Системен подход, управление на процеси и методи и средства за подобряване на процеситеPdf просмотр
страница1/23
Дата23.01.2023
Размер3.73 Mb.
#116371
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
KUT L1 merged
Свързани:
KursovProekt


Системен подход, управление на процеси и
методи и средства за подобряване на процесите

1. Системен подход:
– системата е съвкупност от взаимно свързани елементи, подчиняващи се на определени правила и работещи за постигане на целта на системата
Системен подход
2. Управление на процесите:
- процесът е действие за преобразуване на входа в изход
Процесен подход
"
Костенуркова диаграма"
Процес “ ………….. “
Вход
o o
o o
Процес
………………..
Изход
o o
o o
С какво
(
Материали/Оборудване )
Ø
Ø
Ø
Ø
С кого/кой ?
(
Знания/Умения/Обучение/
Образование)
Ø
Ø
Ø
Ø
Как ?
(
Методи / Процедури/
Техники )
Ø
Ø
Ø
Ø
По какви основни критерии ?
(
Измерване / Оценка )
Ø
Ø
Ø
Ø


Процесна диаграма на фирмена дейност


3. Методи и средства за подобрение на процесите:
3.1. SPC (Статистически контрол на процесите)
Analyze graphical
data from SPC
Analyze graphical
data from SPC
Process under
control
Special cause
Search root cause
FMEA
Erase root cause
Process analis
Capable
process
OK
Process
improvement
DOE
YES
No
YES
NO
Статистически контрол на процесите - SPC
Коефициент на пригодност (Срк)
Cpk
PPM извън спесификация
0,25 453255 0,5 133614 0,7 35729 1
2700 1,1 967 1,2 318 1,3 96 1,4 27 1,5 7
1,6 2
2 0,00198


3.2. FMEA (Анализ на грешките и ефекта от тях)
Има нужда
от FMEA
Сформиране на работна
група
Събиране на
необходимите документи и
данни
Разработване на FMEA
таблица
Подреждане на
потенциалните откази
по важност
Дефиниране на
коригиращи действия
Елиминиране на
потенциалния отказ
Преизчисление на
рисковото число RPN
Регистриране на
подобрението, т.е.
намаляване на RPN
Анализ на слеващ
потенциален отказ
Коригиращо действие
Подобряване на метода за
следене на потенциалния
отказ
НЕ
ДА
ДА
НЕ
Aнализ на възможността от грешки и тяхното влияние – FMEA


FMEA таблицата се разработва от екип, по алгоритъм и модел показан на горната
фигура и ползвайки таблиците по-долу, като трябва да включва следните
елементи:
Обект и неговите функции;
Потенциално състояние на отказ;
Потенциално влияние на отказ;
Трудност (S) ;
Причини за потенциален отказ ;
Вероятност (O) ;
Текущ контрол ;
Откриване (D) .

Рисково число (RPN) – този коефициент определя относителното ниво на риска.
Стойността на рисковото число се определя по следния начин:
D

*

O

*

S


RPNТрудност:
Опасни без
предупреждение
Много висока тежест класиране при
опасения за евентуален неуспех режим
ефекти сигурна система за
експлоатация, без предупреждение
10
Опасни с
предупреждение
Много висока тежест класиране при
опасения за евентуален неуспех режим
влияе сигурна система за работа с
предупреждение
9
Много високо
Система за прекратяване с
разрушителна недостатъчност, без да
прави компромис с безопасността
8
Висок
Система за прекратяване на
оборудване с увреждане
7
Умерено
Система за прекратяване с
незначителни щети
6
Нисък
Система за прекратяване без щети
5
Много ниско
Система за operable със значително
влошаване на ефективността на
4
Малки
Система за operable с деградацията на
изпълнение
3
Много малък
Система за operable с минимална
намеса
2
Никой
Няма ефект
1


Вероятността на неуспех
Липсата проб
Класиране
Много високи: Липсата е почти неизбежен
> 1, 2 10 1, 3 9
Най-висока: Многократното неуспехите 1 от 8 8
1, 20 7
Умерено: За случайните повреди
1, 80 6
1 от 400 5
1 на 2.000 4
Ниска: относително малкото несъвършенства
1 в 15.000 3
1 в 150.000 2
Дистанционно: Липсата е малко вероятно
<1 в 1.500.000 1

Откриване
Вероятност за откриване от дизайна на
контрол

Класиране
Абсолютна
Несигурност
Дизайн контрол не могат да откриват
потенциални причини / и механизъм за
последващо неизпълнение режим
10
Много
Дистанционно
Много отдалечени шанс за контрол на
проектирането ще открие потенциални
причини / и механизъм за последващо
неизпълнение режим
9
Дистанционно
Възможност за отдалечен контрол на
проектирането ще открие потенциални
причини / и механизъм за последващо
неизпълнение режим
8
Много ниско
Много малък шанс за контрол на
проектирането ще открие потенциални
причини / и механизъм за последващо
неизпълнение режим
7
Нисък
Ниска шанс за контрол на проектирането ще
открие потенциални причини / и механизъм
за последващо неизпълнение режим
6
Умерено
Умерено шанс за контрол на проектирането
ще открие потенциални причини / и
механизъм за последващо неизпълнение
режим
5
Умерено
Върховния
Умерено Върховния шанс за контрол на
проектирането ще открие потенциални
причини / и механизъм за последващо
неизпълнение режим
4
Висок
Висока шанс за контрол на проектирането
ще открие потенциални причини / и
механизъм за последващо неизпълнение
3
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница