Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата31.03.2018
Размер16.58 Kb.
Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и землището на гр. Бяла “

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „СИП-2000” ООД инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностни води на река Янтра за напояване на трайни насаждения в земеделски земи в землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и землището на гр. Бяла“ е свързано с осигуряване на вода за напояване на съществуващи трайни насажения, в следните имоти:

- лешникови насаждения с обща площ 78,182 дка в поземлен имот с № 000852 в землището на гр. Бяла;

- лешникови насаждения с обща площ 100 дка в поземлен имот с № 000301 в землището на с. Новград, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 10 дка в поземлен имот с № 092004 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 14 дка в поземлен имот с № 086017 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 2 дка в поземлен имот с № 092012 в землището на с. Белцов, общ. Ценово;

- лешникови насаждения с обща площ 2 дка в поземлен имот с № 092013 в землището на с. Белцов, общ. Ценово.

Водовземането ще се извършва чрез водоноски, сезонно, от три броя точки за повърхностно водовземане от река Янтра.

Заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на Приложение 2, т. 1 „селско, горско и воднос топанство”, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанстов, включително напояване и пресушаване на земи” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 2840/11.08.2017 г.Копие на писмото е изпратено в БДДР, Община Бяла, Община Ценово, Кметство с. Белцов и Кметство с. Новград
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница