Специалност: ЕлектроникаДата02.06.2018
Размер22.08 Kb.
ТипПротокол
Технически университет – София
Специалност: Електроника

Студент: Радостин Росенов Стоянов

Група: 38


Протокол №4
Упражнение: Топлинно излъчване.Определяне константата на Стефан – Болцман.
1.Цен на упражнението: Целта на упражнението е да се определни константата на Стефан – Болцман.
2.Теоритично въведение:

Топлинното излъчване е електромагнитно излъчване, което се дължи на вътрешната енергия на телата и е единственото, което може да се намира в равновесие с веществото. То има непрекъснат спектър и е най-разпространеното в природата. За количественото му описание се въвеждат величините: излъчвателна (емисионна) способност Rλ,T = dWe / dλ , където dWe е енергията на електромагнитното лъчение, излъчена за единица време, в единичен интервал от дължини на вълната, от единица повърхност на тялото т.е. ако се знае излъчвателната способност във всеки интервал от дължини на вълната, може да се пресметне интегралната излъчвателна способност ; поглъщателна (абсорбционна) способност Aλ,T = dWa / dWt , където е енергията на електромагнитното лъчение, погълнато за единица време, в единичен интервал от дължини на вълната, от единица повърхност на тялото, а dWt е цялата падаща енергия върху единица площ, за единица време, в единичен интервал от дължини на вълната. Величините Rλ,T и Aλ,T зависят от естеството на тялото, термодинамичната температура и са различни за различните дължини на вълната. Затова те се дефинират при точно определени температури и дължини на вълната, т.е. те са спектрални характеристики. При описание на топлинното излъчване се използва моделът абсолютно черно тяло – това е тяло, което поглъща цялото паднало върху него електромагнитно лъчение за всяка дължина на вълната и температура. Следователно за всички дължини на вълната и температури поглъщателната способност на абсолютно черното тяло Aλ,T = 1 . Отношението Rλ,T / Aλ,T = f(λ,T) е универсална функция на честотата и температурата и се нарича функция на Кирхоф. Интегралната излъчвателна способност за абсолютно черно тяло можем да определим от закона на Стефан – Болцман , където σ = 5,67.10-8 W/(m2.K4) се нарича константа на Стефан–Болцман. Законът може да се запише и чрез мощността на топлинното излъчване P = aTσST4 , където S е излъчващата повърхност на тялото, а aT зависи от материала, вида и състоянието на излъчващата повърхност.Топлинната мощност може да се определи като при различни стойност на тока i се отчита напрежението U. Пресмята се съпротивлението за всички стойности на тока. От закона rt = r0(1+at+βt2) за стойност на тока I=0,1A се изчислява r0 = rt/(1+4,82.10-3t+6,76.10-7t2) . При останалите стойности се определя температурата на жичката в лампата и отделената топлинна мощност P=Ui . Построява се графиката lnP = f (lnT) и се изчислява степенният показател в закона на Стефан – Болцман като n=tanα = ∆lnP/∆lnT .
Каталог: Home -> Rado -> home -> 1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> ОИП -> OIP
ОИП -> Задача №6 „ Евристични методи II изработил: проверил: Наталия Ивайлова Метровска ас. Станчева група: 40
ОИП -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Климатик”
ОИП -> Задача №2 Емил Емилов Георгиев еф; Курс 1; Поток 2; Група 8; Подгрупа а обект билборд
ОИП -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Сигнализатор”
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Въпрос Теория на металното съединение-метална кристална решетка и метална химична връзка. Зонна теория на твърдото тяло и някои типични св-ва на металите
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Въпрос 10. Първични химични източници на електрична енергия – галванични и горивни елементи. Процеси (хиет)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница