София, 2018г. Съдържаниестраница1/4
Дата20.05.2022
Размер307.66 Kb.
#114389
ТипАнализ
  1   2   3   4
56507019

Университет за национално и световно стопанство
Бизнес факултет
Специалност „Бизнес икономика”

Анализ и оценка на конкурентоспособността на „Монделийз България Холдинг” АД и „Нестле България” АД


Изготвил: Проверил:


Денислав Атанасов – 14111050 гл. ас. д-р В. Милушева

София, 2018г.
Съдържание

I. Увод.................................................................................................3


II. Предприятия................................................................................4

 1. Представяне на секторите………….………………………4

 2. „Монделийз България Холдинг” АД.……………………..6

 3. „Нестле България” АД………………..………………...….7

III. Анализ и оценка на конкурентоспособността…………10
1. Проучване на външната среда…………………………….10
2. Моментна конкурентоспособност на фирмите………….14
3. Вътрешни фактори за конкурентоспособност…………...17
4. Повишаване на конкурентоспособността.………………18
5. Обобщаваща оценка за конкурентоспособността……..20
IV. Burnout………………………………………………………..21
V. Заключение……………………………………………………23
VI. Използвана литература……………………………………24

I. Увод


Конкурентоспособността е понятие, което се явява и характеристика на дадено предприятие и едновременно с това стойностна оценка на съвкупност от показатели. И в двата случая конкурентоспособността показва степента, в която предприятието успява да управлява своите дейностите и влиянието на факторите на външната среда, така че да създава полезност, която да е предпочитана от потребителите пред други продукти или организации, като същевременно с това запазва и/или повишава своето положително развитие.
Така представено горното определение е сложна съвкупност от фактори и дейности, които определят степента на конкурентоспособност. Тази степен изразява успеха или резултата постигнат от това съчетание на вътрешната управляема среда с въздействието/взаимодействието на външната среда – една обобщена оценка за това как се представя предприятието, каква е неговата конкурентоспособност.
Така можем да определим, че тази степен на успех зависи както от наличието и въздействието на външни фактори, така и от начина на управлението на вътрешно-фирмените дейности, включително тяхното съобразяване с външната среда.
Тези две направления (вътрешната и външната среда) включват в себе си различни съставящи ги елементи, които могат да имат различно направление и степен на въздействие върху развитието на фирмата.
В настоящата курсова работа ще бъде направен опит да се анализират и оценят тези направления и техните елементи, така че да се даде оценка за потенциала за конкурентоспособност, определен от външната среда, моментната оценка за конкурентоспособността и в крайна сметка да се изведат възможностите за нейното повишаване въз основа на този анализ.
За тази цел ще бъдат избрани две индустриални предприятия и чрез използване на модела за оценка, описан в статията на гл. ас. д-р Вяра Милушева, ще се анализира, оцени и сравни последователно тяхната конкурентоспособност и възможностите за нейното повишаване.

II. Предприятия

Предприятията, които избрах да бъдат разгледани с цел анализ, сравнение и оценка на тяхната конкурентоспособност, са от сектора на хранително-вкусовата промишленост. И двете фирми са сред лидерите на пазара в сектора, като техните продукти са добре познати и лесно разпознаваеми сред потребителите. Това са „Монделийз България Холдинг” АД и „Нестле България” АД.

1. Представяне на секторите

Секторът за производство на хранителни продукти обхваща около 14% от индустриалното производство в страната и създава около 14% от добавената стойност в индустрията.
Отрасълът осигурява заетост на 80.4 хил. души (15% от заетите в преработващата промишленост). Равнището на заплатите в сектора е едно от ниските – средномесечното възнаграждение се възлиза на около 540 лв.
Средногодишното изменение на индексите на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2016 г. е съответно с -2.6% и -1.2%. Произведената от предприятията от бранша продукция е на обща стойност 8.29 млрд.лв. През 2016 г. оборотът на външните пазари на предприятията от производството на храни възлиза на 2.56 млрд. лв. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 6.95 млрд.лв. В сектора се наблюдава повишение на цените на производител средно с 5% през 2016 г.
Производството се състои от месо и месни продукти, риба, плодове и зеленчуци, млечни изделия, хлебни продукти и др. Осъществява се от 5 743 фирми, като половината от тях са разположени на територията на областите: София–град, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора. Между фирмите от сектора могат да се откроят такива като: "Папас Олио" АД, "Монделийз България Холдинг" АД, "Амилум България" ЕАД, "Нестле България" АД, "Пилко Еоод" и др.
Участието на сектора в износа на промишлеността е съществено – 8.6%. През 2016 г. износът на предприятията от производството на храни нарасна с 9.7%. Водещи експортни дестинации за продуктите на бранша са: Гърция, Румъния, Турция, Франция и Германия.
Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 1 висше учебно заведение и 99 професионални гимназии.
2. „Монделийз България Холдинг” АД

„Монделийз България“ е част от "Монделийз Интернешънъл" -- водещия световен производител на леки закуски с приходи от 35 млрд. щ.д. за 2014 г. Създавайки вкусни моменти за потребителите си в 165 държави, „Монделийз Интернешънъл“ е световен лидер в производството на шоколад, бисквити, дъвки, бонбони, кафе и разтворими напитки. Компанията произвежда и предлага любими марки на стойност милиарди долари, като Cadbury, CadburyDairyMilk и шоколад Milka, Jacobs кафе, Oreo, BelVita, TUC и др. Наред с изброените, в България компанията доставя на своите потребители шоколад и шоколадови изделия с марките Своге, Sucahrd, Млечен, Морени, Република, Сезони и др.


„Монделийз България“ е новото име на водещия производител на шоколадови изделия, бисквити и кафе напитки „Крафт Фуудс България“. Промяната в името на компанията е част от процеса на международно преструктуриране на „Крафт Фуудс“ и разделянето на бизнеса на две отделни компании - „Монделийз Интернешънъл“, ангажирана с производството и търговията на шоколади, бисквити, леки закуски и напитки в световен мащаб, и „Крафт Фуудс Груп“, фокусирана върху бизнеса с хранителни продукти в Северна Америка. „Монделийз Интернешънъл“ е най-големият производител в света на шоколади, бисквити и леки закуски, и вторият по големина производител на кафе и дъвки. Процесът на въвеждане на новата идентичност и реорганизация на компанията започна на 1 октомври 2012 г., като промяната се извършва поетапно в 165 държави с представителства на „Монделийз Интернешънъл“. Българският клон е част от структурата на „Монделийз“ за Централна Европа, заедно с още 17 други държави от региона. В България компанията разполага с две производствени предприятия в гр. Своге и в гр. Костинброд. Дейността й ще продължи да се ръководи от г-н Ивайло Найденов, който пое поста Изпълнителен директор на „Крафт Фуудс България“ през м. март 2013 г.

3. „Нестле България” АД

Нестле АД (Nestlе S.A.) е мултинационална компания със седалище във Вьове, Швейцария, за производство на хранителни продукти, безалкохолни напитки и др., основана през 1866 г. от германския индустриалец Анри Нестле.
Тя е най-големият базиран в Европа производител на хранителни стоки с обем на продажбите 58,8 милиарда евро (2005). Компанията се представлява от Петер Брабек-Летмат – главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите. Управлението на компанията е в град Вьове, Швейцария.
Историята на Нестле в България започва през недалечната 1994 г., когато NESTLÉ закупува най-големия производител на шоколадови и захарни изделия „ШЗИ София“.
Самата фабрика е създадена през 1939 г. от Стефан Тодоров и е наречена „Щастие“. Интересно е, че Стефан Тодоров е първият българин, поставил основите на таксиметровите услуги в страната. Този негов частен бизнес му носи значителни доходи и със събраните средства започва производство на захарни изделия. Тодоров полага големи грижи за хората, работещи за него – построява им домове в близост до фабриката, създава стол, в който персоналът да може да получава топла храна.
През 1947 г. фабриката е национализирана и преименувана в ДИП „Малчика“. Тя е най-голямата в страната с най-богат продуктов асортимент – шоколади, шоколадови бонбони, нишесте, какао на прах, смес за палачинки, локум, халва, желирани бонбони и много други. Броят на работещите в този момент е повече от 2 000 души, а годишното производство възлиза на 150 000 тона. Луксозните бонбони „Пияни вишни“, „Троен лешник“, „Каприз“, „София вечер“ се произвеждат ръчно.
Началото на вафлено и бисквитено производство се поставя през 1964 г., а 9 години по-късно започва производство и на захарни бонбони. Така до 1991 г., когато се създава ШЗИ „София“. 3 години по-късно Нестле Швейцария закупува ШЗИ „София“ след проведен конкурс за купувач.
В унисон с традициите разработването на нови продукти и подобряване на качеството на вече съществуващите са едни от главните приоритети на компанията. Целите са да се осигури най-високо качество, отговарящо на изискванията на потребителя. Правят се много инвестиции за нови производствени линии, нови технологии, откриване на нови работни места, обучение на персонала, избор на най-добрите суровини и доставчици, грижа за здравето на консуматора. Общият брой на работните места в България надхвърля 1 100.
През последните години компанията NESTLÉ значително разширява и развива основния си бизнес и предлага на потребителите висококачествени и разнообразни продукти, довели до удвояване на пазарните дялове. Компанията е печелила награди от Пловдивския панаир.
„Нестле България“ АД е един от най-големите стратегически инвеститори на българския пазар в сферата на хранителната промишленост.

Продукти на „Нестле България“, с които компанията е позната на българския потребител, са: • NESTLÉ МУРА

 • NESTLÉ KIT KAT

 • NESTLÉ Lion

 • NESTLÉ – шоколади, шоколадови бонбони и шоколадови бисквити

 • NESTLÉ – бисквити „ЖИТЕН ДАР“

 • NESTLÉ LZ – аеро шоколад

 • NESTLÉ ТАРАЛЕЖКИ – шоколадови бонбони

 • NESTLÉ – зърнени закуски, детски храни и други.

Международни марки, предлагани от компанията в България: • NESCAFÉ

 • MAGGI

 • NESQUIK

 • NIDO

 • NESCAFE Classic

 • NESCAFE 3 в 1

III. Анализ и оценка на конкурентоспособността

За да се оцени конкурентоспособността на предприятията трябва да се прецени кои ще са индикаторите, които я определят, и с кои показатели ще се оценят тези индикатори. Някои от индикаторите определят моментното състояние на конкурентоспособност, а други определят влиянието на външната среда и потенциала, която тя създава.
Самият анализ на конкурентоспособността ще се извърши въз основа на методиката за определяне на конкурентоспособността, представена в статията на гл. ас. д-р Вяра Милушева, като избраните показатели в методическата схема са ключови за постигането на устойчива конкурентоспособност.
Методическата схема за анализа на конкурентоспособността в статията включва пет етапа, като първите три етапа оценяват група фактори от външната или вътрешната среда и тяхното влияние върху дейността на предприятието, а четвъртият и петият етап извеждат възможностите за повишаването на конкурентоспособността на база направения анализ на факторите от вътрешната и външната среда.

1. Проучване на външната среда

През този етап се изследват външните фактори, като за целта те са класифицирани и групирани по подходящ начин, така че да се отчете индивидуалното, груповото и съвкупното им влияние върху развитието на предприятието. Да може да се определи каква е силата и влиянието на отделния показател, както самостоятелно, така и за групата и цялата съвкупност.
По този начин има възможност да се прецени кои са онези фактори от външната среда, които затрудняват развитието на фирмата, кои са тези, които благоприятстват успеха й, както и тези представляващи заплаха или възможност за бъдещото й развитие.
Моделът и факторите включени в него са адаптирани на базата на направената от Майкъл Портър класификация на факторите за международна конкурентоспособност – Диамант на Портър.
В таблицата по-долу е дадена скалата за оценка на променливите – „Z“ показва значението на фактора за конкурентоспособността на отрасъла, „S” показва до колко този фактор съществува и/или е развит, а „C“ е претеглената оценка, която показва текущото състояние и влияние на фактора върху отрасъла. Класификацията на променливите и техните оценки са представени в следващата таблица. Трябва да се отбележи, че попълнените стойности не са експертни. В таблицата са изведени и средноаритметичните оценки на отделните детерминанти, които влияят върху развитието на сектора.
По-високите претеглени стойности на факторите от външната среда показват положително въздействие върху конкурентоспособността на отрасъла, а по-ниските стойности показват, че факторът от външната среда затруднява и/или не оказва благоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отрасъла.

Таблица 1Таблица 2


2. Моментна конкурентоспособност на фирмите

Определянето на моментната конкурентоспособност на фирмата се осъществява чрез индикаторите за конкурентоспособност на продукцията, производителност на труда и растеж на фирмата. Те имат различни нива и оценки за различните периоди от време, като това показва, че конкурентоспособността има различни равнища. Високите равнища на всички индикатори от предложената система могат да покажат успешното функциониране на фирмата.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница