Системи уравнения от втора степен с две неизвестни група а решете системите: Задача 1Дата22.07.2016
Размер250.74 Kb.
#735
ТипЗадача
СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
ГРУПА А
Решете системите:
Задача 1: Задача 2:
Задача 3: Задача 4:
Задача 5: Задача 6:
Задача 7: Задача 8:
Задача 9: Задача 10:
Задача 11: Задача 12:
Задача 13: Задача 14:
Задача 15: Задача 16:
Задача 17: Задача 18:
Задача 19: Задача 20:
Задача 21: Задача 22:
Задача 23: Задача 24:
Задача 25: Задача 26:
Задача 27: Задача 28:
Задача 29: Задача 30:
Задача 31: Задача 32:
Задача 33: Задача 34:
Задача 35: Задача 36:
Задача 37: Задача 38:
Задача 39: Задача 40:
Задача 41: Задача 42:
Задача 43: Задача 44:
Задача 45: Задача 46:
Задача 47: Задача 48:

(Зрелостен изпит юни 1992 г.)
Задача 49: Задача 50:

(Зрелостен изпит септември – 1993 г.) (Зрелостен изпит януари – 1998 г.)
Задача 51: Задача 52:
Задача 53: Задача 54:
Задача 55: Задача 56:
Задача 57: Задача 58:
Задача 59: Задача 60:
Задача 61: Задача 62:
Задача 63: Задача 64:
Задача 65: Задача 66:
Задача 67: Задача 68:
Задача 69: Задача 70:
Задача 71: Задача 72:
Задача 73: Задача 74:
Задача 75: Задача 76:
Задача 77: Задача 78:
Задача 79: Задача 80:
Задача 81: Задача 82:
Задача 83: Задача 84:
Задача 85: Задача 86:
Задача 87: Задача 88:
Задача 89: Задача 90:
Задача 91: Задача 92:
Задача 93: Задача 94:
Задача 95: Задача 96:

Задача 97: Задача 98:

Задача 99: Задача 100:
Задача 101: Задача 102:

(Зрелостен изпит януари – 1997 г.)
Задача 103: Задача 104:
Задача 105: Задача 106:
Задача 107:
Задача 108: Сборът на две числа е 16, а произведението им е –57. Намерете числата.
Задача 109: Сборът на две числа е 4, а произведението им е –96. Намерете числата.
Задача 110: Сборът на две числа е – 12, а произведението им е – 85. Намерете числата.
Задача 111: Сборът на две числа е 28, а произведението им е 187. Намерете числата.
Задача 112: Разликата на две положителни числа е 4, а произведението им е 252. Намерете числата.
Задача 113: Сборът на две числа е 14, а сборът от квадратите им е 100. Намерете числата.
Задача 114: Сборът на две положителни числа е 104, а разликата от квадратите им е 208. Намерете числата.
Задача 115: Разликата на две положителни числа е 6, а сборът от квадратите им е 146. Намерете числата.
Задача 116: Разликата на две естествени числа е 23, а разликата от квадратите им е 1863. Намерете числата.
Задача 117: Намерете двуцифрено число, на което сборът от квадратите на цифрите му е 61, а произведението им е 30.
Задача 118: Намерете двуцифрено число, на което сборът от квадратите на цифрите му е 85, а произведението им е 42.
Задача 119: Намерете двуцифрено число, на което сборът от квадратите на цифрите му е 100, а произведението им е 48.
Задача 120: Ако разделим едно двуцифрено число със сбора от цифрите му ще получим частно 4. Намерете числото, ако сборът от квадратите на цифрите му е 20.
Задача 121: Ако разделим едно двуцифрено число със сбора от цифрите му ще получим частно 4. Ако разделим същото число с произведението на цифрите му ще получим частно 3. Намерете числото.
Задача 122: Ако разделим едно двуцифрено число със сбора от цифрите му ще получим частно 5. Ако разделим същото число с произведението на цифрите му ще получим частно 2 и остатък 5. Намерете числото.
Задача 123: Ако разделим едно двуцифрено число със сбора от цифрите му ще получим частно 9. Ако разделим същото число с произведението на цифрите му ще получим частно 10 и остатък 1. Намерете числото.
Задача 124: Ако разделим едно двуцифрено число със сбора от цифрите му ще получим частно 4 и остатък 3. Ако разделим същото число с произведението на цифрите му ще получим частно 3 и остатък 5. Намерете числото.
Задача 125: Сборът от квадратите на цифрите на едно двуцифрено число е 25, а сборът от това число с числото записано със същите цифри, но в обратен ред е 77. Намерете числото.
Задача 126: Цифрата на десетиците на едно трицифрено число е 0. Сборът от квадратите на цифрите му е 80. Ако разделим числото със сбора от цифрите му ще получим частно 34. Намерете числото.
Задача 127: Цифрата на десетиците на едно трицифрено число е 2. Сборът от цифрите му е 9, а сборът от квадратите на цифрите му е 29. Намерете числото.
Задача 128: Цифрата на десетиците на едно трицифрено число е 3. Сборът на това число с числото, записано със същите цифри, но в обратен ред е 666. Ако разделим числото с произведението от цифрите му ще получим 9. Намерете числото.
Задача 129: Цифрата на десетиците на едно трицифрено число е 3. Сборът от квадратите на цифрите му е 35. Сборът на това число с числото, записано със същите цифри, но в обратен ред е 666. Намерете числото.
Задача 130: Цифрата на стотиците на едно трицифрено число е 3. Сборът от цифрите му е 11. Сборът от квадратите на цифрите му е 49. Намерете числото.
Задача 131: Цифрата на единиците на едно трицифрено число е 2. Сборът от цифрите на числото е 12, а произведението им е 48. Намерете числото.
Задача 132: Произведението на две естествени числа е 24. Сборът от реципрочните им стойности е . Намерете числата.
Задача 133: Ако увеличим произведението на две положителни числа с по-голямото от тях ще получим 54. Ако намалим произведението им с по-малкото от тях ще получим 34. Намерете числата.
Задача 134: Правоъгълник има периметър 28 m и лице 48 m2. Намерете страните на правоъгълника.
Задача 135: Правоъгълник има периметър 36 сm. Сборът от лицата на квадратите, построени външно върху две негови съседни страни е 180 сm2. Намерете страните на правоъгълника.
Задача 136: Правоъгълник има периметър 36 сm. Сборът от лицата на квадратите, построени външно върху страните му е 340 сm2. Намерете страните на правоъгълника.
Задача 137: Пътник изминава разстоянието от 20 км за определено време. Ако увеличи скоростта си с 1 км/ч, той ще измине същото разстояние за 1 час по-малко време. С каква скорост и за колко време пътникът изминава разстоянието.
Задача 138: Турист изминал 30 км от хижа А до хижа В за определено време. На връщане увеличил скоростта си с 1 км/ч и пътувал 1 час по-малко. Намерете скоростта на отиване и скоростта на връщане на туриста.
Задача 139: Лека кола изминава разстоянието от град А до град В, което е 400 км с определена скорост. При едно пътуване, при лошо време, лека кола пътувала със скорост с 20 км/ч по-малка от обичайната, поради което пътувала 1 час повече. Намерете скоростта на леката кола и времето, което е пътувала при лошото време.
Задача 140: Автобус изминава по разписание разстоянието от 240 км за определено време. При едно пътуване, поради ремонт на пътя се наложило да намали скоростта си с 20 км/ч, поради което направил закъснение от 1 час. Намерете скоростта и времето на автобуса по разписание.
Задача 141: Иван трябвало да реши 300 задачи върху дадена тема за определен срок, като решава дневно по еднакъв брой задачи. Той решавал по 3 задачи повече на ден и успял да реши всички задачи 5 дни преди срока. Намерете:

а) по колко задачи дневно е решавал Иван;

б) за колко дни Иван е решил задачите.
Задача 142: Една фирма трябвало да изработи за определено време 432 детайла. Като изработвала дневно с 4 детайла повече от предвиденото, един ден преди срока, фирмата произвела 440 детайла. Намерете:

а) по колко детайла на ден е изработвала фирмата;

б) колко детайла е изработвала фирмата за определено време.
Задача 143: Петя купила домати за 8 лв. Мария купила за същата сума 6 кг повече домати, с 0,30 лв. По-ниска цена за един кг. Намерете:

а) колко кг домати е купила Петя и на каква цена;

б) колко кг домати е купила Мария и на каква цена.
Задача 144: Продавач планувал да закупи от склад на едро определен брой еднакви тениски за 540 лв. Поради 10% сезонно намаление той успял да купи за същата сума 10 тениски повече. Намерете:

а) колко тениски е закупил продавача;

б) на каква единична цена ги е закупил.
Задача 145: Домакиня планувала да купи от пазар определено количество кайсии за 30 лв. С приятелката си отишла на борсата и за същата сума купила 10 кг повече кайсии, които били с 0,50 лв по-ниска цена. Намерете:

а) колко кг кайсии е купила домакинята;

б) колко е струвал един кг кайсии на борсата.
Задача 146: Две тръби пълнят заедно един басейн като парвата работи 4 часа, а втората – 2 часа. Един ден, поради ремонт на първата траба тя работила 2 часа по-малко, а втората – 1 час повече. За колко часа всяка тръба може сама да напълни басейна.
Задача 147: Собственик на магазин за строителни материали закупил от производителя определен вид теракот за 10 800 лв. Той продал 10% от нея на цена с 3 лв по-скъпа за кв. м. от изкупната, покрил разходите си от 240 лв и реализирал печалба от 300 лв. Намерете колко кв. м. теракот е закупил собственикът на магазина и на каква цена.
Задача 148: Фирма за изкупуване и продаване на мляко един ден изкупила от производителите мляко за 300 лв. Успяла да продаде 95% от млякото на цена с 0,30 ст по-висока от изкупната, покрила разходите си от 100 лв и реализирала печалба от 56 лв. Намерете:

а) колко литра мляко е изкупила фирмата;б) изкупната цена на млякото.
Задача 149: Търговец на зеленчуци закупил от производителя домати за 400 лв. Той успял да продаде 80% от доматите на цена с 0,40 лв по-висока от изкупната, покрил разходите си от 30 лв и реализирал печалба от 50 лв. Намерете какво количество домати е изкупил търговеца и на каква цена.
Задача 150: Семейство Иванови си купило апартамент в София за 33 600 евро, а семейство Петрови си купило за същата сума с 16 m2 по-голям апартамент в Пловдив. Намерете големината на двата апартамента и цената за 1 m2, ако цената на 1 m2 от софийското жилище е със 70 евро по-висока от цената на 1 m2 от пловдивското жилище.
ГРУПА Б
Решете системите:

Задача 151: Задача 152:
Задача 153: Задача 154:
Задача 155: Задача 156:
Задача 157: Задача 158:
Задача 159: Задача 160:
Задача 161: Задача 162:
Задача 163: Задача 164:
Задача 165: Задача 166:
Задача 167: Задача 168:
Задача 169: Задача 170:
Задача 171: Задача 172:
Задача 173: Задача 174:
Задача 175: Задача 176:
Задача 177: Задача 178:
Задача 179: Задача 180:
Задача 181: Задача 182:
Задача 183: Задача 184:
Задача 185: Задача 186:
Задача 187: Задача 188:
Задача 189: Задача 190:
Задача 191: Задача 192:
Задача 193: Задача 194:
Задача 195: Задача 196:
Задача 197: Задача 198:
Задача 199: Задача 200:

(Зрелостен изпит януари – 1999 г.)
Задача 201: Задача 202:
Задача 203: Задача 204:
Задача 205: Задача 206:
Задача 207: Задача 208:
Задача 209: Задача 210:

(Зрелостен изпит юни – 1999 г.)
Задача 211: Задача 212:
Задача 213: Задача 214:
Задача 215: Задача 216:
Задача 217: Задача 218:
Задача 219: Задача 220:
Задача 221: Задача 222:
Задача 223: Задача 224:
Задача 225: Задача 226:
Задача 227: Задача 228:
Задача 229: Задача 230:
Задача 231: Задача 232:

(ВТУ – 1979 г.)
Задача 233: Задача 234:
Задача 235: Задача 236:
Задача 237: Задача 238:
Задача 239: Задача 240:
Задача 241: Задача 242:
Задача 243: Задача 244:
Задача 245: Задача 246:
Задача 247: Задача 248:
Задача 249: Задача 250:
Задача 251: Задача 252:
Задача 253: Задача 254:
Задача 255:
ГРУПА В
Задача 256: Задача 257:
Задача 258: Задача 259:
Задача 260: Задача 261:
Задача 262: Задача 263:
Задача 264: Задача 265:
Задача 266: Задача 267:
Задача 268: Задача 269:
Задача 270: Задача 271:
Задача 272: Задача 273:
Задача 274: Задача 275:
Задача 276: Задача 277:
Задача 278: Задача 279:
Задача 280: Задача 281:
Задача 282: Задача 283:
Задача 284: Задача 285:
Задача 286: Задача 287:
Задача 288: Задача 289:
Задача 290: Задача 291:
Задача 292: Задача 293:
Задача 294: Задача 295:
Задача 296: Задача 297:
Задача 298: Задача 299:
Задача 300:


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница