Софтуерна версия 10страница3/4
Дата13.09.2016
Размер404.98 Kb.
#9193
1   2   3   4

КОДОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:Данни Описание Адрес
_/_ Зона 1 424

42 _/_ Зона 2 425

_/_ Зона 3 (пожар адр. 100) 426

_/_ Зона 4 427
_/_ Зона 5 428

43 _/_ Зона 6 429

_/_ Зона 7 430

_/_ Зона 8 431
_/_ Зона 9 432

44 _/_ Зона 10 433

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 434

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 435

Адреси 434-447 са за бъдещо използванеКОДОВЕ ЗА АВТОМАТ. ШУНТИРАНЕ:Данни Описание Адрес_/_ Зона 1 448

48 _/_ Зона 2 449

_/_ Зона 3 450

_/_ Зона 4 451
_/_ Зона 5 452

49 _/_ Зона 6 453

_/_ Зона 7 454

_/_ Зона 8 455
_/_ Зона 9 456

50 _/_ Зона 10 457

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 458

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 459

Адреси 458-471 са за бъдещо използване

КОДОВЕ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ:
Данни Описание Адрес

_/_ Претоварен изход AUX 496

_/_ Несвързана сирена/ 497

60 претоварен изход “Bell”

_/_ Несвързана батерия/ 498

слабо напрежение

_/_ Липса на AC 499КОДОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:
Данни Описание Адрес

_/_ Претоварен изход AUX 504

_/_ Несвързана сирена/ 505

62 претоварен изход “Bell”

_/_ Несвързана батерия/ 506

слабо напрежение

_/_ Липса на AC 507СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ:
Данни Описание Адрес_/_ Тест 512

64 _/_ Паник аларма 1 513

_/_ Паник аларма 2 514

_/_ Паник аларма 3 515


КОДОВЕ ЗА ПРОБЛЕМ С ТАМПЕРА:Данни Описание Адрес
_/_ Тампер 1 (ATZ) 472

48 _/_ Тампер 2 473

_/_ Тампер 3 (ATZ) 474

_/_ Тампер 4 475
_/_ Тампер 5 (ATZ) 476

48 [2ND]/[2ND] За бъдещо използване 477

_/_ Тампер 7 (ATZ) 478

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 479

Адреси 480-495 са за бъдещо използванеДанни Описание Адрес
_/_ Пожарен кръг 448

61 _/_ Загуба на таймера 501

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 502

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 503Данни Описание Адрес
_/_ Пожарен кръг 508

63 _/_ Таймера е програмиран 509

_/_ Тампер 510 _/_ Тел. линия 511


Данни Описание Адрес_/_ Късно за вкл. 516

65 _/_ Няма движение 517

_/_ Частично вкл. 518

_/_ Последно бкл. 519


Данни Описание Адрес_/_ По принуда 520

66 [2ND]/[2ND] За бъдещо използване 521

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 522

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 523


Данни Описание Адрес_/_ Log-in (Espload) 524

66 _/_ Промяна на прогр. 525

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 522

[2ND]/[2ND] За бъдещо използване 523ДЕСЕТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ


 1. Натиснете [ENTER] + Инсталаторски код

 2. Бутони [ENTER] ще започне да мига показвайки, че сте в режим на прогамиране

 3. Въведете 3-цифрен адрес (044-061)

 4. На клавиатурата ще видите 3 цифри, които са текущите запазени данни в адреса (вж. Фигутра3)

 5. Въведете 3 цифри (0-255), след въвеждане на данните няма нужда да натискате [ENTER], софтуера автоматично ще запише данните в избрания адрес

 6. Върнете се на стъпка 2 или натиснете [CLEAR] за да излезете от режима на програмиране


044:_/_/_ (часове) време за автоматично включване (между “000” и “023”)

045: _/_/_ (мин.) време за автоматично включване (между “000” и “059”)

046: _/_/_ (дни) Автоматичен тест доклад на всеки ? дни (между “001” и “255”) (000=забранен)

047: _/_/_ (часове) Автоматичен тест доклад (между “000” и “023”)

048: _/_/_ (мин.) Автоматичен тест доклад (между “000” и “059”)

049: _/_/_ (секунди) Време за излизане ( фабрично програмирано – 60 секунди)

050: _/_/_ (секунди) Време за влизане 1 ( фабрично програмирано – 45 секунди)

051: _/_/_ (секунди) Време за влизане 2 ( фабрично програмирано – 45 секунди)

052: _/_/_ (мин.) Време за аларма ( фабрично програмирано – 5 минути)

053: _/_/_ ( х15 мСек.) Скорост на зоните ( фабрично програмирано – 600 мСек.)

054: _/_/_ (мин.) Задръжка преди доклад за липса на променливо напрежение ( фабрично програмирано – 30 мин.) ( 000 = забранено)

055: _/_/_ ( х15 мин. ) Време за доклад “ Няма движение “ ( фабрично програмирано – 8 часа) ( 000 = забранено)

056: _/_/_ Таймер на PGM-a (от 001 до 127 за сек. и от 129 до 255 за мин.) ( фабрично програмирано – 5 сек.). Добавете 128 към необходимия брой минути (за 5 мин.: въведете 5+128=133)

057: _/_/_ задръжка за Интелизони ( в сек., минимум=10 ске.) ( фабрично програмирано – 48 сек.)

058: _/_/_ Блокиране на инсталаторския код (147=блокиран, 000=неблокиран)

059: _/_/_ (сек.) Задръжка преди докладване на аларма (5 до 63 сек.) ( 000 = забранено)

060: _/_/_ (сек.) Задръжка последно затваряне ( 000 = забранено)

061: _/_/_ за бъдещо използване


ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗБОР НА ФУНКЦИИТЕ

Адресите от 062 до 126 се програмират по метода за програмиране чрез избор на функциите. При този метод, на всеки бутон на клавиатурата във всеки адрес отговаря определена опция или функция. При натискане всеки бутон светва, а при повторно натискане изгасва. Състоянието на всеки бутон определя избраната функция. За да програмирате използвайки този метод:
 1. Натиснете [ENTER] + Инсталаторски код (Фабричен код: 282828)

 2. Бутон [ENTER] ще започне да мига показвайки, че сте в режим на прогамиране

 3. Въведете необходимия 3-цифрен адрес

 4. След като влезете в адреса, клавиатурата ще покаже моментното състоянието . Чрез натискане на съответните бутони изберете нужните функции. Натиснете [ENTER] за да потвърдите. Клавиатурата ще издаде звук за потвърждение, показвайки че опцията е възприета. Бутон [ENTER] ще мига показвайки, че контролният панел очаква въвеждане на следващ адрес.

 5. Върнете се на стъпка 3 за да продължите програмирането или натиснете [CLEAR] за да излезете от режима на програмиране.


ПРИОРИТЕТ НА КОДОВЕТЕ
БУТОН:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[BYP]

[MEM]

[TRBL]

[2ND]

062:

ПОТРЕБИТЕЛ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

СИСТЕМА “А”/С

ОСТАВАНЕ


064:

ПОТРЕБИТЕЛ #

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

СИСТЕМА “А”/С

ОСТАВАНЕ


066:

ПОТРЕБИТЕЛ #

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

СИСТЕМА “А”/С ОСТАВАНЕ068:

ПОТРЕБИТЕЛ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

СИСТЕМА “Б”070:

ПОТРЕБИТЕЛ #

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

СИСТЕМА “Б”

072:

ПОТРЕБИТЕЛ #

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

СИСТЕМА “Б”

074:

ПОТРЕБИТЕЛ #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Код с шунтиране

076:

ПОТРЕБИТЕЛ #

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Код с шунтиране

О

ПОТРЕБИТЕЛ #

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Код с шунтиране

Адреси от 080 до 085 са за бъдещо използване.


БУТОН

0
 [2ND]   [1] 
86:
ИЗКЛ. /ВКЛ.

Виж таблицата "НТЛ"-------------------------------PS1/ключ = нормално вкл.-------------------------- [2]  С оставане/система А

PS1/ключ - включване--------------------------------- [3]  Разрешено

Обратно повикване------------------------------------ [4]  Разрешено

Авто. Вкл в определено време-------------------- [5]  Разрешено

Авто. Вкл при липса на движение---------------- [6]  Разрешено

Импулсно набиране------------------------------------- [7]  DTMF

Разделяне на части------------------------------------- [8]  Разрешено

Тихи зони/паника - предизвиква тиха аларма [9]  Предизвиква само доклад

(
 [11] 

 [12] 
1:2) Импулсно (Европа)----------------------------- [10] (1:1.5) Импулсно (САЩ)

Виж таблица "Доклади"------------------------------

Не се използва-------------------------------------------[BYP] Не се използва

Пискане на сирена при вкл./изкл.---------------- [MEM] Разрешено

Авто. Шунтиране на зони-------------------------[TRBL]  Разрешено

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕФОННАТА ЛИНИЯ

Адреси 086, бутони [2ND] [1]

БУТОН

[2ND]

[1]
Изкл.

Изкл.

НТЛ забранено

Изкл.

Вкл.

Показва само неизправност

Вкл.

Изкл.

Дава аларма ако е включен

Вкл.

Вкл.

Тихата аларма става звучна

(адрес 086, бутон [9] трябва да бъде изкл.)
ОПЦИИ ПРИ ДОКЛАД

Адрес 086, бутони [11][12]

БУТОН

ТИП

ПОРЕДИЦА ЗА НАБИРАНЕ

[11]

[12]

Доклада е забранен

Нормален доклад

Разделен доклад: Аларми*

Системни доклади

Двоен доклад


1,2,1,2,1,2,1,2 – неуспеша комуникация

1,1,1,1,1,1,1,1 – неуспеша комуникация

2,2,2,2,2,2,2,2 – неуспеша комуникация

1,1,1,1,1,1,1,1 – неуспеша комуникация

2,2,2,2,2,2,2,2 – неуспеша комуникацияИзкл.

Изкл.

Изкл.

Вкл.

Вкл.

Изкл.Вкл.

Вкл.
*При аларма, докладите се извършват по тел.#1 докато системата се изключи.

(Веднъж исключена, системните доклади се извършват по тел.#2)
Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница