левски"- кв. Горно Езерово
 
□ НУ "Д-р П. Берон"- кв. Рудник

 

 

 

 

 

 

 
Важна информация
Ако при кандидатстване за прием е налице обстоятелството "Брат или сестра, посещаващ/а същото училище" към месец септември на предстоящата учебна година, то същото се отразява при попълване на желанията.


*Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината.


Приложение №2 към чл. 15

Критерии за класиране

Класирането при приема на деца в първи клас в общински училища се осъществява на база на точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на заявление за прием, се доказват в момента на записване на детето в училището, за което е класирано. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в училището, за което е класирано.

Основни критерии

Необходими документи

1. Дете сирак/полусирак - 10 точки.

Акт за смърт

2. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50% - 10 точки.

Решение на ТЕЛК

3. Друго дете на същите родители, обучаващо се в същото учебно заведение към 15 септември на предстоящата учебна година – 6 точки.

Проверява се служебно при записване

Критерии на база избор на училище:

Необходими документи

1. Адресна регистрация в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище:

- с постоянен адрес по лична карта - 4 точки

Лична карта

- с удостоверение за временна адресна регистрация - 2 точки

Удостоверение за настоящ адрес

·   за 1 желание – 10 точки

·  за 2 желание - 8 точки

·  за 3 желание - 6 точки

·  за 4 желание - 4 точки

·  за 5 желание - 2 точки

2. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище към 15 септември на изтеклата учебна година – 1 точка

Проверява се служебно при записване

3. Месторабота на едни от родителите с адрес в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище -1 точка

Трудов/граждански/друг вид договор

Сумата на точки от всички основни критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните училища.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница