Съобщение за средствата за масово осведомяванеДата03.10.2017
Размер43.51 Kb.
#31572


съобщение

за средствата за масово осведомяване

През периода 12 – 15 юни 2003 г., по покана на министъра на транспорта и съобщенията, г-н Пламен Петров, на официално посещение в Република България е г-н Спартак Почи, министър на транспорта и телекомуникациите на Република Албания.Министър Петров и министър Почи са председатели на Смесената българо-албанска междуправителствена комисия за търговско-икономическо сътрудничество, поради което основна цел на тази визита е набелязването на конкретни мерки за задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество между Република България и Република Албания, с акцент върху развитието на транспорта и транспортната инфраструктура, главно по протежение на Общоевропейски транспортен коридор VIII.

Министър Петров и министър Почи обсъдиха състоянието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, като дадоха висока оценка на разширяването и актуализирането на договорно-правната рамка, регламентираща двустранните отношения, подчертавайки факта, че от началото на година са подписани общо 4 междуправителствени спогодби в областта на транспорта, търговията и образованието.

Двамата министри изразиха своето задоволство от активизирането на търговските контакти между компаниите от двете страни през 2002 г., и началото на 2003 г., което доведе до увеличаване на стокообмена между двете страни през 2002 г. с 40%, а през първото полугодие на 2003 г. с 20 %.

Същевременно министър Петров и министър Почи се съгласиха, че обемът на търговския стокообмен все още не отразява реалния потенциал на двете страни, поради което заявиха своята готовност да работят още по-активно за разширяване на сътрудничеството, както в икономическата, така и в културно-образователната сфера.

Двамата министри, в качеството им на председатели на Смесената българо-албанска междуправителствена комисия за търговско-икономическо сътрудничество, се договориха по време на предстоящата Четвърта сесия на Комисията да бъдат организирани Бизнес форум, с оглед насърчаване на преките контакти между стопанските субекти от двете страни и дни на българо-албанското сътрудничество в образованието и културата, в рамките на които да бъдат организирани презентации на възможностите за обмен на студенти между двете страни, концерти на изтъкнати български и албански музиканти или фолклорни ансамбли и др.

Двамата министри проведоха срещи с ръководството на “Пристанище Варна” ЕАД, Параходство “Български морски флот” ЕАД, Българския морски квалификационен център, Варна” ЕАД, представители на браншовите организации във Варна, както и с фирми, желаещи да развиват бизнес в Република Албания, като се запознаха с техните виждания за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

В контекста на подписания на 9 септември 2002 г. в Бари Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейски транспортен коридор VIII, двамата министри обмениха информация за състоянието на транспортната инфраструктура на техните територии и за плановете за подобряване на нейното състояние в близко бъдеще.

Министър Петров и Министър Почи изразиха своята загриженост от факта, че липсата на достатъчно финансови средства може да възпрепятства реализацията на някои от крупните инфраструктурни проекти по протежение на Коридор VIII, особено в областта на железопътната инфраструктура, както на териториите на техните страни, така и в Република Македония.

Поради това, отчитайки че Италия е координатор по развитието на Коридора, двамата министри подписаха Съвместна декларация за ускореното развитие на Коридор VIII, с която отправят молба към предстоящото италианско председателство на Евросъюза за оказване на по-активно съдействие за реализацията на ключовите инфраструктурни проекти по протежение на Коридор VIII.

Двамата министри посетиха Висшето военно-морско училище “Никола Йонков Вапцаров”, където се запознаха с условията за обучение на курсантите за нуждите на гражданския морски и речен флот.

Отчитайки дългогодишните традиции на Република България в подготовката на кадри в областта на транспорта и съобщенията, висококвалифицираните преподавателски екипи и доказаните в практиката системи за обучение, българската страна предложи обучение и квалификация на албански специалисти, както във Висшето военно-морско училище “Никола Йонков Вапцаров”, така и в други учебни заведения в Република България, като Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков”-София, “Колежа по телекомуникации и пощи”, Българския морски квалификационен център и др.

По време на официалното посещение на министър Почи във Варна беше подписана нова Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за морско търговско корабоплаване.

Церемонията се извърши на 13 юни 2003 г. в заседателната зала на Областна администрация- Варна, при домакинството на зам. областните управители Петър Кандиларов и Александър Фарашев.

Спогодбата определя общата рамка на сътрудничеството в областта на морския транспорт между Република България и Република Албания. Двете страни се договориха да насърчават участието на техни кораби при осъществяването на морски превози между пристанищата на двете страни, да си сътрудничат при отстраняването на препятствия, които биха могли да затруднят развитието на морските превози.

Беше съгласувано всяка от договарящите се страни да предоставя на корабите на другата страна, участващи в международните морски превози, същия режим както на собствените си кораби по отношение на свободния достъп до пристанищата, предоставянето на кейови места и на товаро-разтоварно оборудване, слизането и качването на пътници, събирането на пристанищни такси и използването на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване.

С оглед постигане на максимално облекчен режим на превозите по море между Република България и Република Албания двете страни постигнаха договореност за взаимно признаване на документите, които удостоверяват националността на корабите, тонажните сертификати и другите корабни документи, издадени или признати от едната от двете страни.

Двамата министри се споразумяха да освобождават от нови измервания корабите на всяка от договарящите се страни, които са снабдени със законно издадени тонажни сертификати.

С влизането в сила на Спогодбата, която беше подписана днес се прекратява действието на Спогодбата между правителството на Народна Социалистическа Република Албания и правителството на Народна Република България за морско търговско корабоплаване, подписана на 19 май 1990 г. в Тирана.
Каталог: stranici -> novini -> 2003
novini -> Железопътна инфраструктура
2003 -> Област с административен център варна о б л а с т е н у п р а в и т е л
novini -> Пресслужба Областна администрация – Варна
novini -> Пресслужба областна администрация варна
novini -> Пресслужба областна администрация варна
2003 -> Област с административен център варна о б л а с т е н у п р а в и т е л
2003 -> Доклад на европейската комисия за 2003 г. За напредъка на българия в процеса на присъединяване към европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница