Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на трудДата21.06.2018
Размер37.67 Kb.

Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд.

Орган за контрол от вида “С” на параметрите на работната среда и ел.измервания. Оценка на риска.

Служба по трудова медицина. Учебен център – КУТ и електробезопасност.

София 1000, ПК 752; Централен офис - гр. София-1612, жк “Лагера”,

ул. “Троянски проход” № 16, ет.2, офис 1

тел. 02/917 29 18, факс 02/917 29 21; GSM 0888 21 53 79;

www.lot-consult.com;e-mail: office@lot-consult.com
ЛИЦЕНЗИ:


 1. Удостоверение № 6 от 11.02.1999 г. на МТСП – ИА “Главна Инспекция по труда”, валидно за цялата страна, за всички отрасли, браншове и предприятия.

 2. Удостоверение за промяна на регистрация на служба по трудова медицина № 091-1/17.04.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването на основание чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ, бр. 40/2007 г./.Ви отправя следната покана:

През 2007 година в строителството станаха много злополуки, включително и със смъртен изход. За повишаване информираността и координация на мерките по безопасност и здраве при работа на строителните обекти и обекти в експлоатация, на които се извършва СМР, “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД ще проведе обучение с високо качество за

КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО”,

съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения
Обучението ще бъде проведено:


 • на 17.07.2008 год. (четвъртък) в Дома на науката и техниката – гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, в зала № 105 А, II етаж от 9.30 часа.


Курсът е предназначен за: Ръководители на фирми, проектанти, технически ръководители, бригадири, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ и др.


Темите, включени в програмата, са:

 • Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в строителството.

 • Принципи, на които се основава Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

 • План по безопасност и здраве. Съдържание и задължения.

 • Участници в строителния процес. Задължения на възложителя. Информационна табела.

 • Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.

 • Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.

 • Задължения на техническия ръководител, бригадира, работника.

 • Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.

 • Причини за допускане на трудови злополуки при СМР.

 • Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР.

 • Разглеждане План по безопасност и здраве. Критерии за оценка качеството на плана.

 • Оценка на риска. Задължения и изпълнение.

 • Примери за безопасна работа от Европа и България.


Лектор: маг. инж. Борис Петров – национален лектор (експерт) по ЗБУТ в строителството и участник при изготвянето на Наредба № 2 (обн. ДВ 37/2004 г.).
На завършилите обучението ще бъде издадено удостоверение за Координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от19.12.2006 г.).
Допълнителни указания:

Цената за един участник в курса е: 135.00 лв. /без ДДС/.

Таксата за участие включва лекции, персонални консултации, помощни материали и др.
Плащането можете да извършите:


 • по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София 1000, пл. „Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700 BIC UNCRBGSF.
 • на място – преди започване на курса на 17.07.2008 г., от 8.30 часа пред фоайето на зала № 1, II етаж, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, Дом на науката и техниката.

За издаване на данъчна фактура е необходимо да представите следните данни: наименование и адрес на фирмата, булстат, МОЛ. Ако сте извършили плащането по банков път, носете копие от банковото бордеро на превода.Управител: (п)

/инж. Димитър Коларов/
Каталог: images -> stories -> BGCPO%20PLEVEN
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
BGCPO%20PLEVEN -> 1 Нови правила
BGCPO%20PLEVEN -> Правилник за награди и почетни знаци на Камарата на строителите в България (ксб)
BGCPO%20PLEVEN -> 1 Нови правила
BGCPO%20PLEVEN -> Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд
BGCPO%20PLEVEN -> 7 Липсващата инфраструктура


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница