Служба за демократични институции и човешки права република българия президентски и местни избористраница8/11
Дата15.01.2018
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ХІV. ИЗБОРНИЯТ ДЕН


ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП не проведе цялостно и систематично наблюдение в изборния ден, но участници в мисията посетиха ограничен брой изборни секции и ОИК в няколко общини.

Обстановката през деня от първия тур на изборите бе спокойна и гласуването видимо протичаше организирано. В изборните секции, посетени от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, членовете на СИК като цяло управляваха процеса професионално и бяха запознати с процедурите. В много от посетените изборни секции ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП забеляза опашки от избиратели, които изглежда се дължаха на бавната обработка на избирателите, особено в изборните секции, където имаше само една стаичка за гласуване. Някои СИК обработваха избирателите по два пъти, поотделно за всеки вид избори, което също причиняваше забавяне. В резултат на това ЦИК реши да удължи изборния ден с един час. Това решение бе публикувано 20 минути преди часа, в който изборните секции трябваше да затворят. ЦИК няма изрични правомощия да удължава времето за гласуване или да прекъсва гласуването, ако това се наложи от условията в конкретни изборни секции.

В почти всички изборни секции посетени по време на първия тур броенето се извършваше по начин професионален, прозрачен и организиран, при спазване на процедурите, въпреки че процесът бе твърде протакан. Процесът на предаване и описване на материалите в ОИК като цяло бе професионален и ефективен, с изключение на София.

Обработката на протоколите от СИК в София-град бе особено бавна и неорганизирана; по-голямата част от всичките 4 355 протокола трябваше да бъдат обработвани по два пъти поради грешки.79 Там протоколи не бяха предавани в ОИК. Чували с чувствителни материали биваха оставяни без наблюдение и имаше случаи, когато с тях боравят хора, различни от членове на избирателните комисии. Сред тях имаше двама членове на парламента (депутати) от ГЕРБ, един от които беше заснет да носи чувал с чувствителни изборни материали извън залата, в която ОИК София приемаше изборните материали. В проекторешение от 28 октомври ЦИК заключи, че двамата депутати не са били оторизирани да присъстват в ОИК и не са имали право да боравят с изборни материали. ОИК обаче не можа да постигне необходимото мнозинство от две трети, за да приеме официално решение, установяващо, че двамата депутати са виновни в административно нарушение. В подобен случай, свързан със сигнал срещу депутат от БСП, ЦИК също не постигна мнозинството от две трети, изисквано за приемане на решение.

Поради късното приключване на обработката в ОИК София, резултатите от първия кръг на президентските избори бяха обявени от ЦИК вечерта на 26 октомври – един ден след законово установения срок.80

Прозрачността на обработката при местните избори бе помрачена от закъснения в обявяването на резултатите и публикуването на протоколите с резултати, които бяха изнесени на уебсайта на ЦИК едва на 29 октомври. Повечето събеседници обясниха затрудненията на СИК при попълването на протоколите с едновременното провеждане на два вида избори, прилагането на новото изборно законодателство, както и с недостатъчно обучение и късната замяна на членове на СИК.

Броят на недействителните бюлетини от първия тур бе значително по-голям в сравнение с предишни избори и варираше от 5,3 процента за местните кметски избори до 6,4 процента за президентските избори.81 При втория тур от президентските избори делът на недействителните бюлетини спадна на 3,1 процента.

Редица заинтересовани страни се оплакаха пред ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП от трудности, възникнали през първия изборен ден. Поставените от тях проблеми включваха организационни пропуски, проблеми със „забранителните избирателни списъци“, присъствие на множество представители на една и съща партия в изборните секции, отпечатване на бюлетините на хартия, позволяваща да се види избора на избирателя, и недопускане до гласуване на избиратели, чакащи на опашка. През целия изборен ден имаше твърдения за купуване на гласове. В неголям брой посетени изборни секции, ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП забеляза групи от неоторизирани лица, понякога даващи указания на избиратели за кого да гласуват.

На втория кръг гласуването, преброяването на гласовете и обработката на протоколите от СИК в изборните секции и ОИК, посетени от ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, се извършваше професионално и ефикасно. Грешките в протоколите бяха значително по-малко на втория тур. Крайните резултати от президентските избори бяха обявени с решение на ЦИК на 1 ноември и основните данни от протоколите по общини и изборни секции бяха изнесени на уебсайта на Комисията на същия ден.82 Извлеченията от протоколите на ОИК и СИК за местните избори бяха изнесени на уебсайта на ЦИК на 2 ноември.83

ХV. СЛЕДИЗБОРНИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ИЗБОРИТЕ


Резултатите от президентските избори могат да се оспорват пред Конституционния съд. Спорове обаче могат да се повдигат само от политически партии и кандидати, които са участвали в изборите, и само чрез институция, която има право да сезира Конституционния съд.84 Съвместното становище изтъква, че липсата на пряко обжалване в Съда за оспорване на избора за президент е в несъответствие с решението на Европейския съд по правата на човека по делото Петков с/у България (Petkov v. Bulgaria).85 Съвместното становище също така изрази загриженост във връзка с ограничените права за обжалване за всички видове избори.86 Ангажиментите на ОССЕ и Кодексът за добра практика по изборни въпроси изискват правото за оспорване на изборни резултати да е налично за избирателите, както и за политическите партии и кандидатите.87

Седемдесет и трима народни представители от БСП, ДПС и Атака оспориха резултатите от президентските избори пред Конституционния съд на 16 ноември.88 В искането се твърди, че хората са били лишени от правото си на глас през първия кръг от президентските избори по следните причини: забавяния на процеса, които са били предвидими и предотвратими; използването на „забранителни“ избирателни списъци е лишила избиратели от правото на глас в нарушение на Конституцията; съществувал е конфликт на интереси за министъра на вътрешните работи в качеството му на длъжностно лице и на политически активист (т.е. като ръководител на предизборния щаб на ГЕРБ); тайната на вота е била компрометирана поради изискването за полагане на два печата в комбинация с прозрачната хартия на бюлетините; удължаването на изборния ден е било незаконосъобразно и прилагано нееднакво в различните райони на страната; закъснението при обявяването на изборните резултати от първия тур е оставило само 48 часа за предизборна кампания преди втория кръг. Твърди се, че всички тези фактори са допринесли за нелегитимността на резултата.89

Спорове по резултатите от местните избори могат да се повдигат пред съответния районен административен съд. Решението на районния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Изборният кодекс предвижда специални срокове за подаване на искането, разглеждането му и постановяването на решение от първоинстанционния съд, както и за последващо обжалване пред Върховния административен съд. Цялото производство следва да приключи до три месеца, което изглежда необосновано дълъг срок за окончателно определяне на изборните резултати.90 Макар че практиката на съдилищата е да решават изборните спорове експедитивно, някои районни административни съдилища все още гледаха дела през декември (например София и Плевен), като може да се очакват и обжалвания пред Върховния административен съд.

Деветдесет и седем спора по резултати от местните избори бяха решени от Върховния административен съд през 2007 г. След сегашните избори бяха подадени над 350 искания за оспорване на резултати от местните избори. Поне един районен административен съд постанови, че резултати от местни избори за кмет могат да се оспорват само след определяне на крайния резултат, след първи кръг, ако един от кандидатите е получил мнозинство от гласовете или ако няма такъв – само след балотаж между получилите най-голям брой гласове. В резултат на това кандидат, заел трето място и съответно елиминиран на първия тур, не бе допуснат да оспори резултатите, довели до неговото елиминиране.

Най-малко един административен съд предприе пълно повторно преброяване на бюлетините за кмет на общината.91 Други административни съдилища92 изрично отхвърлиха възможността за повторно преброяване на бюлетините. Изборният кодекс не съдържа разпоредби за административно повторно преброяване на бюлетини и не дава указания на съдилищата относно процедурите при решаване на спорове относно изборни резултати. Може да се очаква, че някои от тези въпроси ще бъдат изяснени допълнително в апелативните решения на Върховния административен съд, но изборният процес може само да има полза от една по-голяма яснота в Избирателния кодекс.


Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница