Спецификация на изискваниятаДата06.05.2017
Размер51.19 Kb.
#20638
І.Въведение
Настоящия документ “Спецификация на изискванията” има за цел да ви запознае с основните цели и изисквания за функционалността, интерфейса и възможностите на разработвания проект за изграждане на Географска Информационна Система за нуждите на “Електроразпределение - Столично ЕАД”

IІ.Основни положения


1.Основни изисквания към програмния продукт
-.Автоматизиране на процеса на събиране и надеждно съхранение на данните необходими за функционирането на ЕРС.

-.Улесняване и ускоряване на процеса на актуализация на данните.

-.Улесняване на достъпа до информацията и постигане на голяма степен на автоматизация при работата на персонала на ЕРС.
2. Анализ на софтуерния контекст и конкурентните продукти
По време на проучването на “Електроразпределение Столично ЕАД” бе установено наличието на различни софтуерни системи въведени в експлоатация по различно време в различни отдели и за различни цели. Поради тази разпокъсаност на информационното осигуряване е много трудоемко и скъпо поддържането на информационните масиви така че да са осъвременени и достъпни навсякъде и по всяко време в рамките на ЕРС, а това води до неефективност на работата, липса на координация и загуба на информация.

Програмният продукт който нашият екип се стреми да разработи има за цел да отговори на всички изисквания на ЕРС като по този начин ще повиши ефекктивността на работа и едновременно с това ще снижи разходите за поддръжка на информационната система на ЕРС.


3. Характеристика на потребителите
Потребителите на разработваната система ще бъдат всички служители работещи в ЕРС. Програмният продукт ще разполага с функционалност за ограничаване правата на достъп и поддържане на групи от права. За работа със системата ще се изискват единствено елементарна компютърна грамотност и познаване на конкретните приложни области на работа.

Системата ще бъде разработена по такъв начин, че интерфейсът и навигацията да бъдат максимално улеснени и да не създават затруднения на потребителите.


4. Изисквания на потребителите
Основните изисквания на потребителите към програмния продукт са:

-Да осигурява добре разработен и лесен за използване и усвояване графичен интерфейс който да подпомага работата чрез подсказки и съвети когато е необходимо.

-Да дава възможност за бърз достъп до необходимите данни за съоръженията и всяка съпътстваща ги информация.

-Да оказва помощ при анализа и взимането на решения при подменянето или изграждането на нови съоръжения.

-Да осигурява визуална представа за съоръженията и данни за тях, които биха улеснили работата на диспечерските служби.
ІІІ. Функционална декомпозиция на основните функции на програмния продукт
-.Автоматизиране на процеса на събиране и надеждно съхранение на данните необходими за функционирането на ЕРС.
Описание – Всички данни необходими за функционирането на ЕРС – пълно описание на всички материални активи, тяхното визуално представяне, описанието на взаимовръзките в цялостната система, данните за минали промени направени в системата и данни за работещите в ЕРС.
Критичност – Това е най критичният елемент от разработвания програмен продукт тъй като представлява основата на цялата информационна система, която без него не би могла да съществува.
Техническо решение – След проучване на възможните варианти и поради доказаните си качества и надеждност беше избрана системата за бази данни на Oracle, която според нас най-добре ще изпълни поставените задачи за надеждно съхранение на информацията, осигуриявайки по този начин и по-голяма стабилност на цялата софтуерна система.

-.Улесняване и ускоряване на процеса на актуализация на данните.


Описание – При работата си за служителите на ЕРС е важно да разполагат с последните данни или в противен случай се нарушава работата на организацията.
Критичност – Има висока степен на критичност тъй като при липса на осъвременена информация могат да настъпят вреди за ЕРС.
Техническо решение – Ще бъде разработен максимално улесняващ и прост графичен интерфейс позволяващ бързата и с минимален брой грешки работа с приложението.

-.Улесняване на достъпа до информацията и постигане на голяма степен на автоматизация при работата на персонала на ЕРС.


Описание – Съществува необходимост от изготвяне на различни доклади,справки и анализи които се използват за взимане на решения и по време на работа на организацията.

Критичност – Има значение при почти всички дейности обслужвани от информационната система.


Техническо решение – Основните справки които са необходими ще бъдат реализирани като част от системата, като освен това ще бъде предвидена и възможност за въвеждане на нови справки и промяна в основните когато това стане необходимо.

ІV. Изисквания за интерфейс


1. Потребителски интерфейс
За графичното представяне на всички чертежи и на цифровите и текстови данни ще се използва “AutoDesk MAP” и графичният интерфейс на “AutoDesk MAP” за визуализиране на данни наречен DataView. Тъй като средата е windows базирана няма да се налага специално обучение на персонала.
2.Машинен интерфейс
За реализацията на приложението ще бъдат използвани “AutoDesk Map и системата за управление на бази от данни “Oracle 9.2.0”. Ще бъде приложен централизиран подход при който всички данни се намират на централен сървър, а на потребителските машини ще бъдат инсталирани клиентски приложения. Няма да се налага закупуването на специален нестандартен хардуер за клиентските машини и където е възможно ще се използва съществувашата материална база от компютри.

V.Системни изисквания


1. Хардуерни Изисквания на “Oracle 9.2.0”

Минимална конфигурация за сървърната част на “Oracle 9.2.0 ”:

Операционна система: Windows NT 4,0 или Windows 2000 (като препоръчителна е версията Windows 2000 advanced server);

Windows service Pack – сертифицирана версия 5.0 или 6.0а за Windows NT и 3.0 за Windows 2000;

Процесор: CPU Pentium 300;

Oоперативна памет: RAM 526 Mb;

Организация на файловата система FAT 32 или NTFS;

Свободно пространство върху твърдия диск: 2,3 GB за инсталация на продукта и 3 GB свободно място за изграждане на базата данни;

256 цветен монитор.
2. Минимална конфигурация за клиентската част:

Операционна система: Windows NT 4,0 или Windows 2000 (като препоръчителна е версията Windows 2000 advanced server);

Windows service Pack – сертифицирана версия 5.0 или 6.0а за Windows NT и 3.0 за Windows 2000;

Процесор: CPU Pentium 166;

Oперативна памет: RAM 256 Mb;

Организация на файловата система FAT 32 или NTFS;Свободно пространство върху твърдия диск: 300 MB за инсталация на клиентската версия “Oracle 9.2.0 Client” ;

256 цветен монитор.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница