Специфичните цели на проекта саДата24.10.2018
Размер22.81 Kb.


ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0173-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.


Проект BG16RFOP002-2.002-0173 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД посредством покриване на най-актуалните международни стандарти за качество и повишаване ефективността на процесите, свързани с обслужването на фирмените клиенти
Специфичните цели на проекта са:

- Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от ЕЛЕКС ГРУП - ХОЛДИНГ ООД на националния и международен пазар, посредством актуализиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС EN ISO 9001 от 2015г.;

- Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД на националния и международен пазар, посредством адаптиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС EN ISO 9001 от 2015г.;

- Повишаване на корпоративната социална отговорност на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД и отношението към опазването на ОС, посредством покриване изискванията на международно признатия стандарт ISO14001:2015 за управление на ОС;

- Повишаване репутацията на компанията, а от там и конкурентните й предимства, чрез придобиване на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията по стандарта ISO 9001:2015 и сертификат по МС ISO 14001:2015- доказателство за съгласуваност на фирмените процеси със законовите изисквания относно околната среда.

- Ефективно планиране, навременно отчитане, управление и контрол върху процесите, свързани с маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите, посредством разработване и внедряване на ИКТ базиран CRM модул, интегрирането му към наличната ERP система и фимения уеб-сайт, и осигуряването на необходимата ИТ инфраструктура за правилното му функциониране.

- Въвеждане на организационни иновации в търговската практика и външните връзки на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД.

В следствие на проекта ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД ще подобри значително ефективността на процесите по анализ, планиране, организация на ресурсите, предлагане и реализация на фирмените продукти/услуги, както и тяхната интернационализация. Ще се повиши удовлетвореността на клиенти и служители, ще нарастнат приходите от продажби и експортният потенциал на кандидата.


Проект „Подобряване на капацитета на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД за по-успешно управление и организация на основните фирмени процеси“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 457 325.00 лв., от които 272 108.38 лв. европейско и 48 019.12 лв. национално съфинансиране.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.002-0173-C01. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница