Системи за ендопротезиране на тазобедрената става № Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишкастраница2/5
Дата19.05.2017
Размер0.66 Mb.
1   2   3   4   5

5. Адаптори – стандартен и/или офсет адаптор, съвместим със стандарт 12/14 на шийката на стъблото, материал TiAl6V4:

5.1. Адаптор за корекция на дължината на шийката – най-малко осем размера, с възможност за корекция на дължината от -3мм до +21мм.

5.2. Адаптор за корекция на дължината и офсета на шийката – най-малко седем размера, с възможност за едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21мм и корекция на CCD-ъгъла до 7,5°.
15. Модулна система за първично и ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с двустранна циментна фиксация, с възможност за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото
Видове ендопротезни компоненти на системата:

1. Бедрено стъбло за циментна фиксация, съвместимо с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото: с надлъжно оребряване; минимум 9 размера; конус на шийката 12/14 мм със стандартен или латерален офсет; материал СоСrMo;

2. Ацетабуларна капсула за циментна фиксация – материал UHMWPE; минимум 10 размера на външния диаметър и минимум 2 размера на вътрешния (28 мм и 32 мм) диаметър; оребряване по външната повърхност, подпомагащо захващането в ацетабулума и разпределението на костния цимент; рентгеновопозитивни пръстени по външната повърхност, изработени от CrNiMo;

3. Глави:

3.1. Глави, съвместими с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото – най-малко два размера на външния диаметър: 28мм и 32мм;

3.2. Глави, съвместими със стандарт 12/14ммна шийката на стъблото – минимум 4 размера на дължината на шийката на главата; минимум два размера за външния диаметър на главата – 28мм и 32 мм; материал СоСrMo;

4. Адаптори – стандартен и/или офсет адаптор, съвместим със стандарт 12/14 на шийката на стъблото, материал TiAl6V4:

4.1.Адаптор за корекция на дължината на шийката – най-малко осем размера, с възможност за корекция на дължината от -3мм до +21мм.

4.2.Адаптор за корекция на дължината и офсета на шийката – най-малко седем размера, с възможност за едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21мм и корекция на CCD-ъгъла до 7,5°.
16. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с циментна фиксация
1. Стъбло с циментна фиксация

Технически характеристики: Вертикални бразди предоставящи по-голяма площ на контакт между стеблото и цемента и в същото време да не затрудняват екстракцията на стеблото в случай на ревизия. Конус на шийката на протезата: 12/14. Полирана шийка за намаляване на износването на феморалната глава.

Материал: Стоманена сплав

Размери: 9 стандартни размера на стеблото; 9 латерализирани размера на стеблото

2 . Ацетабуларна компонента с циментна фиксация

Технически характеристики: Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на радиологичен маркер способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна прослeдяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаващо устойчивостта на дислокация.

Материал: UHMWPE

Размери: Най-малко 6 размера и със засилена задна стена, вътрешен диаметър 22.225, 28 и 32 mm

3 . Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 28 mm с възможност за Co-Cr и керамична глава и с конус 12/14. Металните и керамичните глави които да показват по-голям клиърънс и по-малко ниво на износване.

Материал: Co-Cr, керамика;

Размери: диаметър 22.225 мм, 28мм, 32мм, 36мм; Co-Cr глава с шийка с размер -2, 0, +1, +1.5, +4, +5, +7, +8.5, +9, +12, +13, +15.5 ; керамична глава с шийка с размер 1, +1.5, +5, +8.5, +12.5
17 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с керамична феморална глава и керамичен или crosslinked полиетилен инсърт

1. Бедрена компонента с безциментна фиксация - конусовидна, с порьозно титаниево покритие

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, заострено, с проксимално титаново порьозно покритие и корандова повърхност в средната част. Полиран заострен дистален край. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V.

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 110 mm до 155 mm. Стъбла с латерален офсет и дължини от 120 до 155 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен или керамика.

Капсула с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал: - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE или керамика.

Размери: минимален външен диаметър на капсулата 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;3. Феморална глава. Феморална глава съвместима с конус 12/14.

Материал: изработена от керамика.

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0
18. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна фиксация и анатомични стъбла - с керамична феморална глава и керамичен инсърт
1. Бедрена компонента с безциментна фиксация, антомична лява и дясна

Технически характеристики: Анатомичен дизайн (5° антеверзия на шийката; 7° антеверзия на метафизарната част, леви и десни стебла, конус 5° 40’, шийно – диафизарен ъгъл 130°, проксимална фиксация – покритие на проксималната повърхност от хидроксиапатит, полирана дистална част, 8 размера с пропорционално нараствене на офсета, дълината на шийката и дължината на стеблото, съответно размери на офсета: 37.2; 39.2; 42.1; 43.4; 44.5; 47.5; 50; 53.2; дължна на шийката: 28; 32; 34; 36; 38; дължина на стеблото: 100; 110; 115; 120; 125; 135; 145.

Материал: титанева сплав TMZF

Размери: 8

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

Технически характеристики: покритие от хидроксиапатитните с дебелина 1,8 мм, 5 отвора за фиксация с винтове, възможност за поставяне на винтовете под ъгъл до 15°, Керамичен инсърт – материал алуминиева карамика, интегриран в титаниев калъф; вътрешен диаметър съответно за ацетабуларни капсули с размер: 46 мм и 48 мм – 28 мм вътрешен диаметър; от 50 мм до 56 мм вкл. – 32 мм вътрешен диаметър; от 58 мм до 64 мм вкл.– 36 мм вътрешен диаметър.

Материал: TiAl6V4 сплав;

Размери: 13

3.Феморална глава с конус 5° 40’ (11.3/12.5 мм)

Глави с външен диаметър 28, 32 и 36 мм, по три размера дължина на шийката, съответно – за 28 мм – - 2,7 мм; 0 мм; + 4 мм; за 32 мм - -4 мм; 0 мм; +4 мм; за 36 мм - -5 мм; 0 мм; + 5 мм.Материал: алуминиева керамика

Размери: 3
19. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с хидроксиапатитно покритие и безциментна капсула с втулка от crosslinked полиетилен, керамика и UHMWPE с метална или керамична глава
1.Бедрена компонента с безциментна фиксация с покритие от хидроксапатит

Технически характеристики: Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване от Ti6Al4V за безциментно закрепване. 130-градусов ъгъл на шийката. Стандартно безциментно извито стебло с цялостно покрито с хидроксиапатит. Конус на шийката 12/14. Вертикални бразди и хидроксиапатитно покритие на стеблото за по-добра стабилизация и избягване на дистална тазова следоперативна болка. Размери : 10 размера, от 9 до 18. Материал: Ti-6Al-4V сплав . Прав профил и правоъгълното сечение на импланта за по- висока проксимална стабилност. Хидроксиапатитното покритие за бърза интеграция в костта.

Материал: Сплав от Ti-6Al-4V

Размери: Стандартни стъбла с дължини от 115 mm до 170 mm.

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Титаниева ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, с TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP) покритие за по- бързо костно врастване. Да има възможност за пресфит закрепване. Да е с минимум три вида инсърт: керамичен, crosslinked полиетилен и обикновен полиетилен UHMWPE за избор интраоперативно. Защитена фиксация на инсърта със специфични анти-ротационни стабилизации. Външен диаметър от 46 до 68 мм през 2 мм , 12 размера. Подходяща за глави с размери от 28 до 40 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, с TiCaP - TItan (Ti)/ Calcium Phosphate (CaP) покритие. Втулките трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен, керамичен и обикновен полиетилен UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 46 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 68 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 12/14

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус 12/14

Материал: Сплав CoCrMo или керамика

Размери: Диаметри на керамичната глава: 28 мм, 32 мм, 36 мм и 40мм, с шийка:

- 3.5 мм, 0 мм, + 3.5 мм, - 4 мм, + 4, + 7 мм, + 8 мм

Диаметър на CoCrMo глава : 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм с шийка: - 3.5 мм, 0 мм, + 3.5 мм, + 8 мм, + 8.5 мм и + 10.5 мм
20. Система за ендопротезиране на тазобедрената става с хибридна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия ацетабулум.
1. Стъбло с циментна фиксация

Технически характеристики: Вертикални бразди предоставящи по-голяма площ на контакт между стеблото и цемента и в същото време да не затрудняват екстракцията на стеблото в случай на ревизия. Конус на шийката на протезата: 12/14. Полирана шийка за намаляване на износването на феморалната глава.

Материал: Стоманена сплав

Размери: 9 стандартни размера на стеблото; 9 латерализирани размера на стеблото

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с възможност за интраоперативна комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия метален ацетабулум

Технически характеристики:

Керамична ацетабуларна вложка: най-малко 10 размера в серията, възможност за комбинация на метална глава и керамична вложка, вътрешен диаметър от 28 до 36mm.

Метална ацетабуларна вложка: най-малко 12 размера в серията, вътрешен диаметър от 28 до 36mm.

Полиетиленова cross-linked ацетабуларна вложка: най-малко 4 възможности за неутрална вложка, 10° , 20°, +4 mm латерализация.

Материал: Сплав от Ti6Al4V, Co-Cr, керамика, полиетилен

Размери: Вътрешен диаметър от 26 до 36mm, най-малко 15 размера в цялата серия.

3. Феморална глава

Диаметър 28 и 32 mm с възможност за Co-Cr и керамична глава и с конус 12/14. Къса, средна и дълга шийка.


21. Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
1.Фемурално стебло - полирано, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм

Ацетабуларна чашка UHMWPE(46мм-62мм) - Мюлер класическа 32 мм вътрешен и Мюлер дълбока 32 мм вътрешен диаметър,

Фемурална глава CoCrMo , диаметър 32 мм. и размери от S до XXXL

Костен цимент - 2бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин),

Универсален цимент рестриктор
22. Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и полирано стебло - стандартно и латерализирано
Фемурално стебло - полирано , стандартно и латерализирано,с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм

Модуларна биполярна фемурална глава - конус на главата 12/14, 32 mm вътрешен диаметър и 42мм-60мм външен диаметър

Костен цимент - 1бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин)

универсален цимент рестриктор
23. Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано
Фемурално стебло - с титаниево покритие, стандартно и латерализирано, с размери (6,25;7,5;8,75;10;11,25;12,5;13,75;15;17), конус на шийката 12/14 мм.

Ацетабуларна чашка (външна) - състав TiAl6V4, възможност за допълнителна фиксация със спонгиозни винтове, външен диаметър минимум 4от 8 мм до 60 мм.

Ацетабуларна чашка (вътрешна) - състав UHMWPE, вътрешен диаметър 32 мм и 28 мм, възможност за избор на 10 градуса офсет.

Фемурална глава - състав CoCrMo , диаметър 32 мм и 28 мм. и размери от S до XXXL.
24. Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и неполирано стебло
Фемурално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5),

Ацетабуларна чашка (44мм-58мм) - тип "Мюлер" дълбока 28 мм вътрешен диаметър, Фемурална глава , диаметър 28 мм. и размери от -3,0,+3,

Костен цимент - 2бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин),

Универсален цимент рестриктор
25. Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация и неполирано стебло
Феморално стебло - неполирано с размери (7,5;10;12,5),конус на шийката 12/14 мм,

Модуларна биполярна фемурална глава, 28 mm вътрешен диаметър и 39мм-55 мм външен диаметър,

Костен цимент - 1бр х 40 грама (нисък и висок визкозитет, със и без Гентамицин)

Универсален цимент рестриктор
26. Система за двуполюсно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация и с профилно извито стъбло с яка
1. Бедрено стъбло

1. Технически характеристики: Стъбло за циментна фиксация, извито, профилно. С яка.

Материал: Сплав от СoCrMo или Ti-6AL-4V сплав.

Размери: минимум 3 размера

2. Ацетабуларна компонента:

Размери: състав UHMW, минимум диаметри от 48 mm до 60 mm. Периферен рентгенопозитивен пръстен.

3. Бедрена глава

Технически характеристики: Глава с диаметър 28 и 32 мм, съвместима с шийка с конус 6° или с шийка с конус 12/14.

Материал: Сплав от СoCrMo.
27. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична глава
1. Феморално стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;

Материал: Ti-6Al-4V сплав;

Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155;

2. Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамичнa втулкa. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE.

Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;

3. Феморална глава съвместима с конус 12/14

Материал: керамика

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0

28. Система за ендопротезиране на тазобедрената става със стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация с керамична втулка и керамична глава


1. Феморално стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;

Материал: Ti-6Al-4V сплав;

Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155;

2. Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамичнa втулкa. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове.

Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; втулката трябва да бъде изработена от керамика.

Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм;

3. Феморална глава съвместима с конус 12/14

Материал: керамика

Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40 мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0
29. Системa за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE втулка
1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 и 28 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

3. Феморална глава с конус за закрепване 6º

Технически характеристики: Феморални глави съвместими с конус .

Материал: неръждаема стомана.

Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка;


30. Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и втулка от crosslinked полиетилен
1. Бедрена компонента с циментна фиксация с двоен конус

Технически характеристики: Модулно бедрено стебло за циментна фиксация без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конусна шийка 6°, да се придружава от дистален централизатор.

Материал: Неръждаема стомана.

Размери: 5

2. Ацетабуларна компонента с безциментна фиксация с покритие от титаниева нишка

Технически характеристики: Метална ацетабуларна чашка с форма на пълна полусфера, непозволяваща образуването и миграцията на полиетиленови частици от вложката при износването и с механизъм, който не позволява движение на втулката. Да е налице пълна конгруентност между капсулата и втулката, за да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, да има възможност за отстраняване на втулката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата да е покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Да има възможност за прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез винтове. Да се съчленява с втулка с 10° инклинация. Вътрешният диаметър на втулката да позволява работа с феморални глави с диаметър 22, 28 и 32 мм.

Материал: Капсулата да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която да е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта. Втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен.

Размери: Минималният външен диаметър на капсулата да бъде 40 mm, всеки следващ размер да бъде с 2 mm по-голям, най-големият размер да бъде не по-малък от 70 mm.

Каталог: Obsht porachki
Obsht porachki -> Характеристика на медицинските изделия системи за ендопротезиране на тазобедрената става
Obsht porachki -> Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
Obsht porachki -> За доставка на хранителни продукти
Obsht porachki -> Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница