Списък функционалностиДата13.06.2017
Размер83.36 Kb.
#23462
СПИСЪК ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:


 1. Извикване на справка

 2. Състояние

 3. Участие в документи

 4. Визуализация на документ

 5. Преизчисляване на документ

 6. Хронология по състояние по стоки

 7. Хронология по валути

 8. Хронология по стойности

 9. Хронология по сметки

 10. Хронология по аналитични подсметки

 11. Данни за номенклатура

 12. Редакция на документ

 13. Извикване на процедура от Plugin

 14. Отваряне на форма за изпращане на e-mails. Преди това беше UniMail.exe

 15. Хронология по структури

 16. Информация за стаж за лице към дата

 17. Хронология по автомобили


КОНСТРУКЦИЯ:

XML-ът за описание на функционалности се състои от главен таг „“ и списък функционалности(тагове с име „Action“), които ще бъдат извикани в реда, в който са описани. Всеки таг за функционалност притежава атрибут „ActionID“ определящ номера на функционалността, която описва (отговаря на номера от списъка(съдържанието) с функционалностите).


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ:
1.Извикване на справка:


ID - ID на справката.

AddParams – Незадължителен таг

PrivateProcSettings – Настройки на индивидуални процедури

Parameters – Настройка на параметрите на индивидуалните процедури

HideParamsFormAlways – При извикване на справката не показва формата с параметрите

HideParamsFormWhenNoError – При извикване на справката не показва формата с параметрите освен ако не възникне грешка – тогава я показва, за да може потребителят да избере коректни стойности за параметрите.- Таг определящ стойността на параметъра. Astr е името на параметъра от базата. KeyValue е ключовата стойност (ползва се според вида на параметъра). TextValue е текстовата стойност на параметъра (показва се в полето на екрана за избор на параметри и според вида на параметъра може да бъде неговата реална ключова стойност). Показаният пример е за подаване на стойност на параметър от тип стандартна номенклатура Контрагенти – в KeyValue се подава ID-то на контрагента, а в TextValue се подава името на контрагента. Ако искаме да настроим примерно поле от тип текст ще подадем
2.Състояние:

NalType – 1(Общо състояние), 2(Състояние по стоки), 3(Счетоводно състояние), 4(Състояние по автомобили)

Cap – Заглавие на формата със състоянията

OpID – ID на оператора

Възелът Obekti(както и възела O – зависи от родителя) e примерен. Той може да бъде и по други данни, участващи при формирането на съответно състояние. Едновременно е възмжно да се ползват повече от една секции за елементи формиращи състояние, като резултатът ще включва онези редове, които едновременно отговарят на настройките на всички описани елементи.


 • Contr - (C) – Контрагенти. Подвъзли C(По ID на Контрагент), G(По ID на група), GALL(по ID на група – с подгрупи)

 • Obekti – (O) – Обекти

 • Vector – ID Вектор – направо има наследници от типа

 • TypeState – ID тип състояние – направо има наследници от типа

 • Stoki – (S) – Стоки

 • Apark – (AP) – Автомобили

 • DocKind – Вид документ – Наследници Head, Kind, G, GALL

 • VectDate – Атрибути FromDate, ToDate

 • Valuti – направо има наследници от типа

До тук са елементи участващи в състояния по стоки, валути и суми.

 • SPJoinStrSettings – Атрибути KindLinks, SPJoinStrID, UserStrID, NodeID

 • SPJoinStr - ID

 • Splan – (S) – Сметкоплан

 • Partida – (P) – Няма G и GALL

 • TypeAccState – направо има наследници от типа

 • UserStrXX – (US) - Потребителска структура (XX е номера на структурата)

Това са елементи за счетоводни състояния.

3.Участие в документи:

DocViewID – ID на изглед по документи (По подразбиране -1)

Cap – Заглавие на формата

Възелът Stoki(както и възела S – зависи от родителя) e примерен. Той може да бъде и по други номенклатури: • Contr - (C) – Контрагенти. Подвъзли C(По ID на Контрагент), G(По ID на група), GALL(по ID на група – с подгрупи)

 • Obekti – (O) – Обекти

 • Stoki – (S) – Стоки

 • Partida – (P) – Партиди – Липсват възли G и GALL

 • Template – (T) – Шаблони

 • People – (P) – Лица

 • DocLink – (L) – Връзка с документ - Липсват възли G и GALL

 • DocHead – (H) - Документ - Липсват възли G и GALL

 • Splan – (SP) - Сметкоплан

 • UserStrXX - (US) – Потребителска структура (XX е номера на структурата)

 • UserNomXX – (UN) – Потребителска номенклатура (XX е номера на номенклатурата)

При изброени повече от една секции, описващи елементите на номенклатури, резултатът ще включва всички документи, в които участва поне един от изброените елементи.

4.Визуализация на документ:

DocKindID – ID Вид документ

DocID – ID на документа

5.Преизчисляване на документ:

DocKindID – ID Вид документ

DocID – ID на документа

6.Хронология по състояние по стоки:

ToDate – До дата

ToDocDayNo – До номер документ в деня

VectorID – ID на Вектора

StokID – ID на стока

PartidaID – ID на партида

AddParams – Допълнителни параметри(За сега е заглавието на формата)

7.Хронология по валути:

Аналогично на 6.

8.Хронология по стойности:

Аналогично на 6.9.Хронология по сметки:

Аналогично на 6.10.Хронология по аналитични подсметки:

Аналогично на 6.11.Данни за номенклатура:NomKindID – Вид номенклатура (0 – Стандартна номенклатура, 1 – Потребителска номенклатура, 2 – Потребителска структура)

NomID – ID на номенклатурата

Във възела AddParams при необходимост се слагат допълнителни параметри:

IDForLocate – ID на елемента, който искаме да локализираме

FromNodeID – ID на групата (отваря се само тази група)

AddRole – Допълнителна роля

ReadOnly – Дали да се отваря без редакция (не е ясно къде го има)12.Редакция на документ:

DocKindID – ID Вид документ

DocID – ID на документа

13.Извикване на процедура от Plugin:[XML подаван към процедурата]PluginPath – Път до DLL-а

ProcName – Име на процедура

Free – Флаг дали модулът да се освобождава след изпълнението на процедурата. По подразбиране е 0 (не се освобождава).


Пример за „Зареждане на данни на номенклатура от XML“! Пояснение: 1. Името на тага ImportNomenkFromXML не е от значение(ще работи и с друго име). 2. Атрибутите на същия таг не са задължителни. Горепосочените им стойности са подразбиращи се ако те отсъстват.


Описание на атрибутите:

ShowStatistics – Показва съобщение със броя заредени и незаредени елементи

ShowInd – Показва индикатор

ShowErrMess – При възникнала грешка показва съобщение (накрая – 1 съобщение за всички елементи)

Transaction – Пуска операциите в транзакция и при първия неуспешно зареден елемент връща транзакцията. Ако има индикатор и потребителят го прекъсне транзакцията не се връща.

AtZeroRows, FindByIdxs – Подразбиращи се стойности за извикването на подпроцедурата за импорт на единичен елемент (ако в вътрешния XML тези атрибути нямат стойности взима подадените тук)14. Отваряне на форма за изпращане на e-mails

Пример:

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница