Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „СилагроДата22.11.2017
Размер11.51 Kb.

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на лешникова градина в землището на с. Айдемир, община Силистра”

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Силагро” ЕООД инвестиционно предложение за „Създаване на лешникова градина в землището на с. Айдемир, община Силистра”, с местоположение поземлени имоти №№ 00895.63.121, 00895.63.122, 00895.63.124, 00895.63.125, 00895.63.126, 00895.63.130, 00895.63.135, 00895.63.136, 00895.63.137, 00895.63.140, 00895.63.141, 00895.63.142, 00895.63.143, 00895.63.144, 00895.63.145, 00895.63.146, 00895.63.148, 00895.63.149, 00895.63.150, 00895.63.151, 00895.63.152, 00895.63.153, 00895.63.154, 00895.63.155, 00895.63.156, 00895.63.157, 00895.63.158, 00895.63.159, 00895.63.160, 00895.63.161, 00895.63.162, 00895.63.163, 00895.63.170, 00895.63.175, 00895.63.176, 00895.63.177, 00895.63.178, 00895.63.179, 00895.63.180, 00895.63.181, 00895.63.182, 00895.63.183, 00895.63.202, 00895.63.203, 00895.63.204, 00895.63.205, 00895.63.206, 00895.63.207, 00895.63.208, 00895.63.209, 00895.63.248, 00895.63.249, 00895.63.250, 00895.63.251, 00895.63.252, 00895.63.253, 00895.63.254, 00895.63.255, 00895.63.256, 00895.63.257, 00895.63.271, 00895.63.272 и 00895.64.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра попада в обхвата на т. 1, буква „б”- използване на необработваеми и полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели и т. 1, буква г”- първично залесяване и обезлесяване с цел промяна предназначението на земята от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 2927/15.07.2015 г.Копие на писмото е изпратено в Община Силистра и Кметство с. Айдемир.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014 -> Pisma do vuzlojitely
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
Pisma do vuzlojitely -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница