Софтуерни решения за реализация на интелигентни телекомуникационни услуги


Варианти за внедряване на тренировъчна компания в учебния процесстраница4/4
Дата26.07.2022
Размер105 Kb.
#114843
1   2   3   4
Statiya D. Dimitrova R. Yaneva
Варианти за внедряване на тренировъчна компания в учебния процес:

  1. Отделна учебна дисциплина – за постигане на високо качество на работа в тренировъчната фирма е важно и мястото й в учебния план. В Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ начините за внедряване на учебна фирма са два: задължителна или избираема дисциплина.

  2. Модул в различните дисциплини от учебната програма – отделни теми от задължителните дисциплини на учебния план да се разработват в тренировъчна компания.Таблица 1: Пример за дейности в учебната фирма по дисциплини

Дисциплина

Дейност/и/

Микроикономика

регистрация на тренировъчната фирма

Основи на предприемачеството

предприемачески план и проект за цялостната дейност на тренировъчната фирма

Маркетинг

стратегически анализи, проучвания на пазара

Основи на управлението

избор и подбор на мениджърски екип

Управление на персонала

назначаване и подбор на кадри

Счетоводство

изисквания към първични счетоводни документи и начини за попълване и осчетоводяване

Програмни продукти за автоматизация на счетоводство

обработка на документи със специален софтуер

Публични финанси

запознаване с правата и задълженията на фирмата при взаимоотношения с държавните институции

Бизнес етика

спазване на етични норми в бизнес средата

Интегрирани маркетингови комуникации

разработване на комуникационни кампании

Маркетингов мениджмънт

разработване на маркетингов план
  1. Учебна практика – първата практика (четвърти семестър) на студентите да се извършва във „виртуална“ фирма.

Тренировъчното предприятие е неразделна част от реалния бизнес и образователната среда, следователно е много зависимо от различни промени и предизвикателства, които се случват в ежедневието. Моделът „тренировъчно предприятие/фирма“ е много гъвкав и неизчерпаем. Функционалността и устойчивостта на тренировъчната фирма е основен инструмент в обучението на студентите. Всяка образователна институция е свободна да избере аспекти и модел на тренировъчна фирма за по-нататъшно развитие според стратегическите си приоритети и цели. В Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ най-подходящият начин за внедряване е модул в различните дисциплини от учебната програма и „Учебна практика I“. По този начин студентите биха могли да придобият практически знания и умения, което повишава възможностите им за реализация на пазара на труда. Така не само се повишава качеството на подготовка в съответствие с потребностите на пазара на труда, но и съществува реална възможност Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ да бъде сред първите университети, предлагащи качествено практически-ориентирано обучение.
Моделът създава предпоставки за популяризиране на обучаващата институция на местно и национално равнище и повишаване на конкурентните предимства на специалност „Икономика“.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. http://bulgaria.ja-ye.org

  2. http://www.adam-europe.eu/prj/8462/prj/Bulgarian.Guidline-trainer_for_press.pdf

  3. http://www.adam-europe.eu/prj/8462/prj/Bulgarian.Guidline-PF_for_press.pdf


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница