Сънотворни и седативни средства. Анксиолитици. Антиепилептични средства I. Сънотворни лекарстваДата21.03.2017
Размер70.15 Kb.
#17418


Дата: ……………………. УПРАЖНЕНИЕ № 21 Заверка: ……………………..

СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ СРЕДСТВА. АНКСИОЛИТИЦИ. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ СРЕДСТВА
I. СЪНОТВОРНИ ЛЕКАРСТВА
Бензодиазепини (еухипнотици): Bromazepam (t1/2 20 h), Chlordiazepoxide, Cinolazepam (Gerodorm®), Diazepam, Flurazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam (t1/2 26 h, tab. 5 mg), Midazolam (t1/2 2 h), Triazolam (t1/2 3 h).

Бензодиазепиноподобни еухипнотици (Z-лекарства): Zolpidem, Zopiclone

H1-блокери от I поколение: Diphenhydramine, Promethazine

БарбитуратиС ултракраткотрайно действие: Methohexital, Thiopental

Със средно продължително действие (out of date): Amobarbital, Cyclobarbital

С продължително действие: Phenobarbital (СПП 51%, t1/2 96 h, amp. 10% 2 ml i.m.)

Фенотиазинови невролептици: Thioridazine (в ниски дози)

Пиперидиндиони: Glutethimide

Мелатонергични хипнотициМелатонинови аналози: Ramelteon – стимулира MT1- MT2-мелатонергичните (мелатонинови) рецептори

ХД, съдържащи мелатонин: Melatonin Ambros® forte (SR tabl.) и др.

Комбинирани синтетични хипнотици: Reladorm (cyclobarbital/diazepam)

Фитопрепарати: Benosen (хранителна добавка), Dormiplant, ReDormin®
II. СЕДАТИВНИ ЛЕКАРСТВА
Бромиди: Calcii bromidum, Natrii bromidum. Бромизъм

Фитопрепарати: Tinctura Valerianae, Validol

Растителни седативни дроги: Folia Melissae (листа от маточина), Herba Leonuri (стрък от дяволска уста), Radix et flores Paeoniae (корен и цветове от червен див божур), Radix Valerianae, Strobuli Lupuli (шишарки от хмел)

Комбинирани седативни препарати: Bellergamin, Eunervina


III. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА (АЕЛ)
Класификация на АЕЛ според химичната структура

Карбоксамиди: Carbamazepine (показан още при невропатична, вкл. постхерпетична болка); Oxcarbazepine

Сукцинимиди: Ethosuximide (Suxiep® – caps. 250 mg при petit mal)

Бензодиазепини: Clonazepam, Clorazepate, Diazepam (t1/2 43 h, СПП 99%, amp. 0,5% 2 ml i.v./i.m. при ранен status epilepticus), Lorazepam, Nitrazepam

Валпроати (GABA-трансаминазни инхибитори): Natrii valproas (Depakin Chrono®)

Хидантоини: Phenytoin, показан и при дигиталисова интоксикация

Барбитурати (Phenobarbital) и техни аналози (Primidone)

Аналози на ГАМК: Gabapentin, Tiagabine

Пиролидини: Levetiracetam (Keppra®)

Хетерогенни антиконвулсанти: Acetazolamide (карбоанхидразен инхибитор), Lamotrigine (намалява глутаматната екзоцитоза), Pregabaline (при парциални гърчове и невропатична болка), Topiramate, Vigabatrin

Класификация на АЕЛ според повлияване на CYP450

Ензимни индутори: карбоксамиди, барбитурати, фенитоин

Ензимни инхибитори: валпроати
IV. АНКСИОЛИТИЦИ
1. Бензодиазепини

Бензодиазепинови рецептори (асоциирани с двете алфа-субединици на GABAА-рецептора): BZ1 (свързани с познавателната памет и двигателната активност) и BZ2 (свързани със съня).

GABAA-ергични рецептори и хлорен инфукс


Бензодиазепини с анксиолитичен ефект (всички бензодазепини): Alprazolam, Bromazepam (Lexotan – tab. 3 mg), Chlordiazepoxide, Diazepam, Lorazepam, Мedazepam, Nordiazepam

Бензодиазепини с еухипнотичен ефект: Bromazepam, Chlordiazepoxide, Cinolazepam (Gerodorm®), Diazepam, Flurazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam, Midazolam, Triazolam

Бензодиазепини с антиепилептичен ефект: Clonazepam, Clorazepate, Diazepam, Lorazepam, Nitrazepam

Бензодиазепини с централен миорелаксиращ ефект: Diazepam, Tetrazepam

Остро и хронично отравяне с бензодиазепини

Конкурентни бензодизепинови антагонисти: Flumazenil (парциален агонист)
2. Небензодиазепинови анксиолитици

Buspirone (парциален агонист на 5-HT1A-рецепторите в мезолимбичната система)

Etifoxine (свързва се с двете бета-субединици на GABAA-рецептора)

Hydroxyzine (H1-блокер), Meprobamate

СЛЕДВА: Невролептици. Антидепресанти. Психостимуланти. Ноотропни средства. Антипаркинсонови средства
68. Да се изпише седативен препарат в лингвети по 60 мг, съдържащ ментол и ментолов естер на изовалериановата киселина.


Rp./ Validoli 60 mg

Da scatulam № 1 in linguettis.

S. 2–3 x 1 табл. дневно под езика.


Показан е при леко гадене с неврогенен произход, сърдечна невроза, неврастения, кинетози.


69. Да се избере и предпише препарат на зелена бланка с еухипнотичен ефект, представляващ бензодиазепинов анксиолитик, в таблетки по 5 мг (золпидем, нитразепам, фенобарбитал).Rp./ Berlidormi 5 mg

(Nitrazepami 5 mg)

D. scat. № 1 in tab.

S. 1 табл. вечер 30 мин преди

лягане 2–3 пъти седмично.


Фенобарбитал – препарат със седаивен, сънотворен и антиепилептичен ефект.

Золпидем – еухипнотик с подобен на бензодиазепините механизъм на действие,

но с различна химическа структура.
70. Да се избере и предпише бензодиазепинов анксиолитик в таблетки по 5 мг (флумазенил, буспирон, диазепам).Rp./ Diazepami 5 mg

(Relaniumi 5 mg)

D. scat. № 1 in tab.

S. 1 табл. вечер 30 минути

преди лягане 2–3 пъти

седмично.Flumazenil – конкурентен бензодиазепинов антагонист.

Buspiron – парциален агонист на 5-HT1A-рецепторите в мезолимбичната система, на което се дължи силният му анксиолитичен ефект и наличието на известна антидепресивна активност.


71. Да се избере и предпише антиепилептичен препарат в таблетки по 200 мг, ефективен и при невралгия на троичния нерв (парацетамол, карбамазепин, фенитоин).Rp./ Carbamazepini 200 mg

D. scat. № 1 in tab.S. 2 x 1 таблетка на ден.

Парацетамол – антипиретичен аналгетик от групата на анилините (СОХ-3 инхибитор).

Фенитоин – антиепилептично средство.Семинарен тест № 7: Сънотворни и седативни средства


 1. За лечение на различни форми на безсъние се прилагат: А. Бензодиазепини. Б. Барбитурати. В. Хидантоини. Г. Кофеин.

 2. Бензодиазепини с предимно еухипнотичен ефект са: А. Midazolam. Б. Nitrazepam. В. Triazolam. Г. Tetrazepam.

 3. За бензодиазепините са характерни: А. Еухипнотичен и анксиолитичен ефект. Б. Противогърчов ефект. В. Аналгетичен ефект. Г. Противовъзпалителен ефект.

 4. Сънотворният ефект на бензодиазепините се дължи на: А. Потенциране медиацията на ГАМК. Б. Директно действие върху хлорните канали. В. Потискане на възходящата част на ретикуларната формация. Г. Затваряне на калциевите канали в ГАМКА-рецепторния комплекс.

 5. За бензодиазепините са характерни следните странични ефекти: А. Развитие на лекарствена зависимост. Б. Ретроградна амнезия. В. Толеранс. Г. Дисморфогенен ефект.

 6. Посочете бензодиазепиновите еухипнотици с кратък t1/2: А. Diazepam. Б. Flurazepam. В. Triazolam. Г. Midazolam.

 7. В зависимост от приложената доза фенобарбиталът може да прояви следните ефекти: А. Седативен. Б. Сънотворен или антиепилептичен. В. Хипертензивен. Г. Аналгетичен.

 8. Всички барбитурови производни: А. Имат еухипнотичен ефект. Б. Имат местна анестетична активност. В. Действат върху пресинаптичните ГАМКБ-рецептори. Г. Могат да предизвикат потискане на дихателния център.

 9. Посочете барбитурати и тиобарбитурати, използвани като инжекционни общи анестетици: А. Метохекситал. Б. Тиопентал. В. Фенобарбитал. Г. Амобарбитал.

 10. Ензимни индуктори са: А. Фенобарбитал. Б. Валерианова тинктура. В. Глутетимид. Г. Золпидем.

 11. Фенобарбиталът се прилага за лечение на: А. Старчески тип безсъние. Б. Grand mal и status epilepticus. В. Icterus neonatorum prolongatus. Г. Депресии.

 12. При лечение на отравяния с барбитурати се прилагат: А. Невролептици. Б. Средства за поддържане на дихателната система. В. Форсирана алкална диуреза. Г. Форсирана кисела диуреза.

 13. Еухипнотичният ефект на Zolpidem се дължи на: А. Свързване със специфични рецептори. Б. Антагонизъм с Н1-рецепторите в ЦНС. В. Мембраностабилизиращо действие. Г. Свързване с алфа-субединицата на ГАМКА-рецептора и увеличаване честотата на отваряне на хлорните канали (респ. засилване действието на ГАМК).

 14. Растителни дроги със седативно действие са: А. Radix et Rhizoma Valerianae. Б. Herba Leonuri. В. Radix Althaeae. Г. Herba Hyperici.

 15. Седативният ефект на бромовите соли се дължи на: А. Изместване на хлорните йони от междуклетъчните пространства на ЦНС. Б. Свързване със специфични рецептори. В. Потенциране на медиацията, осъществявана от ГАМК. Г. Рефлекторен механизъм.Каталог: files -> DIR%203A -> Head%202
Head%202 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
Head%202 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
Head%202 -> I. сърдечни гликозиди  Сърдечни гликозиди (СГ)
Head%202 -> Инхибитори на протеиновата синтеза на микроорганизмите и други антибиотици  Аминогликозиди (аминозиди)
Head%202 -> Течни лекарствени форми  Разтвор (Solutio, -ionis), микстура
Head%202 -> I. антихипертензивни лекарства  Лекарства, действащи върху рас
Head%202 -> Антихеморагични лекарства  Kоагуланти ▼Kоагуланти с локално действие
Head%202 -> Опиоидни аналгетици (морфиномиметици) ▲Основни видове болка (остра, хронична, невропатична, транзиторна) и нейното фармакологично повлияване
Head%202 -> Упражнение №15 Заверка: сулфонамиди (конкурентни антагонисти на пабк)
Head%202 -> Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози  Хипоталамични хормони и техни аналози


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница