Специалност „библиотечно-информационни науки”Дата11.02.2018
Размер34.01 Kb.
С
ОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ


СПЕЦИАЛНОСТ


БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ”

Специалност „Библиотечно-информационни науки” (БИН) подготвя бакалаври, магистри и докторанти в редовна и задочна форма на обучение.


Специалност БИН участва в международни програми, има договори със сходни образователни институции и университети в САЩ, Германия, Холандия, Франция и други страни. Канят се гост-лектори от чужбина. Развива се научноизследователска дейност.
Специалност БИН разполага със съвременни информационни технологии и материално-техническа база за провеждането на учебните занятия, с библиотека и Интернет зала за свободен достъп на студентите.
БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА
Условия за прием

 • За редовно обучение – кандидатстудентски изпит по избор: български език и литература; история; английски език; немски език; френски език; испански език.

 • За задочно обучение – само за завършилите Колежа по библиотечно дело. Балът се образува от общия успех от дипломата от колежа и успеха от държавния изпит или защитата на дипломната работа при неговото завършване.


Срок на обучение

 • За редовно обучение – 4 години (8 семестъра)

 • За задочно обучение – 2 години (4 семестъра)


Начин на обучение

 • За редовно обучение – лекции, семинари, практически упражнения, учебна практика, изучаване на чужд език, разпределени в 35 задължителни дисциплини и 5 изборни

 • За задочно обучение – лекции, семинари, практически упражнения, учебна практика, разпределени в 18 задължителни и 2 изборни дисциплини

След полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите бакалаври получават квалификация „Библиотекар-информатор”.


МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Магистърска програма

Управление на информационните ресурси” – редовно обучение


Условия за прием – документите на кандидат-студентите се подават през м. септември. Кандидатите трябва да имат среден успех от завършено висше образование не по-нисък от мн. добър 4.50. Приемът в специалността е на основата на тест за компютърна грамотност
Срок на обучение – 3 семестъра
Начин на обучение – лекционни курсове, семинари и избираеми (специализиращи) курсове
След защита на магистърска теза завършилите получават образователно-квалификационна степен „Магистър по БИН – управление на информационните ресурси”.

Магистърска програма

Библиотечно- информационни наукии културна политика” – задочно обучение
Условия за прием – документите на кандидат-студентите се подават през м. септември. Кандидатите трябва да имат среден успех от завършено висше образование не по-нисък от мн. добър 4.50. Приемът в специалността е на основата на събеседване с кандидатите по приложен конспект.
Срок на обучение

 • 3 семестъра – за неспециалисти в областта на БИН

 • 2 семестъра – за завършили специалност БИН

Обучението на студентите е срещу заплащане съгласно правилата в Софийския университет.


Начин на обучение – приложен е модулният принцип:

 • Подготвителен модул – задължителен за бакалаврите и магистрите, завършили друго, небиблиотечно-информационно образование

 • Модул „Задължителни курсове”

 • Профилиращи модула (обучаваният избира един от тях): „Информационно осигуряване. Наука, образование, бизнес” и „Информационно осигуряване. Култура и културен пазар”.

След защита на магистърска теза завършилите получават образователно-квалификационна степен „Магистър по „Библиотечно-информационни науки и културна политика”.


ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ
В специалност БИН се обучават докторанти по проблемите на книгознанието, библиотекознанието, библиографията, теорията на научната информация и културната политика – в редовно и задочно обучение. Местата за редовно обучение се обявяват в началото на м. септември.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ

Адрес:

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет,

Специалност „Библиотечно-информационни науки”

София 11113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 4


Тел./факс: 870-42-36, тел.: 971-10-02 /420

e-mail: bin@sclg.uni-soifa.bg

www.uni-sofia.bg/faculties/philisophy

Ръководител: доц. д-р Татяна ЯнакиеваИзточници:

Справочник за кандидат-студенти на СУ „Св. Климент Охридски“Справочник за магистърските програми в СУ „Св. Климент Охридски“


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница