Софтуерни решения за реализация на интелигентни телекомуникационни услугистраница1/4
Дата26.07.2022
Размер105 Kb.
#114843
  1   2   3   4
Statiya D. Dimitrova R. Yaneva

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА“ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ (УЧЕБНИ КОМПАНИИ)

Автори: Денислава М. Димитрова, Ралица В. Янева
BOOSTING COMPETITIVENESS IN THE MAJOR OF ECONOMICS AT THE UNIVERSITY OF SHUMEN BY IMPLEMENTING TRAINING COMPANIES


Authors’ names: Denislava M. Dimitrova, Ralitsa V. Yaneva


ABSTRACT: This paper deals with the basics of training companies. It aims to justify the need to introduce internships by implementing training companies.
KEYWORDS: economics, training company, competitiveness
АКО УЧИШ НЯКОГО НА НЕЩО,
БЕЗ САМ ТОЙ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА,
НИКОГА НЕ ЩЕ ГО НАУЧИШ!”
Бернард Шоу
Тренировъчната фирма (учебната компания) е модел на реална фирма. В нея обучаваните се запознават с оперативните процедури на една компания – купуват и продават продукти, предоставят услуги, свързват се с други учебни компании, вземат участие в национални и международни събития. Това е идеален начин да се осигури правилното образование по предприемачество, което предполага подкрепа на икономическата креативност, отговорност и самостоятелност на студентите, както и придобиване на професионален опит. Методът е утвърден като средство за развитие на ключови компетентности, които са необходими в реалния бизнес, студентите могат да планират своето по-нататъшно развитие в професионалния живот.
Симулирането на реално предприятие, но без реален трансфер на стоки и пари, е силно мотивиращо за студентите, тъй като дейностите свързват различни дисциплини от учебния план, ориентирани са към изпълнение на задачи и са фокусирани върху обучаващия се.
Тренировъчното предприятие може да функционира само на специално създадена за целта платформа (мрежа на учебните компании), чрез която се симулира пазарна ситуация. Мрежата на тренировъчните фирми на практика също се нуждае от публични органи като данъчната служба, здравно осигуряване, транспорт, банка, регистър на фирмите, които са симулирани от специално създадени институции и/или организации.
От гледна точка на спонсорство и ноу-хау е съществено сътрудничеството на учебната компания с реалния бизнес. В резултат на това сътрудничество студентите могат да получат работа във фирмата-партньор след завършване на обучението си. От друга страна фирмите-партньори могат да се възползват от възможността да обучават и контролират свои бъдещи служители, като намаляват разходите си за обучение на персонала и развиват своите политики за корпоративна социална отговорност в посока на сближаване на образованието и бизнеса. Тренировъчната фирма е един от най-модерните, изпълнен с потенциал, иновативен, гъвкав и мотивиращ образователен инструмент.
В България са създадени две платформи за регистрация на тренировъчни фирми.
  1. Българският център на учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) е създаден през 1995 година. През 1999 г. ЦУТФ става структура на Министерството на образованието. От 2002 година е член на EUROPEN/PEN International. ЦУТФ управлява, координира и развива националната мрежа на тренировъчните фирми, обучава, удостоверява правоспособност за ръководител на тренировъчна фирма и консултира учителите и обучителите, симулира дейностите на основните държавни институции за целите на обучението, като функционира като е-правителство, организира плащанията между националните тренировъчни фирми и с международните партньори, удостоверява постигнатото качество на дейностите в тренировъчното предприятие и обучаваните според стандартите на EUROPEN/PEN International и издава сертификати, организира събития и конкурси, представя националната мрежа на международни форуми, насърчава и развива концепцията за тренировъчна фирма на национално ниво.

Предлага 15 специализирани услуги и регистри – Централна банка, Комисия за финансов надзор, Агенция по вписванията, Търговски регистър, Статистически регистър, Агенция по приходите, Комисия за защита на личните данни, Стокова борса, Патентно ведомство, Регистър на учебните заведения, прилагащи обучение чрез тренировъчна фирма, Сертификационни регистри; Бизнес директория/Национален бизнес комуникационен указател. Центъра на учебно-тренировъчните фирми инициира оценяването на качеството на работата в тренировъчните фирми. В България оценката се извършва предимно преди и по време на годишните търговски панаири – ТФ ФЕСТ. Това се прави от различни институции и експерти – университети, бизнес, Министерство на икономиката, неправителствения сектор. Критериите и оценъчните листове се подготвят от работни групи, които се състоят от ръководители на тренировъчни фирми и представители на гореизброените организации.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница