Списък №33 на издания, депозирани от 26 юли до 1 август 2007 гДата09.09.2016
Размер73.27 Kb.
СПИСЪК № 33

НА ИЗДАНИЯ, ДЕПОЗИРАНИ ОТ 26 ЮЛИ ДО 1 АВГУСТ 2007 г.


 1. Александров, Стоян. Аналитична химия. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. Без сведение за цена.

 2. Алексиев, Станислав Любенов. Ръководство за проектиране на профилни инструменти, изработвани на нишкова ерозийна машина. - ТУ - София, филиал Пловдив, [2007]. Без сведение за цена.

 3. Алтер, Марек. Сарра. - Рива, 2006. 10 лв.

 4. Ананиев, Иван Стоянов. Тестове по езикова култура. - Макрос 2000, 2007. 3.50 лв.

 5. Андреева, Людмила Маринова. Социално познание и междуличностно взаимодействие. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 6. Аристотел. За небето ; За възникването и загиването. - Сонм, 2006. 14 лв.

 7. Бизнес среда на книгата. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 8. Богданов, Георги Гергов. Отживяна река. - Artes liberales, 2007. Без сведение за цена.

 9. Борисов, Веселин. Отвъд очевидното. - РАН Дизайн, 2001. Без сведение за цена.

 10. България. Министерство на труда и социалната политика. Национална класификация на професиите и длъжностите в България. - Икономика прес, 2007. Без сведение за цена.

 11. Българската телевизия 1959-1990. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 12. Бърни, Дейвид. Застрашената планета. - Прес, 2007. Без сведение за цена.

 13. Бърнстийн, Джереми. Алберт Айнщайн и границите на физиката. - Рива, 2006. 10.50 лв.

 14. Василев, Георги и др. Защита на населението и околната среда при тежки ядрени аварии. - Тита консулт, 2007. Без сведение за цена.

 15. Ведър, Йордан Иванов. Афоризми, закачки, размисли. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 16. Величкова, Ана. Накъдето и да погледнеш. - Херон прес, 2007. Без сведение за цена.

 17. Вселена. Кратка история на манастира "Въведение Богородично" гр. Казанлък. - Стикс, 2005. 1.20 лв.

 18. Вълков, Владим. Мъдрословици. - Роксана, 2007. Без сведение за цена.

 19. Ганчев, Георги Петков. Васил Левски святият и чистият. - ИК Ган, 2007. 12 лв.

 20. Георгиев, Лъчезар Георгиев. Композиция на книгата. - Star Way, 2007. Без сведение за цена.

 21. Гетова, Елена Славова. Почеркът на пътя. - Фабер, 2006. Без сведение за цена.

 22. Гласове. - Сонм, 2007. 9 лв.

 23. Гроздев, Сава Иванов и др. Кубчета и конструкции. - [Изд. авт.], 2007. Без сведение за цена.

 24. Гроздев, Сава Иванов и др. Сборник от задачи по математика за V клас. - [Изд. авт.], 2007. Без сведение за цена.

 25. Грънчарова, Невена и др. Лоши момичета или Живот в интернат. - Дворец на културата, 2003. 4.80 лв.

 26. ДДС в Европейския съюз. - Икономика прес, [2007]. Без сведение за цена.

 27. Деведжиев, Георги. Брутални възмездия. - Макрос 2000, 2007]. 7 лв.

 28. Дее, Лоран. История на Тибет. - Рива, 2006. 15 лв.

 29. Делауейт, Фредерик. Международни одиторски стандарти. - Икономика прес, 2007. 12 лв.

 30. Денчева, Детелина М. Уловени мигове. - [Комливес-ЛМ-Любомир Минковски], 2002. 3.60 лв.

 31. Дешова, Иглика и др. [Петдесет] 50 години Дворец на културата. - Дворец на културата, 2007. Без сведение за цена.

 32. Динов, Венцислав Рангелов и др. Електрически машини. Ч. 2. - ТУ - София, филиал Пловдив, 2004.Без сведение за цена.

 33. Дишовски, Николай Тодоров и др. Преносни явления при еластомерите. - Ес принт, 2007. Без сведение за цена.

 34. Дроа, Роже-Пол. Философията - диалог с дъщеря ми. - Рива, 2007. 6.50 лв.

 35. Дюркейм, Емил. Да мислим за възпитанието. - Сонм, 2006. 16.50 лв.

 36. Европейски съюз. Съвет на Европа. Шеста директива на Съвета 77/388/ЕЕС от 17 май 1977 г. относно сближаване на законодателството на страните-членки, уреждащо въпросите на данъка върху оборота - обща система на ДДС: единна база за облагане. - Икономика прес, [2007]. Без сведение за цена.

 37. Енчев, Иван. Край Бързица. - Бълг. книжница, 2007. 8 лв.

 38. Желязкова, Нина Петрова. Дъга. - Макрос 2000, 2006. Без сведение за цена.

 39. Живков, Цанко. Бусинско възкресение. - Фондация Петър Гигов и бусинската керамика, 2005. 5 лв.

 40. Илиева, Силвия Христова и др. Изграждане на софтуерни приложения. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. Без сведение за цена.

 41. Илин, Андрей Александрович. Килър в гардероба. - Световна библ., 2005. 9.99 лв.

 42. Интеркултурна комуникация. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 43. Историческото богатство на община Батак. Т. 1. - Ист. Музей, 2006. Без сведение за цена.

 44. Каймаканов, Кирил Власов. Приятели на Перущица. - Община Перущица, [2001]. 5 лв.

 45. Карановски, Иван Красимиров и др. Заплати и обезщетения 2007 г. - Икономика прес, 2007. Без сведение за цена.

 46. Карапеткова, Мария Станева и др. Рибите в България. - Гея-Либрис, 2006. 12.90 лв.

 47. Касабова, Таня Христова. Приятели. - [Изд. авт., 2007]. Без сведение за цена.

 48. Кацаров, Петър Атанасов. Как да си помогнем?. Кн. 1-2. - Макрос, 2003-2005. Без сведение за цена.

 49. Копукова, Росица Василева. Сто живота любов. - Роксана, 2007. Без сведение за цена.

 50. Костов, Христо Стойнов. Един угаснал вулкан се активира. - Янита-ЯС, 2007. Без сведение за цена.

 51. Кравчук, Александер. Юлий Цезар. - Витлеем, 2007. 7.99 лв.

 52. Краеведски четения. Свит. 2. - Ирита, 2006. Без сведения за цена.

 53. Кронин, Майк. История на Ирландия. - Рива, 2007. 11.50 лв.

 54. Кроче, Бенедето. Естетика. - Рива, 2006. 10 лв.

 55. Крушков, Христо Димитров. Практическо ръководство по програмиране на С ++. Ч. 1. Въведение в програмирането . - Макрос, 2006. 12 лв.БЕЗ ДИСКЕТА

 56. Крушков, Христо Димитров. Практическо ръководство по програмиране с DELPHI. Ч. 1. Въведение в обектноориентираното програмиране . - Макрос, 2004. 7 лв. БЕЗ ДИСКЕТА

 57. Кръстева, Ана Петрова и др. Технология на зърнопреработването. Ч. 1. Основи на зърнопреработването . - Акад. изд. на Унив. по хранителни технологии, 2006. Без сведение за цена.

 58. Къркуд, Бъртън. История на Мексико. - Рива, 2007. 13 лв.

 59. Лазарев, Сергей Николаевич. Диагностика на кармата.[Ч.] 12. Животът като махване с крила на пеперуда. - Станпрес, 2007. 10.90 лв.

 60. Ламбринов, Николай. Артисти. - Вулкан 4, 2007. 8 лв.

 61. Ламбринов, Николай Светославов. Вашите пари не миришат. - Вулкан 4, 2006. 6 лв.

 62. Литвинова, Анна Виталиевна и др. Денят на твоята смърт. - Дамян Яков, 2007. 10 лв.

 63. Любенова, Елена Стоянова. Семантика на творителния падеж в горнолужишкия език. - Макрос, 2006. Без сведение за цена.

 64. Любовни тайни. - Дамян Яков, 2007. (Подв.) : 18 лв.

 65. Маврова, Румяна Петкова и др. Тестове по математика. Ч. 1. Алгебра . - Макрос, 2005. 2.50 лв.

 66. Майоров, Георги Петров. Люлка българска. - Гео, 2007. Без сведение за цена.

 67. Матанов, Георги Г. В прегръдките на живота. - Янита ЯС, 2007. Без сведение за цена.

 68. Международни стандарти за финансови отчети. - Експерт нет Икономика прес, 2007. Без сведение за цена.

 69. Михник, Адам. Диалог вместо мантра. - Панорама, 2007. 6 лв.

 70. Мониторинг на изпълнението на национален план за действие - Десетилетие на ромското включване. - Фонд. С.Е.Г.А, 2007. Без сведение за цена.

 71. Московичи, Серж. Ерата на тълпите. - Дамян Яков, 2007. 25 лв.

 72. Мочуков, Гено. Ребро от мъж, перо от ангел.+ Аудио CD. - Нар. библ. П. Р. Славейков, 2007. Без сведение за цена.

 73. Национален военен университет Васил Левски. Факултет Авиационен. Юбилейна научна сесия. Д. Митрополия. 2006. [Сто и тридесет] 130 години от Априлското въстание. Т. 1 Т. 2. - Нац. воен. унив. В. Левски. Фак. Авиационен, 2006. Без сведение за цена.

 74. Немски мъдрости на немски и на български. - Роксана, 2007. Без сведение за цена.

 75. Пенка Петкова. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. Без сведение за цена.

 76. Петров, Димитър Гогов и др. Ръководство за лабораторни упражнения по подемно-транспортна техника. - ТУ-София, филиал Пловдив, 2005. Без сведение за цена.

 77. Платон. Закони. - Сонм, 2006. 36.80 лв.

 78. Попова, Мариана и др. Ромите в медиите през 2003 и 2005 г. - Фонд. С.Е.Г.А, 2006. Без сведение за цена.

 79. Приказки от махалата. - Фонд. С.Е.Г.А, 2006. Без сведение за цена.

 80. Проданов, Георги Стефанов и др. Коментар на закона за данък върху добавената стойност - 2007 г. - Икономика прес, 2007. Без сведение за цена.

 81. Рикьор, Пол. Пътят на разпознаването. - Сонм, 2006. 15.60 лв.

 82. Русенов, Запрян. Огнището. - Макрос, 2007. Без сведение за цена.

 83. Руски народни приказки. - Дамян Яков, 2007. 5.20 лв.

 84. Симптоми и синдроми на инфекциозните болести. - Медицина и физкултура, 2007. Без сведение за цена.

 85. Словото класическо и ново. Т. 1. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 86. Социално и здравно осигуряване 2007 г. - Икономика прес - Експерт нет, 2007. Без сведение за цена.

 87. Стамов, Васил Хараламбов. Структурно-функционална организация на говорната дейност. - Комливес-ЛМ-Любомир Минковски], 2003. Без сведение за цена.

 88. Стефанов, Делчо. Огнен кръст. - Макрос, 2006. 5 лв.

 89. Стефоф, Ребека. Чарлс Дарвин и революцията на теорията за еволюцията. - Рива, 2007. 8.50 лв.

 90. Стоилов, Пейо. За подготовка по математика на кандидат-студенти '2004. - ТУ - София, филиал Пловдив, 2003. 6.50 лв.

 91. Стойчева, Ганка Василева. Далеч от мечтите. - Янита ЯС, 2007. 5 лв.

 92. Съюз на българските художници. Секция Реставрация. - Сонм, 2004. Без сведение за цена.

 93. Танака, Дженифър. Местни партньорства за борба с бедността и ромското изключване. - Фонд. С.Е.Г.А., 2006. Без сведение за цена.

 94. Танака, Дженифър. Наръчник за съвместно планиране на действия за борба с бедността и ромското изключване. - Фонд. С.Е.Г.А., 2007. Без сведение за цена.

 95. Технически университет. София. Филиал Пловдив. Научна сесия Икономика и управление, IV. Пловдив. 2005. Доклади от IV Научна сесия Икономика и управление ФМУ'2005. - ТУ-София, филиал Пловдив, 2005. Без сведение за цена.

 96. Тютюлков, Николай Николов. Строеж на молекулите. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 97. Уокър, Ричард. Гени и ДНК. - Прес, 2007. Без сведение за цена.

 98. Фаро, Патрик. Морал и социология. - Сонм, 2006. 18.50 лв.

 99. Физическо възпитание, спорт и туризъм. [Ч. 1]-2. - Фабер, 2006. Без сведение за цена.

 100. Философски речник на всекидневния език. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 101. Фрай, Стивън. Играчът. - Ера, 2006. 9 лв.

 102. Христова, Олга. Испанско-български речник. - Дамян Яков, 2007. (Подв.) : 15 лв.

 103. Цонева, Пенка Ненова. Управление на училището в България от началото на ХIХ век до 1989 година. - Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. Без сведение за цена.

 104. Чандлър, Реймънд. Пълна колекция разкази. Т. 1. Бей сити блус ; Удавницата ; Убиец в дъжда ; Нефритената огърлица ; Запознанство на Нун стрийт. Т. 2. Перлите създават главоболия ; Кралят в жълто ; В планината всичко е спокойно ; Мъжът, който обичаше кучета ; Питайте момичето . - Унискорп, 2006. 24 лв.

 105. Чомаков, Христо Вичев. Пробиотици. - Ес принт, 2007. 30 лв.

 106. Шопова, Сабина и др. Наръчник за изработване на длъжностни характеристики 2007. - Икономика прес, [2007]. Без сведение за цена.

 107. Atlas of Bulgarian endemic plants. - Gea-Libris, 2006. (Подв.) : 63.90 лв.

 108. Dimitrova, Mariana Dimitrova. Historia de la literatura espanola. - Univ. San Clemente de Ojrid, 2006. Без сведение за цена.

 109. Five real tests with key and explanatory answers 5. - Prosveta, 2007. 7.90 лв.

 110. L' idee de frontiere dans les litteratures romanes. - Pres. univ. de Sofia Saint Clement d'Ohrid, 2007. Без сведение за цена.

 111. International conference Global changes and regional challenges, III. Sofia. 2006. Third international conference Global changes and regional challenges 28-29 April 2006, Sofia, Bulgaria. - St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2007. Без сведение за цена.

 112. Kjucukov, Hristo Slavov. Desegregation of Roma schools in Bulgaria. - Found. C.E.G.A., 2006. Без сведение за цена.

 113. The lower Danube in antiquity VI C BC - VI C AD. - NOUS, 2007. Без сведение за цена.

 114. Remzi, Nurten. Kavgami seviyorum. - [Изд. авт.], 2004. Без сведение за цена.

 115. Tanaka, Jennifer. Handbook on participatory local action planning to combat povetry and roma exclusion. - C.E.G.A., 2007. Без сведение за цена.

 116. Tanaka, Jennifer. Kezikonyv reszvetelen alapulo helyi cselekvesi tervezes a szegenyseg es a romak tarsadalmi kirekesztettsege elleni kuzdelemben. - C.Е.G.A., 2007. Без сведение за цена.

 117. Tanaka, Jennifer. Manual de planificarea actiunii participative la nivel local in vederea combaterii saraciei si excluziunii sociale. - C.Е.G.A., 2007. Без сведение за цена.

 118. Tanaka, Jennifer. Prirucka pre planovanie lokalnej participacnej akcie pre boj s chudobou a exkluziou romov. - C.E.G.A., 2007. Без сведение за цена.

Каталог: fce -> 001 -> 0091 -> files
files -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
files -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
files -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
files -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
files -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
files -> Книга за археологията. Рива, 2007. Без сведение за цена
files -> Сборник от статии за разкопки и проучвания в Хасково и областта. [Вио-форм], 2006. Без сведение за цена
files -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
files -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
files -> На книги, депозирани от 16 до 22 май 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница