Small World Амазонки(Amazons) Токъни на расата: 6(15 Maкс)Дата11.01.2018
Размер72.55 Kb.
#42993
Small World

Амазонки(Amazons) Токъни на расата: 6(15 Maкс)

Специфичното умение на Амазонките е, че когато завладяват нови територии, те използват 4 допълнителни токена, над бройката която получавате, като това е в зависимост от комбинацията раса/умение. Тези +4 токена могат да бъдат използвани само за атака, но не и за защита. Т.е. ако специалното умение и расата ви предоставят 10 Амазонки ще атакувате с 14. При преразпределението на армиите за защита първо трябва да вземете в ръката си обратно тези +4 токена, след което да се защитите, като се стараете да оставите поне по един токен във всеки завладян регион.Джуджета(Dwarves) Токъни на расата: 3(8 Макс)

Всеки регион със знакът мина, който е контролиран от вашите Джуджета дава допълнителна Монета за победа в края на хода ви. Този бонус се запазва, дори когато расата е в Упадък.


Елфи(Elves) Токъни на расата: 6(11 Макс)

Когато противник завладее контролиран от Елфите район, връщате в ръката си всички Елфи разположени в него без да губите 1 и да трябва да го връщате в кутията. Може да загубите токъни на Елф само от умението на расата на Чародеите(Sorcerers) или от специалното умение Вампиризъм(Vampire).


Гуулове(Ghouls) Токъни на расата: 5(10 Макс) Когато расата премине в упадък всички ваши токъни остават на картата(а не само по един токън за район както при другите раси). За разлика от другите раси, когато са в упадък Гууловете могат да продължат да завладяват територии все едно са активна раса. Единственото условие е те да провеждат завоеванията си преди активната ви раса(с Гууловете дори може да атакувате собсвената си активна раса, ако поради някаква причина решите че е необходимо).
Гиганти(Giants) Токъни на расата: 6(11 Макс)

Гигантите могат да завладяват региони, съседни на Планински регион(който вече е завладян от Гигантите), като е необходим един токън по-малко. Минимум един Гигант все пак е нужен за да се завладее даден регион.Полуръстове(Halflings): Токъни на расата:6 (11 Макс)

Вашите Полуръстове могат да започнат своето завоевание на картата от който и де е регион(не е задължително този район да е граничен). Във първите два района, които завладеете, поставета токъните Дупка-в-земята(Hole-in-the-Ground). Тези два района не могат да бъдат завладявани и са с имунитет към специални умения и умения на раси. Губите защитата ако премите в упадък или решите да изоставите районите.Хора(Humans) Токъни на расата: 5(10 Макс)

Всеки регион със земеделска земя(ферма), който вашите Хора контролират носи по една допълнителна монета за Победата в края на хода.


Орки(Orcs) Токъни на расата: 5(10 Макс)

Всеки зает регион, който вашите Орки завладеят този ход носи по една допълнителна монета за Победа в края на хода.


Хора-плъхове(Ratmen) Токъни на расата: 8(13 Макс) Тази раса няма специални сили или умения, големият им брой е достатъчен!

Скелети(Skeletons) Токъни на расата: 6(20 Макс)

За всеки два заети района, които сте завладели по време на хода си, получавате 1 Скелет от кутията, който може да използвате при преразпределението на армиите за защита в края на хода. Ако всички токъни на Скелети в кутията са изчерпани не получавате допълнителни Скелети.Чародеи(Sorcerers) Токъни на расата: 5(18 Макс)

Веднъж на ход вашите Чародеи могат да завладеят регион като подменят Активен вражески токън с такъв на Чародеите от кутията. Условието е подмененият токън да бъде единственият токън за раса в този район, да е на играч и районът да е съседен на вече завладян от Чародеите район(Трол с Тролско леговище се счита за един токън за раса и не е защитен от умението на Чародеите, аналогично Планинато и Крепоста не дават защита на единствен токън на която и да е раса). Подмененият токън се връща обратно в кутията, включително и такъв на Елфите. Ако всички токъни на Чародеи в кутията са изчерпани не можете да използвате специалното си умение.Тритони(Tritons) Токъни на расата: 6(11 Макс)

Тритоните завладяват всички крайбрежни райони(райони граничещи с море или езеро) като използват с по 1 Тритон по-малко от необходимото, но минимум 1 токън е необходим, за да се счита района за завладян.Тролове(Trolls) Токъни на расата: 5(10 Макс)

Поставете по едно Тролско леговище във всеки завладян регион, контролиран от Троловете. Тролското леговище увеличава защитата на този район с 1 и остава дори когато расата ви е в упадък. Леговището се премахва ако районът бъде превзет от противников играч или ако Троловете го изоставят.Вълшебници(Wizards) Токъни на расата: 5(10 Макс)

Всеки Магически регион(със знака за Магически кристал), контролиран от вашите Вълшебници, ви носи по една допълнителна монета за Победа в края на хода.Алхимик(Alchemist) Токъни за умение: 4

Получавате по 2 допълнителни монети за Победа в края на всеки ваш ход. Когато расата ви влезе в Упадък това умение не е активно.Обезумял(Berserk) Токъни за умение: 4

Можете да използвате зарчето за подкрепление преди всяко завладяване, а не само на последното завоевание за хода ви. Първо хвърлете зарчето, после посочете региона, който ще завладявате, след което поставете нужния брой токъни от расата си(минус показанието на зара) върху този регион. Ако след хвърлянето на зара нямате достатъчно останали токъни да завладявате, то това е последното за хода ви. Както обикновено, трябва да имате поне един останал токън, за да е опитате да завладеете регион дори с помоща на зара.Бивакуващ(Bivouacking) Токъни за умение: 5

Разположете 5-те токъна за Бивак в който/които и да било от вашите региони по време на преразпределението на армиите. Всеки Бивак се брои за 1 токън на раса по отношение на защитата на региона(съответно ако имате в регион токън от вашата раса и токън за Бивак сте защитени от умението на Чародеите). Множество Биваци могат да бъдат разположени в един и същи регион, с цел по-добра защита. Всеки ход може да преразпределяте разположението на Биваците в регионите, които контролирате. Те не се губят при положение, че ваш опонент завладее регион в който са разположени, и остават на картата докато расата не премине в Упадък.Командо(Commando) Токъни за умение: 4

За да завладеете регион ви е необходим по един токън по-малко от необходимото. Минимум един токън от расата все пак е нужен за завладяването на район.Дипломат(Diplomat) Токъни за умение: 5

В края на вашия ход можете да изберете един от противниците си за съюзник, при положение че не сте атакували активната раса на този играч. До следващия ви ход този играч не може да атакува активната ви раса. Можете да сменяте съюзниците си всеки ход или да избирате един и същ. Расите в Упадък не се влияят от това умение(Гууловете в Упадък са с имунитет срещу това умение и могат да атакуват активна раса на Дипломата).Господар на Драконите(Dragon Master) Токъни за умение: 5

Веднъж на ход, можете да завладеете регион използвайки само един токън за раса, независимо от броя вражески токъни, които го защитават. След като го завладеете поставете Дракона си там. Този регион не може да бъде завладяван и е защитен от специалните и расовите умения на противниците ви, докато Дракона е там. По време на всеки нов ход можете да преместите Дракона в различен регион, който искате да завладеете, и изчезва когато расата ви премине в Упадък.Летящ(Flying) Токъни за умение: 5

Можете да завладявате който и да е регион по картата, без морета и езера. Тези региони не е задължително да са съседни или долепени до региони, които вие контролирате.Горски(Forest) Токъни за умение: 4

Получавате по една допълнителна монета за Победата за всеки горски регион, който контролирате в края на хода си.Укрепен(Fortified) Токъни за умение: 3

Веднъж на ход, докато Укрепената ви раса е активна, можете да слагате по 1 Крепост в регион, който ви принадлежи. Тази Крепост ви носи по една монета за Победата в края на хода ви, освен ако расата не е в Упадък. Крепостта също така подсилва защитата на региона с 1, като този ефект действа дори и да сте в Упадък. Махате Крепостта ако изоставите региона или противник го завладее. Можете да имате само по 1 Крепост в даден рагион и максимум 6 Крепости по едно и също време в даден момент на картата.Героичен(Heroic) Токъни за умение: 5

В края на вашия ход поставете двата си героя в два различни региона, завладяни от вас. Тези 2 региона са с имунитет от вражески нападения, както и от расови и специални умения на противниците. Героите ви изчезват, когато расата ви мине в Упадък.Хълмист(Hill) Токъни за умение: 4

Получавате по една допълнителна монета за Победа за всеки Хълмист регион, който владеете в края на хода. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Търговец(Merchant) Токъни за умение: 2

Получавате по една допълнителна монета за Победата за всеки регион, който владеете в края на хода. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Издигнат(Mounted) Токъни за умение: 5

Можете да завладеете всеки Хълмист или Земеделски регион с 1 токън по-малко, отколкото е необходимо. Минимум от един токън е необходим за да може да завладеете регион. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Грабител(Pillaging) Токъни за умение: 5

Всеки зает регион, завладян от вас този ход ви носи по една допълнителна монета за Победата в края на хода ви. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Мореплавател(Seafaring) Токъни за умение: 5

Докато мореплавателската ви раса е активна, можете да завладеете моретата и езерото, сякаш са три празни региона. Тези региони остават ваши дори и когато сте в Упадък, като продължавате да получавате точки за тях, докато имате токъни разположени там. Само раси с това умение могат да завладяват моретата и езерото.Дух(Spirit) Токъни за умение: 5

С помоща на това специално умение може да имате 2 различни раси в Упадък едновременно и да получавате точки и от двете. Ако трета ваша раса мине във Упадък, Духовете ви остават на картата, въпреки че другата раса, която е била в Упадък изчезва. Вашите Духове остават в Упадък на картата, докато не бъдат завладяни от друг играч, но други ваши раси минали в Упадък могат да изчезнат, когато активната ви раса премине в Упадък.Корав(Stout) Токъни за умение: 4

Можете да минете в Упадък в края на редовния си ход на завладяване, след отчитане на резултата, вместо да губите цял ход за това.Блатен(Swamp) Токъни за умение: 4

Получавате по една допълнителна монета за Победата за всеки Блатист регион, който владеете в края на хода си. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Подземен(Underworld) Токъни за умение: 5

Можете да завладеете всеки регион с Пещера с 1 токън за раса по-малко от необходимото.. Всички региони с Пещера се считат за съседни един на друг. Когато расата ви е в Упадък умението не е активно.Заможен(Wealthy) Токъни за умение: 4

Еднократно в края на първия си ход, получавате 7 монети за Победата.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница