Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудванестраница1/3
Дата18.01.2017
Размер489.74 Kb.
#12944
  1   2   3
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на техническите характеристики на предложеното оборудване

по обособена позиция № 1 (приложение към техническото предложение – образец № 2)
Спецификации – изисквания/артикул

Количество, параметър или условие за съответствие

Предложение на участника: марка / модел на оборудването

Бележки, забележки, препратки към документацията

Бележки на оценителната комисия

ПОДОБЕКТ ПОЛИКЛИНИКА

1.

Компютърен томограф - 8 срезов

Брой срезове при пълно завъртане в аксиален режим мин. 8 среза;

Минимален размер на гентрито >/= 70см.;

Минимална възможност за наклон на гентрито мин.+/- 30 градуса;

Дължина на непрекъснато аксиално сканиране мин. 150 см.;

Минимално време за ротация на 360 градуса - макс 1,0 sec;

Разделителна способност на образа: ≥15 lp/cm при MFT0;

Максимална товароносимост на масата мин. 200 кг.;

Топлинен капацитет на анода мин. 3,5 MHU;

Максимален ток на тръбата мин. 300 mA;

Мощност на генератора мин. 40 kw.;

Обхват на киловолтите мин. 90-130 kv.;

Брой физически детектори във всеки ред мин. 650 бр.;

Многопотребителска операционна система с потребителски интерфейс - прозорец/меню базиран, с използване на мишка;

2 бр. цветни медицински LCD монитори с резолюция 1280х1024 поне 19 /инча/;

Разговорна уредба с аудио инструкции;

Автоматично оптимизиране на дозата, базирано на обзорния скен;

Автоматични и ръчни режими на работа;

Мултипланарна реконструкция;

Мултипланарна обемна реконструкция;

3D обемно рендиране;

Виртуална ендоскопия;

Възможност за дистанционно сервизно обслужване и поддръжка;

Софтуер за автоматично отстраняване на изображенията на костни структури;

Софтуер за КТ периферна ангиография с количествен съдов анализ;

Дълготрайно запаметяване на CD и DVD в DICOM формат;

Електро разпределително табло;

Пълна DICOM функционалност;

Едноглав инжектор за КТ; UPS за конзолата;

Ръководство за работа на български език.1 бр.


2.

Мамографска система - аналогова

Високочестотен генератор с мощност мин. 3.5 кват.;

Рентгенова тръба с молибденов филтър;

Гентри с ръчна ротация;

Моторизирана компресия с оптимизиране на нивото на компресиране;

Стандартни приспособления за компресиране при буки с размери мин. 18х24 см и 24х30 см.;

Автоматичен и ръчен контрол на експозицията;

Възможност за увеличаване на образа - мин. 1.5 пъти;

Възможност за последваща дигитализация на образите със CR система;

Електроразпределително табло;

Лъчезащитен екран;

Ръководство за работа на български език.1 бр.


3.

Аналогов стационарен рентгенов апарат с графичен и скопичен пост

Универсална рентгенова система за скопия и графия:

Пациентна маса с Тренделенбург мин. +90/- 15 градуса;

Устройство за прицелни снимки;

Електронно-оптичен преобразувател с размер мин. 22 см;

Рентгенова тръба - високо скоростна с топлинен капацитет - мин. 300 KHU;

Конзола с дистанционно управление за контрол на системата;

Образна система със CCD камера и матрица мин. 512 х 512 пиксела;

Автоматичен контрол на експонацията;

Високо-честотен генератор с мощност мин. 50 kw.;

2 броя монитори с диагонал мин. 18" - по един за контролното и процедурното помещение;

Възможност за томографски изследвания;

DAP метър;

Интерком;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


4.

Система за дигитализиране

Минимални технически характеристики:

1. CR система за дигитализиране на образа на конвенционални рентгенови апарати и мамографи:

Скорост на обработване на касети ≥ 30 касети на час за размери 35/35см. или 35/43 см.;

Разделителна способност ≥ 10 пиксела/мм;

Цифрови нива на градация 4096 нива /12bit/;

Изходни данни файлове във формат DICOM 3.0;

Автоматично и ръчно изпращане на получените дигитални образи до сървър, работна станция, принтер или друго DICOM устройство;

Възможност за автоматизирано регистриране на касетите чрез баркод четец;

Работа с мамографски касети и софтуер за мамография;

Касети в комплекта: 2 бр. 35х43 см., 1бр. 35х43, 2 бр. мамографски касети 18Х24.

2. Работна станция за първоначална обработка на получените дигитални образи:

Многоядрен процесор с честота ≥ 2 GHz;

Оперативна памет ≥ 2 GB;

Хард диск ≥ 500 GB;

Оптично записващо устройство;

Контролен медицински монитор ≥ 17”.

3. Софтуер за допълнителна обработка и архивиране на образите.

Увеличаване и намаляване на яркост и контраст;

Ротация на образа;

Възможност за въвеждане на свободен текст върху образа;

Възможност за автоматична корекция;

Пълна DICOM функционалност, включително запис на CD или DVD;

Ръководство за работа на български език.1 бр.


5.

DICOM принтер

Минимални технически характеристики:

Медицински Dicom Принтер

Скорост на печат ≥ 60 филма/час;

Резолюция ≥ 10 пиксела/мм за конвенционални изображения

Резолюция ≥ 20 пиксела/мм за мамографски изображения

Печат на различни конвенционални формати рентгенови филми:

Печат на различни формати мамографски филми:

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


6.

Мултифункционален ултразвуков апарат /4D/ с пълен комплект трансдюсери

Минимални технически характеристики:

Съвременна цифрова система с разширени възможности за мултидисциплинарна диагностика;

Методи и възможности за получаване на изображения:

Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 7,5 м / сек;

Спектрален - CW доплер със скоростен обхват над 9 м / сек;

Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 КHz;

Дирекционален мощностен доплер;

Цветен тъканен доплер;

Цветен М-режим;

Доплер автотрасиране в реално време;

4D изобразяване със скорост на кадрите при 4D образ над 30 обеми/сек, автоматично;

4D в реално време;

Режим за 3D изобразяване със стандартен трансдюсер;

Методи на изобразяване:

Стандартни, включително:

Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение;

Изисквания към апаратурата при формиране на изображенията:

Максимална честота на кадрите над 800 кадъра/сек;

Дълбочина на изобразяване до 30 см;

Функцията за премахване на зърнести артефакти (speckle reduction), която да не намалява кадровата честота и да може да се използва при кардиологични приложения;

Функция за изграждане на композитен образ от поне 3 образа, получени при сканиране под различен ъгъл с възможност за настройка ъгъла на сканиране;

Функция „трапецовиден образ“;

Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда;

Избираеми от оператора най-малко 4 работни честоти на трансдюсерите за В – режим;

Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер;

Методики и програми за измервания:

Пълен набор диагностичен софтуер за абдоминални и повърхностни приложения;

Пълен набор диагностичен софтуер за кардиоваскуларни приложения, включително:

Тъканен доплер;

Изобразяване на тъканните скорости;

Стрес - ехо програма с физични и фармакологични протоколи;

Кинетични цветни изображения;

Програма за определяне интима / медия задебеляване;

Акушерски софтуер - пълен пакет за гестационна възраст, фетално тегло, морфология;

Гинекологичен софтуер - пълен пакет;

Акушерски и гинекологичен доплер - специализирани програми;

Пълен абдоминален морфологичен и съдов пакет измервания;

Пълен пакет бъбречни и урологични изследвания включително определяне на простатно -

Архитектура, интерфейс, контролен панел и ергономия:

ЕКГ модул с кабели и електроди;

Монитор - мин. 17" LCD , променливи посока, наклон;

LAN интерфейс за мрежова връзка с компютър и сървър;

USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми;

Архив и комуникации:

Кино - памет максимално над 1000 образа;

Архив на статични и динамични изображения в суров формат и последващ анализ и обработка в ехографа;

Експорт на образи в изборни формати - суров, DICOM, JPEG, AVI;

Възможност за защита на системата - потребителска парола за достъп;

Възможност за защита на пациентните данни - образи с автоматично заличени данни за пациента;

Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за 200 снимки;

Конектори за сонди:

Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери;

Трансдюсери:

1. Електронен трансдюсер, с фазова решетка, трансторакален, мин. 90°;

Минимален работен честотен обхват 1.5 до 3.5 MHz;

2. Електронен конвексен трансдюсер, 60 мм;

Минимален работен честотен обхват 2 до 5 MHz;

3. Електронен конвексен 4D трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 2 до 5 MHz;

4.Електронен фазова решетка, флексибилен, трансезофагеален трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 4 до 6 MHz;

5. Електронен конвексен трансвагинален трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 4 до 9 MHz;

Възможности за надграждане:

1. Електронен линеарен трансдюсер с ширина над 40 мм

Минимален работен честотен обхват 6 до 15 MHz.


1 бр.


7.

Автоматичен хематологичен анализатор - 5-DIF

Минимални технически характеристики:

Лазерна флоуцитометрия за отчитане на 5-part WBC;

Изработвани параметри - 24 параметъра, 1 скатерграми и 2 хистограми;

Производителност - 60 проби/час;

Устройството за автоматично подаване на проби;

Автоматичен качествен контрол;

Маркиране на патологични резултати извън референтни граници,

Двупосочна връзка с LIS;

Режими на работа CBC и DIFF;

Архивиращ софтуер за съхранение на данни и прехвърляне на данни;

Съвременна компютърна конфигурация с лазерен принтер,за работа с LIS, с лиценз за OS;

Икономичен разход на работни реактиви;

Ръководство за работа на български език.1 бр.


8.

Автоматичен селективен биохимичен анализатор

Минимални технически характеристики:

Автоматичен селективен клинично-химичен анализатор;

Отворена система, работеща с реактиви на различни производители;

Аналитични принципи: фотометричен, турбидиметричен, потенциометричен, крайноточков, кинетичен, бихроматичен;

С производителност поне 300 фотометрични теста на час;

Отделение за реактиви – 60 позиции;

Оптична система с минимум 12 броя дължини в диапазона 340 -800 nm;

Хладилна камера на борда за реактиви;

Използване на кювети за многократна употреба;

Автоматично измиване на кюветите;

Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата;

Регистрация на изразходваните реактиви;

Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация;

Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите;

Непрекъснато зареждане на нови проби по време на работа;

Възможност за вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания ) в хода на рутинната работа;

Автоматично разреждане на пробите;

Двустранна комуникация с ЛИС;

Програма качествен контрол:

• Изчисляване на средна стойност, коефициент на вариация и стандартно отклонение;

• Числено и графично представяне на контролните материали.

Комплектация на анализатора:

Съвременна компютърна конфигурация с лазерен принтер,за работа с LIS, с лиценз за OS;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


9.

Глюкоанализатор

За автоматично измерване на кръвна захар и/или лактат в хемолизирана пълна кръв;

Да разполага с аутосемплер за 40 проби и вграден бар-код четец;

Да позволява зареждане на спешни проби;

Принцип – глюкозо-оксидазен метод на анализ;

Прецизност - : < 1,5 % за глюкоза и <2,0 % за лактат;

Производителност - 120 пациентни проби на час;

Да изпълнява повторение на патологични проби;

Да е с вграден принтер;

Интерфейс за връзка с информационна система;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


10.

Кръвно-газов анализатор

Кръвно-газовият анализатор за работа с пълна кръв от спринцовка или капилярка;

Да определя директно pH, pCO2, pO2, и Hct.;

И изчислява TCO2, HCO3, BE/B/, BE/ecf./ A-aDO2 и други.

Време за определяне на резултата до 120 секунди.

Да разполага с вграден термопринтер.

Да е снабден с интерфейс за включване на локална информационна система;

Ръководство за работа на български език.1 бр.


11.

Йон-селективен анализатор

Параметри:

Да определя: K, Na, Cl и да има възможност за изработване на йонизиран калций или литий;

Да има дълъг живот на електродите, минимум 14-18 месеца;

Да работи със серум, плазма, урина ликвор;

Да работи с по-малко количество проба;

Производителност: до 60 проби/час;

Автоматична калибрация;

Да запаметява данните от резултатите за по-късно повикване.

Да има стенд-бай режим;

Да има вграден термопринтер;

Интерфейс за връзка с информационна система;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


12.

Центрофуга

Настолна центрофуга. Да работи с кръвни и уринни проби, както и за други рутинни приложения в лабораторията. Корпусът да е изработен от стомана с антикорозионно покритие, лесен за почистване. Да е снабдена с дигитални дисплеи за скорост и време. Максимална скорост – 6 000 rpm със стъпка през 100. Функция за импулсно центрофугиране. Обхватът на часовника да е от 1 до 100 минути, при стъпка от 1 минута. Максимален капацитет от 12 до 24 гнезда по 15 ml. Програмируема микропроцесорна система за контрол и защита. Да е окомплектована с летящ ротор с 4 кошници и подходящи адаптери, позволяващи центрофугирането на обикновени епруветки и затворена система за вземане на кръв. Да е висок клас на защита и ниско ниво на шум.

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


ПОДОБЕКТ ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

13.

Мобилен рентгенов апарат тип Кугел

Минимални технически характеристики:

Високочестотен рентгенов генератор управление;

Мощност мин. 3.5 kW;

Честота мин. 40 kHz;

Отклонение ≤ макс. 3%;

Максимално напрежение – мин. 110 kV;

Максимален ток мин. 80 mA;

Промяна на kV на стъпки по 1 kV;

Максимална стойност на mAs – мин. 220 mAs;

Двоен фокус;

Техника на работа: двуточкова радиологична техника, с избор на kV/mAs;

LCD дисплей;

мин. 20 анатомични програми; DAP метър;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


14.

Ехографски апарат с цветен доплер - триплекс система

Съвременна дигитална ехографска система с разширени възможности за специализирана съдова и неврологична диагностика;

Методи и възможности за получаване на изображения:

Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват ≥ 6,5 м / сек;

Максимална скорост на анализ при спектрален доплер ≥ 18 КHz;

Мощностен доплер при указване посоката на кръвотока;

Доплер автотрасиране в реално време и на замразен образ;

Изисквания към апаратурата при формиране на изображенията:

Максимална честота на кадрите над 800 кадъра/сек;

Дълбочина на изобразяване до 30 см;

Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение;

Функцията за премахване на зърнести артефакти която да не намалява на кадровата честота;

Функция за изграждане на композитен образ при сканиране под различен ъгъл с възможност;

за корекция на ъгъла на сканиране;

Функция „трапецовиден образ“;

Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда;

Избираеми от оператора минимум 4 работни честоти на трансдюсерите за В – режим;

Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване с PW доплер;

МЕТОДИ НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ:

Всички стандартни, включително:

Функция - панорамен: продължително сканиране на зона на интерес;

Обемно изобразяване в режим Free - hand 3Д със стандартен трансдюсер;

Методики и програми за измервания:

Пълен набор диагностичен софтуер за приложение повърхностни структури;

Пълен набор диагностичен софтуер за абдоминални и абдоминално-съдови приложения;

Пълен набор диагностичен софтуер за периферни и интракраниални съдови приложения;

Архитектура, интерфейс, контролен панел и ергономия:

Монитор - LCD, променливи посока, наклон;

Конектори за 3 електронни трансдюсера;

Архив и комуникации:

Кино - памет над 1 000 образа;

LAN интерфейс за DICOM мрежова връзка с компютър и сървър

USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми;

Архив на статични и динамични изображения в суров формат за последващ анализ;

USB експорт на динамични и статични образи в изборни формати - DICOM, JPEG, AVI;

Възможност за защита на пациентните данни – образи с автоматично заличени данни за пациента;

Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за 200 снимки;

Конектори за сонди:

Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери;

Трансдюсери:

1. Електронен линеарен над 40 мм;

Минимален работен честотен обхват от 5 до 12 Mx;

2. Електронен, фазова решетка, транскраниален , трансторакален, 90o;

Минимален работен честотен обхват от 1.5 до 3.5 Mx;

Електронен конвексен трансдюсер за трансабдоминална диагностика;

Минимален работен честотен обхват от 2 до 6 Mx;

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


15.

Електромиограф

Система за измерване, оценка, запаметяване и документиране на: електромиография, електроневрография, евокирани потенциали.

Характеристики:

Електромиография – спонтанна и предизвикана активност;

Максимален отговор, анализ на моторна единица -продължителност, амплитуда, време за нарастване, честота на разреждане, макро ЕМГ, single fiber ЕМГ, ЕМГ MUP анализ, квантитативен ЕМГ анализ;

Електроневрография - моторно, чувствително, моторно/чувствително изследване; F-вълна; H-рефлекс, blink-рефлекс /OOR/, миастения-тест; сетивен кожен отговор, тремор анализ, магнитна стимулация, изчисление на латентност, скорост на провеждане на нервен импулс;

Евокирани потенциали - акустични АЕР, FAEP; визуални / от монитор или LED google/; соматосензорни - trigeminus, medianus, tibialis, P300;

Работна станция:

Процесор мин. 2 GHz;

Харддиск мин. 320 GB;

RAM памет мин. 2 MB;

Монитор мин.17 инчов цветен;

Оптично записващо устройство DVD-R/W,

звукова карта, клавиатура, мишка, цветен принтер;

Софтуер - лиценз за OS, специализиран софтуер с единна база данни;

Свободно програмируеми последователности от функции;

Мениджмънт на файловете и архивиращи функции;

Функция автоматично маркиране с използване на произволни имена на маркерите;

Дисплей на дефинирани от потребителя стандартни стойности;

Получаване на измерената стойност с двойна времева база;

Неограничен брой измервани криви, неограничен брой репорти, експорт на репорт;

Свободно конфигурируема таблица с резултати;

2. Усилвател - минимум 2 канален;

3. Аверейджър / изчислява средните стойности / - 24 бита АЦП, 50 kHz/ канал; 2 - канален, софтуерно изчисление на средни стойности, автоматично потискане на артефакти, свободно задаваем праг за артефактите;

4. Електричен стимулатор на NLG / скорост на превеждане на нервен импулс/ и соматосензорни ЕП / втори стимулатор - опция/: Програми за възбуждане;

5. Стимулатор за акустични евокирани потенциали / АЕП/ с програмно-управляемо превключване ляво/дясно на слушалките и усилвателя;

Програми за възбуждане - клик, клик-клак, заглушаване с бял шум с настройваем интензитет;

Начин на възбуждане - налягане,разреждане, алтерниране;

6. Стимулатор за визуални евокирани потенциали / ВЕП/ програмируем;

Окомплектовка: ЕМГ - усилвател, ЕМГ- електроди и отвеждащи кабели, софтуер за запис, обработка и оценка, монитор за ВЕП, слушалки за АЕП.

Ръководство за работа на български език.


1 бр.


Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница