Спин е последната фаза на инфекцията, причинена от вируса на човешкия имунен дефицит, и се проявява чрез клиничните форми на различни опортюнистични инфекции и неоплазми, засягащи всички органи и системи на организма


'г Сестрински интервенции, облекчаващи състоянието на пациента и допълващи медикаментозната терапия пристраница6/9
Дата26.06.2024
Размер221.5 Kb.
#121507
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РЕФЕРАТ СПИН 1056 Document (4)
Сестрински интервенции, облекчаващи състоянието на пациента и допълващи медикаментозната терапия при:
• Гадене/повръщане
• Диария
• Треска
Кашлица
- 166-
• Задух
• Главоболие
• Болка
• Безсъние
• Обрив
Тревожност
• Депресия
г Приложение па алтернативни или местни терапии за облекчаване на симптомите, след консултация с лекар. Необходимо е повишено внимание, защото са възможни нежелани взаимодействия между някои антиретровирусни медикаменти и билкови терапии.
> Участие иа медицинската сест ра в организацията и приложението на назначената от лекаря лекарствотсрании
Наблюдение на пациента
• Осигуряване на обучение на пациента за всички лекарства, които получава:
^ Причини за предприемането на лечение
У Доза
У График и правила за приемане У Хранителни ограничения, свързани с лечението S Възможни нежелани реакции У Придържане към съветите и назначенията.
Сестрннски роли по отношение на документацията
> Пълната и точна документация на сестринските грижи, предоставена по време на всяко посещение на пациента, допринася за предоставянето на качествено обслужване.
> Пълният и точен запис на резултатите от наблюдението, оценката и интервенциите с течение на времето е предпоставка за управление на ХИВ/СППН като хронично заболяване.
Сестрннски роли в промоцията на здравето и здравно образование
> Обучение по отношение на укрепване на здравето
> Насърчаване на здравни практики (наричани също позитивен стил на живот), които да удължат асимптоматичния етап и намалят свързаните с ХИВ усложнения (опортюнистични инфекции и др.)
> Обучение по отношение на избягване на поведение, с което може да бъде предаден ХИВ на други лица
> Оценка и използване на текущите познания като основа за преподаване на пациента и на участващите членове на семейството.
Сестрннски роли в превенция на пациентите У Оценка: Идентифициране на рисковете за ХИВ инфекция.
> Интервенции:
• Запознаване с ползите от изследване за ХИВ
• Обучение относно предаването на ХИВ и намаляване на риска
• Насочване ХИВ позитивни пациенти към грижи и подкрепа
• Обучение на ХИВ позитивни пациенти за предпазване от опортюнистични инфекции.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница