Съобщение до медиите във връзка с въпроситеДата01.09.2016
Размер37.77 Kb.
#7999СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕВъв връзка с въпросите, предизвикани от последните развития на финансовите пазари, AIG България Животозастраховтелно Дружество АД и AIG България Застраховатвелно ЕAД биха желали да отправят следното изявление към медиите:
И двете компании - AIG България Животозастраховтелно Дружество АД и AIG България Застраховатвелно ЕAД са български юридически лица, с отделна капитализация от компанията-собственик. Тяхната дейност се регулра от Комисията за финансов надзор. Както бе подчертано и в интервю на Заместник- Председателя на КФН, г-жа Ралица Агайн от 16.09.2008г., застрахователните полици издадени от AIG България Животозастраховтелно Дружество АД и AIG България Застрахователно ЕAД са задължение на българските дружества, които имат отделни застрахователни резерви в България и в тази връзка интересите на застрахованите лица и компании са защитени и гарантирани, тъй като тези задължения не са задължения на AIG Inc (холдинговата структура на компаниите от групата).
AIG Life България като един от основните животозастрахователи в България продължава да надхвърля очакванията на пазара по отношение на финансова стабилност и ръст на пазарния дял.

 • Ръст – по данни на КФН, през първото полугодие на 2008 година в сравнение с първото полугодие на 2007 година AIG Life България е увеличила пазарния си дял от 9.8% на 10.7% и понастоящем по този показател е на четвърто място в България. Постигнатият ръст за същия период е 38.6%, значително над пазарния ръст в размер на 27.7%.

 • Печалба – пак по официални данни на КФН, AIG Life България е компанията с най-добро финансово състояние на българския животозастрахователен пазар. Печалбата за първото полугодие на 2008 година е 2.5 милиона лева, ръст от 16.8% в сравнение с печалбата за първото полугодие на 2007.

 • Резерви – към 30 юни 2008 г., AIG Life България има активи в размер на 50 милиона лева, с които покрива 1.5 пъти задължителните резерви в размер на 33 милиона лева, регламентирани от КФН.

 • Активите на Компанията, в това число и резервите по полиците на нашите клиенти, са инвестирани в пълно съответствие с Кодекса за застраховането. Активите са инвестирани в нискорискови български и европейски държавни ценни книжа и банкови депозити, които не се влияят пряко от финансовата криза в САЩ. Целта на тази инвестиционна политика е постигане на максимална сигурност за спестяванията на нашите клиенти.


AIG България, общозастрахователното дружество опериращо на българския пазар, в много отношения показва по-добри резултати от другите компании в сектора:

 • Към края на 2007 (съгласно последния одитиран отчет), собствените средства надвишават над 6 пъти границата на платежоспособност определена съгласно нормативната уредба. • Натрупаната печалба (която не е изплатена под формата на дивиденти) за последните две години надвишава 4.8 милиона лева;

 • Към 31 юни, 2008г., 74% от общите активи (26 милиона лева) на компанията са под формата на депозити, държавни ценни книжа и разплащателни сметки;

 • Към 31 юни, 2008г., брутните застрахователни резерви са повече от 50% от всички задължения и са покрити с ликвидни активи;

Компанията собственик на AIG Life България, American Life Insurance Company (“ALICО”) оповести в комюнике до медиите следните факти: • Посредством своите клонове и дъщерни компании в 55 държави ALICО предлага многообразие от застрахователни продукти. Компанията е с текущ рейтинг за финансова стабилност на Standard and Poor’s A+.

 • Финансовото състояние на ALICО към настоящия момент продължава да бъде много стабилно:

 • Данните към 30 юни показват, че премиите и депозитите надвишават 18 милиарда долара, а активите на Компанията надвишават 100 милиарда долара;

 • По-голямата част от генерираните от застрахователните полици средства са инвестирани от ALICО в съответните местни икономики;

AIG България е част от групата Foreign General на AIG Inc. Foreign General потвърждава ангажимента си към всичките си клиенти, бизнес партньори и служители по света. Компанията ще продължи да защитава пазарните си позиции, да развива дейността си и да поддържа стабилното си финансово състояние. Компанията би желала да оповести следното: • Капиталовото състояние на компанията не е влошено в резултат от финансовото състояние на AIG Inc;

 • Въпреки, че рейтингът за финансова стабилност на компаниите от групата на Foreign General е намален на А+ (S&P) поради временното финансово състояние на AIG Inc., рейтингът остава значително по-висок в сравнение с повечето компании в областта на общото застраховане;

 • Възможностите на компаниите от групата на Foreign General да изплащат щети и да подписват комплексни рискове остават непроменени;

 • Компаниите от групата на Foreign General не са гарантирали с активите си задължения на AIG Inc. или AIG Financial Products.

По отношение на събитията около AIG Inc., ние смятаме, че след намесата на Федералния Резерв и на правителството на САЩ, които предоставиха кредитна линия в размер на 85 милиарда долара обезпечени с 79.9% от акциите на компанията, краткосрочното затруднение по отношение на ликвидността е овладяно. Инвестицията на Федералния Резерв е значителен вот на доверие по отношение бъдещето на AIG Inc.


Следвайки всичко гореизложено, ние уверяваме нашите клиенти и партнъори, че те и в бъдеще ще продължат да се възползват от стабилността на застрахователния бизнес на AIG Inc. чрез дъщерните компании в България.
AIG Life България AIG България
Каталог: content
content -> Сценарий по време на 77-мото издание на Наградите на филмовата академия на сащ заедно с Мишел Гондри и Чарли Кофман за филма "Блясъкът на чистия ум"
content -> Книга на бск категория носители описание
content -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
content -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
content -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
content -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
content -> Св. Климент Охридски
content -> 1Уводни разпоредби 1Цел
content -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница