Съорганизатори на конференцията са: Стопанска академия "Д. А. Ценов" СвищовДата24.10.2018
Размер28.52 Kb.
#96731


1504 София, ул. “Е. Йосиф” №80, тел./факс:846 72 54

Уважаеми колеги преподаватели, докторанти и студенти,

Управителният съвет на Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски” - София има удоволствието да Ви покани на традиционната Девета национална конференция на тема „Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряване-то в Р България и страните-членки на ЕС”.Съорганизатори на конференцията са:

 1. Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов

 2. Висше училище по застраховане и финанси - София

 3. Комисия за финансов надзор - София

 4. Национален осигурителен институт – София

 5. Асоциация на българските застрахователи - София

 6. Асоциация на застрахователните брокери в България - София

 7. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

 8. Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване

 9. Вестник “Застраховател прес” - София


Конференцията ще се проведе на 7 – 8 октомври 2010 г. в гр. Свищов, Учебен корпус „Юг” на Стопанска академия Д. А .Ценов”.

Тя се посвещава на 100-годишнината от рождението на основателя на осигурителната наука и на академичното обучение по социално дело

в България проф. д-р Иван Кацаров.

Тематични направления:

І. „Посткризисно поведение на икономическите субекти в общото застрахо-ване, животозастраховането и презастраховането в България и страните-членки на ЕС”.

 • Секторни промени и политики при променящите се посткризисни реал-ности и изискванията на стратегия „Европейски съюз 2020” в общо зас-траховане, животозастраховане и презастраховане;

 • Институционални проблеми на посткризисното управление, на надзора, одита и мониторинга на застрахователните компании, Гаранционен фонд, Национално бюро „Зелена карта”, застрахователни резерви, застрахова-телни продукти и посредничество, и инвестиционна дейност.

ІІ. „Посткризисни процеси, политики и проекции за развитието на осигури-телните системи в България и страните-членки на ЕС”.

 • Публичното социално и здравно осигуряване във фокуса на национал-ните и европейските стратегии за реформиране и модернизиране.

 • Национални и корпоративни политики в допълнителното пенсионно и здравно осигуряване за финансова устойчивост и адекватност на плаща-нията /услугите/, проекции за въвеждането на мултифондова система, държавни и наднационални регулации и надзорни практики, инвести-ционни ограничения и предизвикателства.

ІІІ. „Предприемачеството и бизнес етиката в застраховането и осигурява-нето – криза, мисия, мотивация, морал, бариери и застрахователно-осигурителна култура”.
Конференцията се провежда под патронажа на главния изпълнителен директор на „Дженерали България Холдинг” ЕАД г-н Борис Чухран, който ще представи основния пленарен доклад по темата. Поканени за участие в дискусията са представители на институциите съорганизатори, академични преподаватели от университети в България, Русия, Сърбия, Македония и Гърция.
Срок за изпращане на заявките за участие – 10 септември 2010 г. (име и фамилия; месторабота; адрес за кореспонденция; e-mail; тема на доклада, резерва-ция за хотел: - ....... октомври и ...... октомври 2010 г.

Срок за представяне на докладите за отпечатване в специален сборник с ре-дакционна колегия – 30 октомври 2010 г. в максимален размер от 8 стандартни страници на хартиен и електронен носител.

Адрес за изпращане на заявките и докладите:

1504 София, ул. “Е. Йосиф” №80, Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски”тел./факс:846 72 54
Представяне на програмата на пленарното и секционните заседания – в деня на конференцията.

Откриване на конференцията – 14.00 часа на 7 октомври /четвъртък/ 2010 г.

Допълнителна информация за конференцията можете да получите на сайта:www.gavriiski.com

Искрено се надявам предстоящия форум да Ви осигури ползотворни контак-ти с нови колеги и приятели.

УС на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски”

гр. София

22.06.2010 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница