Съобщението е публикувано на 23 февруари 2015 гДата29.01.2018
Размер16.67 Kb.
СЪОБЩЕНИЕ
Медицински Университет „Професор Доктор Параскев Стоянов“, гр. Варна, съобщава  на заинтересованата общественост за инвестиционно предложение за „изграждане на университетски център, за иновации, медицина, спорт и отдих“ в поземлен имот по кадастрална карта с индентификатор 10135.2573.22 на гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, местност „1“, с площ 16793 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и във връзка с чл. 6, ал. 9 от същата наредба за изясняване на обществения интерес и изразяване на становища от страна на обществеността  на адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, лице за контакти: Нина Куликова - Ръководител отдел "Управление на собствеността" към Медицински  университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, Място за запознаване с документите: стая 430, 4-ти етаж, сграда Ректорат, ул. "Марин Дринов" 55, Работно време: от 9:00 часа  до  16:30 часа заинтересованите лица могат да се запознаят с:


  • Информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;

  • Информация за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) ;

  • Приложения към преценката.

Съобщението е публикувано на 23.02.2015 г. осигурен обществен достъп на информацията в срок до 14 дни от публикуването.

Съобщението е публикувано на 23 февруари 2015 г.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Информация за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се намират в община Варна - Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на община Варна - стая 411, Район „Приморски“- Община Варна – ІV-76, всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница