Служба за демократични институции и човешки права република българия президентски и местни избористраница5/11
Дата15.01.2018
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІХ. ФИНАСИРАНЕ НА КАМПАНИИТЕ


Изборният кодекс урежда финансирането на кампаниите по добре организиран начин и използва еднакъв подход за всички видове избори. Това създава възможност за установяване на единен, стандартен подход за третиране на сложностите при финансирането на кампании и за ефикасно набелязване на необходимите подобрения.

Кодексът определя лимит за дарения от физически лица в размер на 10 000 лв. за едно физическо лице за едни избори и забранява даренията от юридически лица. Тези мерки ограничават възможностите за неправомерен натиск от тесни групи по интереси и подобряват отчетността. Кодексът предвижда също така изисквания за оповестяване преди и след изборите. Съгласно Кодекса, максималният размер на разходите за президентски избори е 2 милиона лв., а разходите за местни кампании зависят от големината на съответната община.

Кодексът изяснява правомощията на Сметната палата (СП) по прилагане на правилата за финансиране на кампании, като одитиране на приходите и разходите на политическите партии, проверка на първичната документация и получаване на информация за извършените операции през специалната банкова сметка, предназначена за обслужване на кампанията. Кандидатите са задължени да открият такава сметка до пет дни след регистрацията и да извършват всички финансови операции през тази сметка. Кодексът предоставя на СП и правомощия за налагане на административни глоби за „нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания“. Тези глоби могат да са в размер от 5 000 до 10 000 лева. От СП заявиха пред ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, че ще налагат административните санкции кумулативно, с отделни санкции за всяко нарушение.

Кодексът също така прави опит за решаване на проблема с използването на изпрани или други незаконно придобити средства за финансиране на кампанията. Всички дарения над 1 000 лева задължително се придружават от декларация за произхода на средствата. По този начин тежестта за доказване при евентуално разследване се поставя върху дарителя. Независимо от това, няма специално определена институция, която да проверява декларациите за произход и да инициира разследвания. СП информира ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, че според нея ролята й се ограничава само до това да осигурява подаването на декларациите и последващото им публикуване в Интернет. За тази цел СП поддържа добре структуриран публичен регистър.

В съответствие с Изборния кодекс регистърът трябва да включва и текущо оповестявана предизборна информация за даренията на политическите партии и имената на договорните партньори на партиите, като агенции за реклама и връзки с обществеността. Това е важна мярка, ако трябва да се гарантира спазването от кандидатите на лимитите за разходи по кампаниите. Според получената информация от СП и политическите партии обаче някои партии и инициативни комитети са подали тези данни за публикуване в регистъра, докато други не са. Подобна липса на пълно спазване отслабва потенциала на това похвално изискване за отчетност.

От СП заявиха пред ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, че задачата им е да публикуват тези данни, ако партиите ги изпратят, но не бива да се намесват по друг начин в този процес. Въпреки това, посочиха от СП, Палатата може със свое решение да глобява партиите за неподаване на информацията, ако при проверка след изборите се установи, че политически партии и инициативни комитети са получавали дарения, но не са ги докладвали преди изборния ден.

Изборният кодекс изисква също така на всеки агитационен материал задължително да се посочва „от чие име се издава“ и забранява публикуването или излъчването на „анонимни материали“. Това е важна разпоредба, която допринася за прозрачността и отчетността на кампанийното финансиране и също така осигурява важна информация за това дали кандидатите съблюдават лимитите за разходи. Въпреки това, прегледаните от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП агитационни материали не включваха подобна информация. Изглежда, ЦИК няма единно мнение за начина, по който следва да се прилага тази норма; някои членове на ЦИК застъпиха тезата, че включването на имената на кандидата и номера на бюлетината е достатъчно и показва „от чие име се издава“.

В съответствие с Изборния кодекс, „всички изисквания за финансирането на предизборните кампании […] се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет“. Това ясно показва, че лимитът от 10 000 лв. за дарения от физически лица важи и за собствените средства на кандидатите. Обаче от СП заявиха пред ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, че по общо мнение на СП и ЦИК лимитът за дарения от физически лица не е приложим спрямо личните средства на кандидата, тъй като последните не се считат за дарение. С това се допуска една хипотетична ситуация, при която всички 2 милиона лева разрешени разходи за президентската кампания могат да са осигурени от един източник – лични средства на кандидата. Представители на политическите партии имаха сходно разбиране по този въпрос. Такава интерпретация подкопава смисъла на ограничението за дарения от физически лица.Изборният кодекс предвижда, че предизборната кампания започва 30 дни преди изборите, пет дни след крайния срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент. Кодексът обаче не разглежда ситуацията, когато някои кандидати започват кампанията си по-рано. Това е важно, ако трябва да се спазва лимита за разходи по кампанията. Събеседници на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП посочиха случаи на прикрита агитация от страна на някои потенциални кандидати далеч преди началото на официалната кампания. Изглежда обаче, че ЦИК няма единно мнение за това какво трябва да е отношението към такива случаи. Освен това липсата на ясна дефиниция в Изборния кодекс за това какво представлява агитация лишава ЦИК от адекватни инструменти за решаване на този проблем и донякъде омаловажава ограничението за разходи по предизборната кампания.

Х. МЕДИИТЕ

А. Правна уредба на свободата на изразяване


Правната рамка, която регламентира дейността на средствата за масова комуникация, осигурява свобода на изразяване.46 Въпреки това Наказателният кодекс инкриминира клеветата и осигурява висок праг на защита на длъжностни лица в рамките на служебните им задължения.47 Въпреки че лишаването от свобода за клевета е отменено през 1999 г., Наказателният кодекс предвижда високи глоби и публично порицание. Освен това Представителят на ОССЕ по свобода на медиите изрази сериозна загриженост по измененията на Наказателния кодекс, приети от парламента през април 2011 г.48 Законодателят се аргументира, че измененията са приети в съответствие с член 3 на „Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета на Европейския съюз относно борбата с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право“.49 Трябва да се отбележи обаче, че обхватът на санкциите по Наказателния кодекс е по-широк от това, което предвижда Рамковото решение (1 до 3 години лишаване от свобода).50 Български експерти по медийно право оценяват по-строгите санкции като несъразмерни с целите, преследвани от законодателството, и изразяват опасения, че разпоредбите могат да бъдат използвани за неправомерно ограничаване на свободата на изразяване.

Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница