След Конференцията на ООН по въпросите на изменението на климата в Канкун, комисарят по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс и генералният секретар на секретариатаДата09.01.2018
Размер48.95 Kb.
#42487


IP/10/1722

Брюксел, 15 декември 2010 г.

Европейският комисар Пиебалгс и Генералният секретар на Форума на тихоокеанските острови Слейд поставят началото на съвместна инициатива относно изменението на климата

След Конференцията на ООН по въпросите на изменението на климата в Канкун, комисарят по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс и генералният секретар на секретариата на Форума на тихоокеанските острови Туилома Нерони Слейд днес поставиха началото на „Съвместна инициатива на Тихоокеанския регион и ЕС относно изменението на климата“. Целта е да се мобилизират държавите-членки на ЕС и международните партньори да обединят усилия за повишаване на способността на тихоокеанските държави за по-ефективно справяне с последиците от изменението на климата. Тези държави са може би най-уязвимите по отношение на последиците от изменението на климата. Целта на инициативата е да се гарантира справедлив дял от международно финансиране, свързано с измененията на климата, за тихоокеанските държави. Комисията поема водеща роля в усилията на ЕС в подкрепа на тихоокеанските острови за справяне с последиците от изменението на климата, като предвижда общ пакет от 90 млн. евро за периода 2008—2013 г.

Комисар Пиебалгс заяви: „ЕС потвърждава водещата си роля в подкрепа на партньорите за справяне с изменението на климата, и по-специално — в подкрепа на най-уязвимите. Трябва да предотвратим прекомерното обедняване на милиони хора поради катастрофалните последици от изменението на климата. Съвместната инициатива е призив към международната общност да отговори на амбициите на ЕС и да приложи на практика в Тихоокеанския регион помощ със силно въздействие върху последствията от изменението на климата“.

Генералният секретар заяви: „Според лидерите на Форума, които описаха изменението на климата като голямото предизвикателство на нашето време, регионът остава много уязвим по отношение на заплахите за препитанието, сигурността и общото благосъстояние на народите в Тихоокеанския регион. Съвместната инициатива на Тихоокеанския регион и ЕС относно изменението на климата е важно доказателство за партньорството между Тихоокеанския регион и Европейския съюз и оказва практическа подкрепа за нашите държави-членки за справяне с ключовите предизвикателства пред всички нас. На Форума се изразява надежда, че съвместните усилия ще бъдат вдъхновение за други държави в международната общност, за да се гарантира, че нуждите на най-уязвимите държави остават начело на общите усилия за справяне с последиците от изменението на климата.“

Като се има предвид естеството и мащаба на предизвикателствата, пред които са изправени нашите партньори, Комисията и Форумът на тихоокеанските острови се договориха за съвместна инициатива за насърчаване — и при необходимост — за подпомагане на държави-членки на ЕС и други международни партньори в областта на изменението на климата да увеличат частта на международното финансиране, свързано с изменението на климата, за тихоокеанските държави, както и да осигурят по-ефективни и координирани методи за предоставяне на това финансиране.

Меморандумът за разбирателство е първата стъпка към съвместна интегрирана стратегия за справяне с последиците от изменението на климата в Тихоокеанския регион. Европейската комисия и секретариатът на Форума ще работят заедно със своите държави-членки, институциите, гражданското общество и частния сектор за съвместен план за действие, който ще обхване и отвъдморските страни и територии. Този съвместен план ще бъде представен на регионална конференция на високо равнище по въпросите на изменението на климата по време на посещението на комисар Пиебалгс в Тихоокеанския регион през 2011 г.

Нестабилно положение на тихоокеанските острови

Поради това, че 50 % от хората на тихоокеанските острови живеят в близост до бреговата линия, населението на Тихоокеанския регион е изложено в най-голяма степен на заплахи, като например покачване на морското равнище или екстремни климатични условия, както по отношение на икономическите възможности (въздействие върху рибните ресурси и върху туризма), така и по отношение на прехраната. Тези държави имат ограничени възможности за икономически растеж, изпитват затруднения, свързани със структурния капацитет, и са много уязвими по отношение на повтарящи се природни бедствия. Изменението на климата може допълнително да засили напрежението по отношение на оскъдните ресурси, като например земята или водата, да окаже влияние върху селското стопанство и да възпрепятства напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие.Контекст на програмите относно изменението на климата, финансирани от Комисията

Комисията пое водеща роля в усилията на ЕС за сътрудничество за развитие с Тихоокеанския регион като предостави повече от 600 млн. евро за периода 2008—2013 г. В допълнение към това ЕС отделя 70,49 млн. евро за Тихоокеанските отвъдморски страни и територии за същия период в рамките на асоциацията между ЕС и ОСТ (отвъдморски страни и територии). Разрешаването на проблемите, свързани с изменението на климата, е един от приоритетите за последните няколко години, като отпуснатите средства за програми на национално и регионално равнище са на стойност 90 млн. евро. Програмите са съсредоточени най-вече върху мерките за адаптация, устойчивото управление на природните ресурси, възобновяемата енергия и подготвеността при бедствия.

Така например с програмите във Вануату и Соломоновите острови се цели увеличаване на възможностите на държавите да се справят с последиците от изменението на климата чрез подобряване на тяхното цялостно разбиране на последиците от изменението на климата. Те също така са насочени към засилване на устойчивостта спрямо изменението на климата и намаляването на риска от бедствия в ключови сектори. На регионално ниво с програмите на ЕС се подпомагат стратегически действия за адаптация чрез засилване на изграждането на капацитет, участието на общността и насърчаването на приложните изследвания. Европейският фонд за развитие финансира също така програми, свързани с изменението на климата. Така например възобновяемата енергия е основен сектор на дейност на ЕС в Микронезия (Федерални микронезийски щати), Кирибати, Маршаловите острови, Ниуе, Науру, Палау и Тонга. Целта е насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, което ще спомогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ще подобри качеството на живот в съответните държави.

Друг пример се отнася за проекта „INTEGRE“, разработен от Уолис и Футуна, Нова Каледония, Френска Полинезия и Питкерн, Тихоокеанските отвъдморски страни и територии, асоциирани към ЕС. Проектът на стойност 12 млн. евро е насочен към действия в областта на опазването на околната среда и управлението на природните ресурси и островните екосистеми, с обща цел за адаптиране към изменението на климата. С проекта ще се засили регионалното сътрудничество в тези области чрез изпълнението в отвъдморските страни и територии на проекти, осъществявани в държавите от Тихоокеанския басейн. Това в голяма степен ще допринесе за създаването на контакти между тях. Този проект ще се управлява съвместно със Секретариата на Тихоокеанската общност.За повече информация:

MEMO/10/685

MEMO/10/360

ГД „Развитие“ http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

ГД „Служба за сътрудничество EuropeAid“

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Секретариат на ФТО — http://www.forumsec.org.fj/index.cfm
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница