Съобщение за членовете на епДата14.01.2018
Размер37.67 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{17/04/2008}17.04.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0912/2006, внесена от Juan Luis Cabeza Campos (с испанско гражданство), от името на Asociación para la defensa y la educación medioambiental "Riberas del Guadaíra", подкрепена от 10 000 подписа, относно замърсяването на Río Guadaíra (Севиля) вследствие на промишлена дейност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на Сдружението за защита на околната среда и екологично образование - Asociación para la defensa y la educación medioambiental "Riberas del Guadaíra", твърди, че интензивната промишлена дейност в Moron de la Frontera е причинила сериозно замърсяване на река Guadaíra. Вносителят на петицията твърди, че остатъчните отпадъци се изхвърлят в реката и предлага да се построи пречиствателна станция, за да се осигури устойчиво развитие в областта. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да извърши проверка по случая и да гарантира предприемането на подходящи мерки, за да се предотврати по-нататъшно замърсяване и да се почисти реката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).


3. Отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

I. Предистория


Петицията се отнася до замърсяването на река Guadaira (Андалусия) вследствие на лошо функциониране на станцията за пречистване на градските отпадъчни води на агломерацията Moron de la Frontera в резултат на промишлено изхвърляне (от производството на продукти на базата на маслини) в канализационната система. Същите факти са предмет на жалба, внесена в Комисията и регистрирана през 2002 г. (дело 2002/4324).

Директивата за пречистването на градските отпадъчни води1 е от значение за този въпрос, тъй като създава рамка за събирането и пречистването на градски отпадъчни води в Общността.

По-специално, член 5 постановява, че градските отпадъчни води на всички агломерации с ЕЖ над 10 000, преди заустването им в чувствителни зони (и съответните водосборни области), следва да бъдат подлагани на по-строго пречистване от вторичното.

II. Петицията

Вносителят на петицията се позовава на няколко действия, предприети на местно и регионално равнище от 2002 г. насам, включително споразумение от юли 2005 г., ангажиращо Министерството на околната среда, както и предишна кореспонденция с Генерална дирекция „Околна среда“ (писмо от 1 април 2003 г., адресирано до кмета на Alcalá de Guadaira), в които се изтъква вероятността от нарушение и намерението да се започне хоризонтална процедура за нарушение. Вносителят на петицията обаче твърди, че положението не се е променило и че последното изхвърляне е било на 11 януари 2007 г. В резултат на това, според вносителя на петицията, замърсяването на реката продължава и компетентните органи не предприемат съответните мерки.


III. Коментар на Комисията

Агломерацията Moron de la Frontera е с еквивалент жители над 10 000 и изхвърля отпадъчните си води във водосборните области в чувствителната зона на "Parque Nacional de Doñana y entorno".

Във връзка с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води в момента срещу Испания е в ход хоризонтална процедура за нарушение за неспазване на изискванията за пречистване на градските отпадъчни води от страна на множество испански агломерации с еквивалент жители над 10 000, които заустват в чувствителни зони. Агломерацията Morón de la Frontera е включена в тази процедура поради липсата на пречиствателна инсталация.

IV. Позиция на Комисията

Повдигнатият от вносителя на петицията въпрос се разглежда в рамките на гореспоменатата процедура за нарушение, за която е било изпратено допълнително официално уведомително писмо на испанските власти на 29 юни 2007 г. Комисията ще информира комисията по петиции за резултатите от процедурата.4. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Петицията засяга замърсяването на река Guadaira (Андалусия) вследствие на лошо функциониране на станцията за пречистване на градските отпадъчни води на агломерацията Moron de la Frontera в резултат на промишлено заустване (от производството на продукти на базата на маслини) в канализационната система.

През юни 2007 г. Комисията изпрати първо съобщение, като пое задължението да продължи да информира комисията по петиции за резултата от продължаващата процедура за нарушение.

На 29 юни 2007 г. на Испания бе изпратено допълнително писмо за официално уведомление в рамките на хоризонтална процедура за нарушение във връзка с лошо изпълнение на Директива 91/271/ЕИО1 за пречистването на градските отпадъчни води.

В отговора си испанските органи заявяват, че агломерацията Moron de la Frontera (41 937 еквивалент жители) понастоящем е съоръжена с инсталация за вторично пречистване и че тази пречиствателна инсталация не работи добре.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за напредъка на процедурата.
1 Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40)

1 OВ L135, 30.5.1991 г., стр. 40-52


CM\724603BG.doc
PE394.270v03-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница