Съобщение за медиите Брюксел, 4 юни 2014 г. На конференция в Бон Европейският съюз ще представи намеренията си съществено да допринесе за по-амбициозни глобални действия по климатаДата28.10.2018
Размер91.5 Kb.
#102799Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 юни 2014 г.На конференция в Бон Европейският съюз ще представи намеренията си съществено да допринесе за по-амбициозни глобални действия по климата

По време на конференцията на ООН във връзка с изменението на климата, която ще се проведе от 4 до 15 юни в германския град Бон и ще включва преговори по въпроса, Европейският съюз ще посочи как възнамерява да допринесе за по-амбициозни международни действия до 2020 г. в областта на климата. Конференцията ще включва дискусии на 5 и 6 юни с предимно официален характер на равнище министри.

Десетдневната конференция предоставя възможност за по-нататъшен напредък към финализирането следващата година на глобално споразумение в областта на климата за периода след 2020 г., както и към мерки за засилване на международните действия в тази област през периода до 2020 г. Такива мерки са необходими за преодоляване на големите различия между настоящите ангажименти на отделните държави за ограничаване на емисиите на парникови газове и необходимото намаляване на емисиите, за да се поддържа стойност под 2 °C на глобалното затопляне в сравнение с температурата преди промишлената революция.

Кони Хедегор, европейският комисар за действия по климата, заяви: Въпреки че вече гледаме отвъд настоящото десетилетие, също така от важно значение е да се засилят действията преди 2020 г. ЕС значително ще преизпълни своите цели за периода до 2020 г. по Протокола от Киото. Това до голяма степен е постигнато благодарение на продължаващите повече от десетилетие целенасочени политически действия от страна на ЕС и държавите членки. Значителен е нашият принос, за да се преодолее недостатъчната амбициозност на целите, които си поставят държавите до края на настоящото десетилетие, в сравнение с това, което е необходимо да се постигне в световен мащаб. Сега ЕС ще определи какъв ще бъде неговият принос за постигането до октомври на международно споразумение в областта на климата за периода след 2020 г. Призоваваме и другите големи икономически сили да предложат конкретни начини за повишаване на амбициозността на своите цели.

Янис Маниатис, министър по въпросите на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Гърция, която понастоящем председателства Съвета на Европейския съюз, добави: На тази конференция трябва да постигне сериозен напредък към постигане на съгласие относно информацията, която държавите следва да предоставят, когато предлагат своя принос за намаляване на емисиите по силата на споразумението за периода след 2020 г. Постигането на съгласие относно тази информация е от съществено значение, за да се гарантира, че приносите са прозрачни и напълно ясни. Конференцията в Бон трябва също така да подготви условията за решение относно начините за по-голямо намаляване на емисиите в световен мащаб до 2020 г. ЕС се стреми на конференцията за климата през декември в Лима да бъдат взети решения по тези въпроси.

На 5 юни ще се проведе кръгла маса на министерско равнище относно начините за повишаване на амбициозността на действията на развитите държави в областта на климата съгласно Протокола от Киото през втория период (2013—2020 г.) на задължения по този протокол. На 6 юни пак на министерско равнище ще се обсъди бъдещото глобално споразумение в областта на климата, както и начините за повишаване на амбициозността на действията на всички държави през периода до 2020 г.

В срещите на министерско равнище ЕС ще сподели опита си по изпълнението и преизпълнението на своите цели за намаляване на емисиите и ще изложи идеите си относно проекта на бъдещото глобално споразумение.

ЕС може да постигне преизпълнение с 5,5 милиарда тона до 2020 г.

ЕС успешно прекъсна връзката между икономическия растеж и емисиите на парникови газове. Докато в периода 1990—2012 г. емисиите бяха намалени с 19 %, икономиката на ЕС нарасна с повече от 44 %. Това означава, че емисиите за единица БВП са намалени почти наполовина, благодарение на което ЕС спада към енергийно най-ефективните икономики в света.

На кръглата маса за дискусии по Протокола от Киото представители на Европейския съюз ще покажат, че в резултат на това той е преизпълнил своята официална цел за първия период на задължения (2008—2012 г.) по този протокол с приблизително 4,2 гигатона (Gt — т.е. милиарда тона) еквивалент на CO2. През втория период евентуално ще се добави преизпълнение с още 1,3 Gt, като се предвижда общите емисии на парникови газове в ЕС и Исландия1 през 2020 г. да бъдат с около 24,5 % под равнището през избраната базова година (в повечето случаи това е 1990 г.).

До 2020 г. сумарното преизпълнение на целта за намаление на емисиите през първия и втория период на задължения би възлязло на 5,5 Gt в допълнение към изискването към ЕС и Исландия. Това се равнява на емисиите в продължение на повече от една година: през 2012 г. общите емисии от ЕС и Исландия възлязоха на 4,55 Gt.

В допълнение към този важен принос за преодоляване на недостатъчната амбициозност ЕС ще поясни, че неговото предложение да повиши официалната си цел за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г. от 20 % на 30 % остава валидно, при условие че други големи икономики предприемат подобно действие.

Приоритет за ЕС на конференцията в Бон ще бъде да се постигне напредък, така че на конференцията за климата през декември в Лима да се вземе решение относно конкретни начини за повишаване на амбициозността на глобалните действия в областта на климата през периода до 2020 г.Необходима информация за изясняване на приноса относно емисиите

В дискусиите на конференцията в Бон по споразумение в областта на климата за периода след 2020 г. ще се обърне особено внимание на постигането на консенсус относно информацията, която държавите следва да съобщават, когато представят своите предложения за приноса си за намаляване на емисиите по бъдещото споразумение, така че този принос да е ясен и контролируем.

Намерението е на конференцията в Лима да се постигне решение относно тази информация. Всички държави се споразумяха да предложат своя принос доста преди конференцията в Париж през декември 2015 г., на която се предвижда да бъде прието споразумението за периода след 2020 г., и по възможност до първото тримесечие на 2015 г.

Брифинги на ЕС за пресата

ЕС ще проведе в Бон три брифинга: на 4 юни в 14:00 часа централноевропейско време (CEST); на 6 юни в 14:30 часа CEST с комисар Хедегор и министър Маниатис; и на 15 юни в 14:00 часа CEST. Брифингите ще бъдат предавани по интернет — пряко и на запис по искане впоследствие на адрес www.unfccc.int.За контакти:

За пресата:Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

1 Ангажиментът на ЕС за намаляване на емисиите през втория период ще се изпълнява съвместно с Исландия. Ангажиментът е за намаляване на общите емисии на парникови газове на държавите — членки на ЕС, и Исландия през периода 2013—2020 г. със средно 20 % под равнището през избраната базова година (в повечето случаи — 1990 г.). Предложението на ЕС за намаляване на емисиите с 30 % представлява част от неговия ангажимент и остава валидно, при условие че други големи икономики поемат подобно задължение.

IP/14/629

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница