Соу с природоматематическа насоченост „Отец Паисий” – гр. Кърджали заповедДата14.01.2019
Размер101.16 Kb.
СОУ с природоматематическа насоченост „Отец Паисий” – гр. КърджалиЗАПОВЕД

...........................2012 г


относно: Провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за ученици обучавани в самостоятелна форма:

На основание чл. 147,ал. 1, т.1 и чл. 111, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона на народната просвета /ППЗНП/ и чл.5, т.1, ал.2, чл. 25 ал.1 т.4, чл. 29 б, ал. 1 и ал.2 , от Наредба 3 от 15 април 2003 г. за системата на оценяване и във връзка с провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици обучавани в самостоятелна форма на учебната 2010/2011 г. съгласно утвърдения от Директора график със Заповед .................................2012 г


ОПРЕДЕЛЯМ


ГРАФИК

за провеждане на изпит за оформяне нагодишна оценка на учебната 2010 / 2011 година

Място на провеждане на изпита по Физическо възпитание и спорт – физкултурен салон

Място на провеждане на изпитите – информационен център
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 12б клас

ДАТА

Място

КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ

комисия по организиране и провеждане на изпита 

Начало

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕН

КВЕСТОРИ

 

1

Български език и литература

18.04.2012

ИЦ

Венета Филипова

Бианка Тенчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

2

Английски език - ПП

20.04.2012

ИЦ

Милена Базлянкова

Зоя Гълъбова

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

3

Немски език

23.04.2012

ИЦ

Светлана Запрянова

Северина Вълчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

4

Математика - ПП

25.04.2012

ИЦ

Диана Димитрова

Добромира Бъчварова

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00


5

Информатика - ПП

27.04.2012

ИЦ

Елена Гълбачева

Диана Милушева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

6

История и цивилизация

30.04.2012

ИЦ

Димитрийка Пилева

Недялка Янчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

7

География и икономика

02.05.2012

ИЦ

Манол Тънтъров

Тони Кънчев

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

8

Свят и личност

03.05.2012

ИЦ

Ани Златкова

Тони Кънчев

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

9

Физика и астрономия

04.05.2012

ИЦ

Петко Цанев

Галина Балабанова

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

10

Физическо възпитание и спорт

19.04.2012

ФС

Юлияна Апостолова

Димитър Кичков

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

11

Български език и литература/ЗИП/

07.05.2012

ИЦ

Венета Филипова

Бианка Тенчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

Милен Георгиев Петков
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 12г класДАТА

 

 

МЯСТО

КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ

комисия по организиране и провеждане на изпита  

 
Начало

 


 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕН

КВЕСТОРИ

14:00

1

Български език и литература

18.04.2012

ИЦ

Венета Филипова

Бианка Тенчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

2

Английски език

20.04.2012

ИЦ

Милена Базлянкова

Зоя Гълъбова

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

3

Математика

25.04.2012

ИЦ

Диана Димитрова

Добромира Бъчварова

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00


4

Информационни технологии

27.04.2012

ИЦ

Атанаска Мишонова

Петър Петров

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

5

География и икономика

02.05.2012

ИЦ

Манол Тънтъров

Тони Кънчев

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

6

Свят и личност

03.05.2012

ИЦ

Ани Златкова

Тони Кънчев

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

7

Физическо възпитание и спорт

19.04.2012

ФС

Юлияна Апостолова

Димитър Кичков

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

8

Български език и литература/ЗИП/

07.05.2012

ИЦ

Венета Филипова

Бианка Тенчева

Мартин Топалов, Даниел Георгиев

14:00

 

Айлян Рамадан Мюмюн
Задължения на комисията по оценяването:

 1. Разработва изпитните задачи в деня преди изпита и да ги представи на Директора за утвърждаване.

 2. Подготвя темите, задачите, въпросите и другите материали съгласно чл. 10, ал.3 от Наредба 3 от 15 април 2003 г. за система на оценяване.

 3. Предоставя изпитните задачи за изтегляне от ученик в присъствието на членовете на изпитната комисия и квестора.

 4. Проверява изпитните работи в деня на изпита на едно и също работно място – стаята на пом. Директора.

 5. Спазва изискванията на чл. 35 и чл. 36 от Наредба 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета при попълването на протоколите.


Председателят на комисията се задължава да:

 1. Да оформи окончателния протокол.

 2. Да предостави на директора след окончателното приключване на изпита окончателния протокол, подписан от всички членове на комисията, индивидуалните протоколи на членовете на комисията, листовете с техните рецензии и оценки за всяка писмена задача, както и проверените и оценени писмени изпитни работи.


Членовете на комисията се задължава да:


 1. Работят независимо един от друг;

 2. Отбелязват грешките със съответния химикал;

 3. Вписват на листовете рецензия и оценка;

 4. Не коментират съдържанието на проверените изпитни работи, оценките и рецензиите си;

 5. Не позволява достъп на други лица до изпитните работи;

 6. Отбелязват резултатите в индивидуален оценъчен протокол.


Задължения на комисията по организиране и провеждане на изпита:

 1. Поставя на училищното табло три дни преди изпита съобщение за датата, мястото и началния час на изпита и срока за оповестяване на резултатите на училищното табло.

 2. Осигурява протоколи и листове за изпита.

 3. Не допуска по време на изпита лица, неопоменати в заповедта на директора за провеждането на изпита.

 4. Вписва информацията при провеждане на писменния изпит по учебния предмет в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит.

 5. Квесторите по време на писменния изпит спазват задълженията си съгласно направения инструктаж и предават протоколите и писменните работи на Директора.

 6. Изнасят на училищното табло и в сайта на училището резултатите от изпита.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за свдение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора на училището.
ДИРЕКТОР:....................................

/Зл. Атанасов/
Изготвил:

Мария Стефанова

Помощник-директор
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница