Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овосДата01.05.2018
Размер10.99 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма с местоположение УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Бисерци, общ. Кубрат“

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „РИО БЕТ“ ЕООД инвестиционно предложение за „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма с местоположение УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Бисерци, общ. Кубрат“ попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 „Селско, горско и водно стопанство”, буква „д” – Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1) към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4350/31.10.2017 г.


Копие на писмото е изпратено в Община Кубрат, Кметство село Бисерци и ОДБХ-Разград.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница