Съобщение за публично обявяване чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеДата15.02.2018
Размер19.62 Kb.ОБЩИНА ЕЛХОВОгр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;

e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
чл.62а, ал.1 от Закона за водите
за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект (съгласно чл.46, ал.1, т.2 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 “б” от Закона за водите/обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г. )ОБЕКТ:

ЯЗОВИР “с.Борисово”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

С НОМЕР 000133, С ПЛОЩ 200,933ДКА, ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БОРИСОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Проектни параметри на използването

Ползване на цялата водна площ от водно тяло – ЯЗОВИР “БОРИСОВО” с обща площ 200,933дка

Условия за използването:


1.забрана за изпускане на води от язовира с цел улов на аквакултури;

2.използваната водна площ да не е по-малко от 2/3 от общата площ;

3.трайно сигнализиране на пунктовете за мониторинг и осигуряване на безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.


Водно тяло, за което се предвижда ползване/ водовземане

Язовир “Борисово”, общинска собственост, представляващ поземлен имот с номер 000133 с площ 200,933дка в землището на с.Борисово, община Елхово, не попадащ в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположена защитена зона е “Войнишки Бакаджик” с код BG0000513 от мрежата “Натура 2000” по чл.6, ал.1 от ЗБР.

Цел на заявеното ползване

Риборазвъждане / аквакултури


Местност, административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ:

Землище на с.Борисово, поземлен имот с номер 000133, Община Елхово, Област Ямбол


ЕКАТТЕ: 05520

Място за представяне на писмени възражения и предложения на заинтересованите лица

гр.Елхово, ул.”Търговска” №13

Община ЕлховоВъзраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок на адрес: гр.Елхово, ул.”Търговска” №13, Община Елхово.ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница