Специалност: “Информационни технологии в издателската дейност”Дата26.08.2016
Размер46.17 Kb.
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ”
СПЕЦИАЛНОСТ: “Информационни технологии в издателската дейност”

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионална квалификация: магистър по компютърни издателски системи

Срок на обучение: 1 година (2 семестъра)


Целта на магистърския курс е да подготви специалисти с образователна степен “магистър” в областта на информационните технологии в издателската дейност. Магистрите по компютърни издателски системи ще бъдат търсени специалисти от издателства, фирми за печатни издания, рекламни агенции, софтуерни фирми за създаване и разпространяване на електронни учебни материали, центрове за електронно обучение, културни и научни институции (библиотеки, лаборатории, изчислителни центрове, университети, музеи, училища, министерства, държавна администрация) и др.

Обучаващите се в магистърския курс “Информационни технологии в издателската дейност” ще задълбочат познанията си в областите: книгоиздаване; редактиране, стил, дизайн и естетика на изданията; компютърни издателски системи за публикуване на материали на хартиен, електронен, оптичен носител и в Интернет; реклама, web-дизайн и мултимедия. Процесът на обучение включва и история на книгоиздаването и компютърната типография; изучаване на технологичния процес на подготовка, отпечатване и обработка на печатните издания; видове машини и материали, използвани в полиграфията, авторско право, култура на речта и специализиран английски език;.

Завършилите магистърска степен на специалността „Информационни технологии в издателската дейност” ще владеят основните информационни технологии с приложение в издателския бизнес и ще познават целия технологичен процес на създаване на информационен продукт. Те ще придобият умения за работа с текст и графика, за стилово редактиране на издания и ще бъдат запознати със законите, свързани с книгоиздаването и авторското право. Познавайки възможностите на издателските системи, те ще могат да избират най-подходящия софтуер за текстообработка на материал от конкретна област на знанието.

Магистърският курс дава задълбочени знания за разнообразни съвременни издателски системи (LaTeX, QuarkXPress, Page Maker, Adobe Flash и др.) и обучение по компютърна графика (графични LaTeX-пакети, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и др.). Осигурен е и се използва лицензиран и свободно разпространяван софтуер. Осигуряват се учебници на хартиен и електронен носител, достъпни и в Интернет.

Предпечатната подготовка на книги и материали за публикуване е дейност, приложима във всички области на науката, техниката и в средствата за масова информация. Спецификата на обучението в магистърската специалност "Информационни технологии в издателската дейност" предполага кандидатите да са компютърно и езиково грамотни. За обучение в магистърската степен могат да кандидатстват завършилите степен «бакалавър» от професионални направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 4.1 Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.13. Общо инженерство, както и завършилите степен «бакалавър» на специалност «Педагогика на обучението по математика и информатика».

Обучението в редовната форма е с продължителност два семестъра, а в задочната форма – три семестъра и завършва с дипломен проект или държавен изпит.СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ"

образователна степен „магистър”

Първа година


Код

Първи семестър

ECTS

Код

Втори семестър

ECTS

Задължителни дисциплини

Задължителни дисциплини
История на книгоиздаването и компютърната типография

1
Софтуер в издателската дейност

4
Култура на речта

3
Текстообработка на специали-зирана литература с LaTeX

4
Компютърна графика

6
Авторско право

2
Обработка на цифрови изображения

5
Специализиран английски език

3
Основи на издателска система LaTeX

6
WEB-дизайн и мултимедия

2
Реклама

3

Публикуване в Интернет. Електронни книги

6
Дипломна работа

15
Общо за семестъра:

30
Общо за семестъра:

30Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница