Сксоблак Ръководство на потребителя съдържаниеДата22.07.2016
Размер166.5 Kb.

Синергон Карт Сервиз ЕООД СКСОблак

Ръководство на потребителя


СЪДЪРЖАНИЕ

1. СКСОблак уеб интерфейс 3

1.1 Вход в СКСОблак 3

1.2 Потребителски интерфейс 4

1.2.1 Забравена парола 8
2. ФАЙЛОВЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ 11

2.1 Файлове 11

2.2 Синхронизация 15

3. Инсталирани приложения 21


ЗАБЕЛЕЖКИ 22

СКСОблак кратко ръководство на потребителя

Добре дошли в СКСОблак – облачна информационна услуга, базирана на програмната платформа с отворен код ownCloud.

СКСОблак дава възможност за сигурно и надеждно съхраняване, синхронизиране и споделяне на файлове посредством сървърите му.

Вие може да споделяте един или повече файла или папки от Вашия компютър и да ги синхронизирате със СКСОблак.След като копирате файлове в споделената директория те се синхронизират със сървъра незабавно и стават достъпни и за други устройства, които използват ownCloud Desktop Sync Client, Android app, или iOS app. За да научите повече за това моля прочетете следните ръководства:ownCloud Desktop Client Manual (Download PDF)
ownCloud Android App Manual (Download PDF)
ownCloud iOS App Manual (Download PDF)


1. СКСОблак уеб интерфейс
1.1 Вход в СКСОблак
Вие може да се свържете със СКСОблак чрез всеки браузър – влезте в сайта на Синергон Карт Сервиз ЕООД (СКС) - www.scs.bg. От меню Бързи връзки изберете СКСОблак/Вход.

Въведете Вашето потребителско име(Username) и парола(Password) получени по e-mail.ВАЖНО: СКСОблак използва на този етап сертификат(security certificate) издаден от СКС. Поради тази причина при първоначално отваряне на Входния Екран на СКСОблак може да получите съобщение от браузъра за грешка в сертификата. За да продължите следва внимателно да прочетете указанията в #Notes в края на ръководството.

1.2 Потребителски интерфейс
Потребителският интерфейс е интуитивен и удобен за работа.

По подразбиране СКСОблак отваря страницата Files/Файлове, показана по-долу на български и английски езици.


Основен потребителски интерфейс - Files/Файлове
СКСОблак потребителски интерфейс съдържа следните полета и функции:
- Меню – избор на приложение. Разположено е в горния ляв ъгъл. Кликнете върху стрелката и ще видите това меню:

Тук може да изберете инсталираните в СКСОблак приложения. По-подробна информация за тях ще намерите в раздел Инсталирани приложения в СКСОблак.


- Меню – информация за приложение. Разположено е в лявата лента на екрана. Съдържа филтри и задачи за изпълнение свързани със съответното приложение.

На фигурата е показано съдържанието на това меню за приложението Файлове.


- Изглед на приложение. Разположено е в централната част на страницата. Съдържа основната информация предоставяна от избраното от потребителя приложение.
- Лента за навигация. Разположение – в горната част Изглед на приложение. Дава възможност за промяна на йерархията във файловата система нагоре – до основното директория Home/Начало.
- Бутон Ново. Разположен е в лентата за търсене и означен с иконата +.

Дава възможност за качване/upload на файлове в сървъра на СКСОблак, отваряне на нов текстов файл в сървъра и създаване на нова папка/директория на сървъра.


Забележка: Може да качвате файлове и от Вашия файл мениджър с влачене и поставяне/drag and drop. Проверен за съвместимост браузър Mozilla Firefox.
- Бутон търсене. Разположен е в горния десен ъгъл, с формата на лупа.
- Бутон галерия. Разположен в горния десен ъгъл на Изглед на приложение с формата на четири квадратчета.
- Меню лични настройки. Разположено в горния десен ъгъл до бутон Търсене. Отваря се чрез кликване върху потребителското име.

Име на потребител


Лични
Помощ
Отписване


Лични - съдържа настройки на Вашия профил и информация.
- Връзки за сваляне на десктоп и мобилни приложения

- Рестартиране на помощника при начален старт на СКСОблак- Смяна на парола – оттук може да смените паролата, която използвате в момента.
- Потребителско име –
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ !

- Email адрес

- Групи на които сте член

- Съпътстващо изображение за профила Ви

- Език – избор на език

- Избор на уведомления

- Документи

- Информация за версията на софтуерното приложението


Помощ – линк към сайта за помощ
Отписване – изход от текущата сесия.
ВАЖНО: Винаги затваряйте текущата работна сесия с кликване върху Отписване / Logout, а не чрез затваряне на браузъра защото в този случай сесията остава достъпна за няколко часа.
1.2.1 Забравена парола
В случай, че въведете грешна парола на екрана на входната сесия се получава следното съобщение:

Възможно е да сте въвели грешно паролата си. Опитайте отново, но не повече от три пъти. Ако отново получавате същото съобщение, проверете дали клавиатурата не е в режим кирилица или главни букви и превключете в режим латиница, малки букви. В случай, че това е изпълнено, кликнете върху полето Грешна парола.

На екрана на сесията се появява следното съобщение.

Затворете текущата сесия от браузъра.


След известно време ще получите e-mail със следния текст:

________________________________________________________________________________

Здравейте,
За възстановяване на Вашата парола, използвайте този линк: https://195.138.147.197/index.php/lostpassword/reset/form/wnkM8MRfecNNSKw1DlhpF/ocadmin
СКС Облак Администратор
Кликнете върху линка и в екрана на браузъра Ви ще се отвори нова входна сесия:


Въведете новата парола


Кликнете тук

С това процесът на въвеждане на новата парола е завършил успешно и на екрана се появява нормалната ви работна сесия на СКСОблак. Запомнете новата си парола!
2. ФАЙЛОВЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ
2.1 Файлове

Чрез уеб интерфейса имате възможност за достъп до Вашите файлове, да ги разглеждате, редактирате (само за текстови файлове – файлиме.txt), копирате, премествате, споделяте с други потребители или групи.

Преглеждане на файл - става с еднократно кликване върху името на файла. Можете да преглеждате (Preview) само файлове с разширения:

- .doc


- .docx

- .txt – Може да се редактира !


ЗАБЕЛЕЖКА – редактирането на текстови файлове създадени чрез Microsoft Word се осъществява с приложението Документи/Documents.

Управление на файловевъзможностите за управление се избират чрез кликване върху трите точки в дясната част. Виж показаната по-долу фигура.


От падащото меню може да изберете следните функции:


- Подробности – информация за съответния файл/папка

- Преименуване

- Изтегляне – изтегляне на файл от СКСОблак и запомняне на Вашия компютър

- Мoveпреместване/копиране на файл/папка.

От падащото меню изберете Copy, и директорията, в която искате да копирате файла, появява се бутон Move, натиснете го за изпълнение на действието.


За да преместите файла в в друга директория изпълнете същите действия, без да кликвате бутона Copy. Файлът е преместен в избраната от вас папка.
- Изтрий – изтрива избрания файл или директория. Изтритите файлове се съхраняват за срок от 30 дни в Изтрити файлове - Меню – Информация за приложение – долу ляво. По всяко време може да ги възстановите в изходната директория от това меню или да ги изтриете необратимо.
Споделяне на файлове – имате възможност за споделяне на файлове с отделни потребители или групи от потребители.

За да споделите файл или папка кликнете върху трите точки съединени с линии, в дясно от името на файла.


В дясно на екрана се появява показаното по-долу меню.

Изберете правата на потребителя по отношение на споделения файл.

В правоъгълното поле попълнете името на потребителя или групата, с който искате да споделите избраната папка/файл и кликнете подсказаното име на потребител/група в падащото меню. С това споделянето е приключило и до посочената по-горе икона за споделяне се появява надпис Споделено/Shared.

По всяко време може да премахнете споделянето като кликнете върху символа с кошчето – в дясно.
2.2 Синхронизация
Сваляне на инсталиращата програма за Windows 7.
Влезте в СКСОблак, Меню лични настройки, Personal / Лични.
Кликнете върху иконата Desktop app – най-лявата, показана по долу

В новата страница кликнете върху Desktop Clients както е показано по-долу


В следващата страница кликнете върху най-лявата икона – Windows ....


След като файлът се свали на компютъра Ви сте готови да инсталирате синхронизиращото приложение.
Инсталиране на синхронизиращата програма
Кликнете два пъти върху сваления файл – ownCloud-1.8.3.5213-setup (Версията може да е с различен номер) и изчакайте инсталиращата програма да завърши като потвърдите положително, това което Ви предлага инсталатора.

След като инсталацията приключи успешно на десктопа Ви ще се появи икона с текст ownCloud.Подготовка и конфигуриране на синхронизацията
- Изберете файловете, които желаете да синхронизирате със СКСОблак. Обикновено това са файлове, които променяте често или файлове, които желаете да съхраните като архив.

Добра практика е това да са текстови файлове или електронни таблици (електронните таблици само се архивират и не могат да се редактират в СКСОблак. Препоръчително е файлове с изображения(снимки), изпълними файлове, архивни файлове и други, които не се променят, да се качват направо в СКСОблак в други подходящо създадени от Вас папки. По този начин синхронизацията ще се извършва по-бързо и няма да натоварва компютъра Ви с излишен интернет трафик.
- Създайте нова папка / директория – (Локална папка) и прехвърлете избраните за синхронизация файлове в нея. От този момент работете с тези файлове.
- Влезте в СКСОблак и създайте нова празна папка - (Отдалечена папка) с подходящо име. Тук ще се запазват и синхронизират Вашите документи от компютъра Ви.
Имате възможност ВИНАГИ да добавяте нови файлове и папки в директорията за синхронизация на Вашия компютър (Локална папка).
ВАЖНО: Преди да продължите следва задължително да се уверите, че всички файлове в Локалната папка са затворени !

Създаване на връзка за синхронизация
Кликнете върху иконата на десктопа


Тук кликнете върху Account.
От падащото меню изберете Add new.


В полето Server Address въведете адреса на СКСОблак:


https://195.138.147.197
и натиснете Next.

В полетата на следващия екран въведете потребителско име и парола. Потвърдете с Next.Кликнете върху Skip folders configuration.
Екранът се затваря.

Кликнете върху десктоп иконата отново.

В новия екран кликнете върхуВ новия екран изберете локалната папка за документи, които ще се синхронизират със СКСОблак.
Потвърдете с Next.
В следващия екран се показват папките/директориите на Вашия профил в СКСОблак.
Кликнете веднаж върху създадената от Вас папка в СКСОблак – Отдалечена папка, с която ще се синхронизират файловете от Вашия локален компютър .


Кликнете Add Sync Connection.
С това започва процеса на първоначална синхронизация на файловете от Вашия компютър с тези в СКСОблак.
Процесът продължава известно време (продължителността при първоначалната синхронизация зависи от големината на файловете, които се синхронизират). Следва да изчакате.
След завършването му ще видите следното състояние на екрана:


ocDocs - Отдалечена папка
Z:\owncloudЛокална папка

С това процесът на първоначална синхронизация е завършил успешно и можете да затворите екрана.


ВАЖНО: Докато трае процесът на първоначалната синхронизация не е разрешено отварянето или каквито и други действия с файловете от директорията за синхронизация на Вашия компютър(Локална папка).

ТОВА МОЖЕ ЗА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ!


МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Не изтривайте файлове от отдалечената папка.

Това може да доведе до загуба на информация!

В случай, че не желаете да синхронизирате повече определени папки или отделни файлове изпълнете следното:

- Копирайте папката, файла в друга папка на Вашия компютър и след това ги изтрийте от Локалната папка.

- След процеса на синхронизация, който се осъществява автоматично те ще бъдат премахнати и от Отдалечената папка като за Ваша сигурност ще останат в кошчето. Оттук може да ги изтриете по Ваше желание. Изтриването е необратимо.

Преустановяване на синхронизацията
Кликнете върху иконатаКликнете Account и от падащото меню изберете Remove. Връзката за синхронизация с СКСОблак се премахва. Локалната папка вече не се синхронизира с СКСОблак. В случай, че отново желаете да подновите връзката за синхронизация повторете стъпките от раздела Създаване на връзка за синхронизация.
3. Инсталирани приложения
- Календар / Calendar - Предоставя различни възможности за документиране на задачи, събития в ежедневната Ви работа.
- Документи / Documents - Дава възможност за преглед и редактиране на вече създадени документи (Microsft Word format - .doc, .docx или OpenOffice/LibreOffice format - .odt). Може да форматирате шрифта на въведения от вас текст. Със затварянето на редактирания документ, той се запазва отново. Не може да изтриете документ от това приложение.
При споделени документи може да се наблюдават промените или да се правят промени последователно от потребителите, с които е споделен документа – режим на съвместна работа. Тази възможност е полезна когато повече от един потребител е създател на документа. Иконите на активните потребители участващи в съвместната работа се показват в дясно на работното поле. Курсорът на всеки участващ потребител е със същия цвят като неговата икона. Този режим е подходящ за редактиране на по-малки файлове. Един добър подход е да запазите определена част от текста на документ, който ще редактирате съвместно с друг потребител в по-малък файл и след това да работите съвместно върху редакцията му.
ВАЖНО: Когато променяте с това приложение файл който е синхронизиран с компютъра Ви, винаги след затваряне/запомняне на файла в СКСОблак, изчаквайте да завърши синхронизацията с Вашия компютър и след това го отваряйте от Локалната папка!
- Активност – показва информация за извършените от вас действия в СКСОблак.
- Announcements / Съобщения – получени съобщения, основно от СКСОблак администратор.
Забележка: Към настоящия момент са инсталирани изброените по-горе приложения.

При инсталиране на нови, потребителите ще бъдат уведомени своевременно.
ЗАБЕЛЕЖКИ
Вашата информация и интернет трафик са надеждно криптирани независимо от посочените по-долу съобщение на използваните браузъри!

Google Chrome


Кликнете Advanced, и продължете към изписания уеб адрес (unsafe), за да отговорите на SSL предупреждението от Chrome и до продължите.


Mozilla FireFox


Кликнете върху I Understand the Risks, след това кликнете Add Exception....

След това кликнете Get Certificate, и накрая кликнете Confirm Security Exception за да отговорите на SSL предупреждението от FireFox и да продължите.

При следващ вход в СКСОблак няма да получавате това съобщение тъй като браузърът е запомнил Вашето решение. Това е едно допълнително удобство, което предоставя този браузър.


Microsoft Internet Explorer


Кликнете върху Continue to this website (not recommended), за да отговорите на SSL предупреждението от Internet Explorer и да продължите.Opera


Кликнете върху Continue Anyway за да продължите.

Каталог: texts
texts -> Постановление №249 от 13 ноември 1998 Г. За одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите и от общините
texts -> Now: 11 more longstay apartments in our completely new apartment section, only several blocks from Arte hotel away
texts -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г кн. 9/2002 г., стр. 49 т. 5, р. 4, №410 Глава първа общи положения чл. (1)
texts -> Многоуважаеми господа евродепутати от парламентарната Комисия по жалби


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница