Спин е последната фаза на инфекцията, причинена от вируса на човешкия имунен дефицит, и се проявява чрез клиничните форми на различни опортюнистични инфекции и неоплазми, засягащи всички органи и системи на организма


Сестрннски роли, свързани с подкрепа на психичното здравестраница7/9
Дата26.06.2024
Размер221.5 Kb.
#121507
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РЕФЕРАТ СПИН 1056 Document (4)
Сестрннски роли, свързани с подкрепа на психичното здраве
Нарушенията в психиката са често срещани при пациенти с ХИВ. Медицинската сестра може да оцени и да се намесва по отношение на различни въпроси, свързани с психичното здраве.
- 167-
Сестрински роли за превенция на болестите в клинични условия Намаляване на предаване на ХИВ инфекцията:
> Прилагане на стандартните предпазни мерки по време на работа
> Съвети и обучение на колеги за правилно прилагане на стандартните предпазни мерки
> Познания относно постекспозиционната профилактика (ПЕП) и свързания е нея протокол на здравното заведение
Сестрински роли, свързани с информиране и управление на грижите в общността
Функционална система за насочване към други институции и услуги и поддържане на обратна връзка:
> Решаващо значение за обслужването на всички пациенти има всестранната оценка на потребностите от грижите за пациентите
> Примери за услуги в общността включват и дом-базираните услуги, и СПИН групи за подкрепа.
> Системата за насочване трябва да включва и обратна информация, за да се определи дали нуждите на пациента са били удовлетворени.
Сестрински роли, свързани с поддръжка/застънничество на пациентите:
> Идентифициране на нуждите (заедно с пациента и семейството му) и предлагане на подходящи услуги в клинична среда или в общността.
> Застъпничество за пациента, когато е необходимо.
> Прилагане на мерки, за да се подпомогне удовлетворяването на нуждите на пациента, като например информиране на пациент относно схеми за споделяне на разходите.
Сестрински роли, свързани с палиативните грижи и грижите в края на живота
> Палиативните грижи започват още по време на диагностицирането на СПИН и осигуряват комфорт и управление на симптомите до края на живота със СПИН.
> Грижите в края на живота се фокусират върху подпомагане на пациента и семейството, за да имат най-високо качество на живот доколкото е възможно.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница