Софтуерна версия 10страница4/4
Дата13.09.2016
Размер404.98 Kb.
#9193
1   2   3   4088:

Автоматично изпращане на буферa  [2ND]  Разрешено

Паника 1 ( бутони [1]&[3], PS1)-------  [1]  Разрешено

Паника 2 ( бутони [4]&[6] )-------------  [2]  Разрешено

Паника 2 ( бутони [7]&[9] )-------------  [3]  Разрешено

Паника 1 тиха аларма---------------------  [4]  Разрешено

Паника 2 тиха аларма---------------------  [5]  Звучна

Паника 3 тиха аларма---------------------  [6]  Звучна

Бутон [10] нормално включване-------  [7]  Пожар

Бутон [11] с оставане/система А---  [8]  Разрешено

6 цифрен код----------------------------------  [9]  4 цифрен


Разпознаване на тампера---------------  [10] 

 [11] 


Бипкане през времето за излизане  [12]  Разрешено

Доклад за възст. зона(със сирената)  [BYP]  При затваряне на зоната

Зона с резистор ( 1K)------------------  [MEM]  Без резистор

Доклад за иключване – винаги---------  [TRBL]  само след аларма

ТАМПЕР/ПОВРЕДА В ПРОВОДНИЦИТЕ


Адрес 088, бутони [10][11]

БУТОН

ВКЛЮЧЕНА СИСТЕМА

[10]

[11]

ИЗККЛЮЧЕНА СИСТЕМА*

Алармата следва индивидуалната дефиниция на зоната

ИЗКЛ.

ИЗКЛ.

Контрола на пампера е изключен

Винаги генерира неизправност

и аларма,тиха или звучна

според дефиницията на зоната


ИЗКЛ.

ВКЛ.

Няма аларма, изпраща се код за неизправност

ВКЛ.

ИЗКЛ.

Тиха аларма. Изпраща се код за аларма и неизправност

ВКЛ.

ВКЛ.

Звучна аларма. Изпраща се код за аларма и неизправност**
*Излючение: за 24 часови зони, дефиницията на тампера ще следва дефиницията за тиха/звучна аларма на 24 часовите зони

** Тихите зони ще генерират тиха аларма
090:

Светлинна индикация при липса на АС  [2ND]  РазрешеноНе се използва-----------------------------------  [1]  Не се използва

Автоматично вкл. = нормално вкл.----  [2]  с оставане/система А

Не се използва-----------------------------------  [3]  Не се използва


Не се използва-----------------------------------  [4]  Не се използва

Не се използва-----------------------------------  [5]  Не се използва

Забранено шунтиране на тампера------  [6]  Тампера следва деф. на зоната за шунтиранеНе се използва-----------------------------------  [7]  Не се използва

Не се използва-----------------------------------  [8]  Не се използва

Звуково предупреждение за тампер-----  [9]  Разрешено

Код “по принуда”-------------------------------  [10]  Разрешено

Контрол на клавиатурна зона 1----------  [11]  Разрешено

Контрол на клавиатурна зона 2----------  [12]  Разрешено

Не се използва-----------------------------------  [BYP] Не се използва

Не се използва----------------------------------- [MEM]  Не се използваНе се използва----------------------------------- [TRBL]  Не се използва

ДЕФИНИРАНЕ НА ЗОНИТЕ


БУТОН ЗА ИЗБОР:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]1

2

3

4

5

6

Intellizone=Вкл.

0921

2

3

4

5

6

Тиха=Вкл.

0961

2

3

4

5

6

24 часа/Пожар=Вкл.

100

Когато 3 зона е дефинирана като 24 часова, тя става пожарна1

2

3

4

5

6

Незабавна=Вкл.

1041

2

3

4

5

6

Последваща=Вкл.

1081

2

3

4

5

6

Закъснителна 2=Вкл.

112
Ако е Вкл., зоната се включва при включване “с оставане” или при включване на система А


Система А/с оставане
1

2

3

4

5

6

116
Ако е Вкл. Зоната се включва при включване на система Б


Система Б
1

2

3

4

5

6

1201

2

3

4

5

6

Разрешено шунтиране=Вкл.

124
Зони които не са избрани в адреси от 100 до 112 стават “ Закъснителна 1 ”.


Забележка: Не използвайте функциите “Intellizone” и “Закъснителна” за една и съща зона, в противен случай е възможно да възникне аларма докато потребителя се опитва да изключи системата.


ПРОГРАМИРАНЕ НА “ ДОСТЪП ЧРЕЗ ЕДИН БУТОН”


Финкциите се програмират бързо, без да влизате в адреси или секции.

За да активирате “ достъп чрез един бутон”, натиснете [ENTER] следван от инсталаторски, главен или потребителски код 1. ( Необходимия код зависи от функцията до която искате да достигнете – вж. по-долу). Натиснете бутона отговарящ на избраната функция.


БУТОН
[8] Режим “ Инсталаторски тест ” ( само инсталаторски код )
В режим “ Инсталаторски тест” потвърждаващ звуков сигнал ( накъсан ) показва, че теста е Вкл., отхвърлящ звуков сигнал (дълъг) показва, че теста е Изкл. Сирената ще изсвирва за кратко кодато е отворена зона.
[9] Време за автоматично включване ( и трите кода )
Бутон [9] мига. Въведете 2 цифри (00 до 23) за часове + 2 цифри (00 до 59) за минути.
[MEM] “Време на панела” и изчистване на “неизправност 8” ( и трите кода )
[BYP] Доклад за тест ( и трите кода )
Доклада се разрешава на адрес 086, бутони [11],[12]. Стойноста трябва да бъде въведена на адрес 512, също така двата телефонни номера и номера на абоната трябва да бъдат програмирани.
[TRBL] Езвикване на Espload по телефон
Идентификатора на панела, PC паролата (адреси 004-007) и телефонния номер на компютъра (адреси 008-015) трябва да бъдат програмирани.
[AWAY] Отговаряне на Espload ( и трите кода )
Тази функция е достъпна, когато се използва ADP-1 адаптер. В Espload, в секцията “modem setup”, трябва да бъде активирано “blind dial” и телефонния номер напанела трябва да бъде програмиран.(също работи и без ADP-1)
[STAY] Прекъсване на опит за комуникация (главния и потребителски код 1 могат да спрат само повикването към Espload, инсталаторския код прекъсва всякаква комуникация)

Комуникацията се прекъсва до следващото събитие, което трябва да се докладва.


Когато панелът комуникира с Espload е невъзможно да се влезе в режим на програмиране.

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕN.C. Контакти, без краен резистор N.C. Контакти, с краен резистор


N.O. Контакти, с краен резистор N.C. Контакти, без краен резистор, с разпознаване на тампера


N.C. Контакти, с краен резистор, с разпознаване

на тампера и повреда в кабелите
СХЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРНАТА ЗОНА

Забележка: Клавиатурната зона използва винаги 1 Kкраен резистор.


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница