Списък на германските фирми от провинция Заарланд і-ви Форум по околна среда на федерална провинция Заарланд в България «Отпадъци и отпадни води»Дата10.06.2017
Размер217.67 Kb.
#23290
Списък на германските фирми от провинция Заарланд

І-ви Форум по околна среда на федерална провинция Заарланд в България «Отпадъци и отпадни води»

3 Април 2006 г., гр. София, хотел Шератон

Фирма

Участник / Длъжност

Кратък фирмен профил

Желание за сътрудничество

1

UC Umwelt Consulting GmbHwww.ucgmbh.de

Аксел Хаутц

Управител

UC-Gruppe работи в областта на:

 • Управлението и третирането на отпадъци

 • Производството на енергия от биомаса

 • Използването на „възобновяеми енергийни източници”

 • Саниране на стари замърсявания

 • Почистване на замърсени почви чрез вакуумно-термична технология
 • Местен дистрибутор,

 • Инженерни бюра,

 • Фирми, занимаващи се с изграждане на инсталации,

 • Електроснабдителни предприятия

 • Фирми по отстраняване на отпадъци

2

Hydraulik Gergen GmbH & Co. KG

www.gergen-kipper.de

Ханс-Георг Герген


Управител и съдружник

Фирмата е специализирана в областта на тежкотоварното автомобилостроене и в оборудване на подемни машини със съответната хидравлична техника. Произвеждат се превозни средства за извозване на отпадъци и най-вече:

 • Самосвали за насипни товари

 • Самосвали за абролконтейнери

 • Самосвали със задно разтоварване

 • Ремаркета-контейнеровози

 • Крайни потребители:

  • Общини, фирми за събиране на отпадъци,

  • Строителни фирми,

  • Търговци на метали и скрап, които използват такива ремаркета и самосвали
 • Партньори за дистрибуция на самосвали
3

SVT

Институт по саниране, безопасност, осигуряване и опазване на околната среда


www.svt-bous.de


Д-р инж. Райнер Шюте
Управител


SVT-Gruppe работи в областта на опазването на околната среда, санирането и управлението на околната среда:

 • Саниране на стари замърсявания,

 • Tретиране на почви,

 • Саниране на подпочвени води,

 • Добив на питейна вода

 • Търговия с емисии на парникови газове

 • Инсталации за третиране на води както за туризма, така и за селското стопанство и икономиката

 • Министерства, Oбластни управители, кметове,

 • Районни инспекторати по околната среда,

 • Пречиствателни станции,

 • Хотели,

 • Селскостопански предприятия.
4

GCG - Геотехника и консултиране за изграждане на фундаменти

www.gcg-dr-heer.de
Д-р Волф Хеер

Собственик / Управител

Инженерно-консултантска фирма със сфера на дейност:

 • Управление на отпадъците

 • Изграждане на нови депа, саниране на стари

 • Стари замърсявания,

 • Хидрогеоложки проучвания

 • Строителство на тунели и микро-тунели,

 • Укрепване на склонове,

 • Съоръжения за обработване на дъждовни и отпадни води,

 • Строителни материали,

 • Консултиране при изграждане на фундаменти, анализи на изпълнимостта,

 • Управление на качеството при земните работи и изграждане на фундаменти

 • Поемане на строително-технически проектантски услуги

 • Управление на проекти

 • Създаване на консорциуми с цел трансфер на ноу-хау

 • Сътрудничество със строителни фирми и инженерно-консултантски бюра
5

MGG, регионален офис SaarProjekt
www.saarprojekt.de

Инж. Рудолф Крум

MGG е специализирана в:

 • Саниране, рекултивиране, управление и развитие на терени около минни предприятия

 • Рекултивиране на сечища

 • Рекултивиране с акцент опазване на природата

 • Рекултивиране с цел туристическо предлагане

 • Озеленяване/ ландшафтна архитектура (инженерно-консултантски услуги, финансиране, строителство, управление на проекти)

 • Минни предприятия,

 • Минна администрация, служби по околната среда или общини, които се занимават с рекултивиране или хидротехническо строителство,

 • Местни фирми, които работят в областта на рекултивиране или хидротехническо строителство,

 • Фирми в сферата на озеленяване/ ландшафтна архитектура

6

sikos GmbH

www.sikos.de

Д-р Манфред Шмидт

Управителsikos Group е специализирана фирма за услуги в областта на човешките ресурси.
Ключови компетенции ПЕРСОНАЛ

 • Стратегическо развитие на персонала

 • Консултации по персонала и подбор на персонал/ оценяване

 • Посредничество при търсене и подбор на персонал / profiling

 • Outplacement


Ключови компетенции ОБУЧЕНИЕ

 • Консултации за повишаване на нивото на квалификация

 • Разработване на обучения (учебни планове и програми)

 • Тренинг на персонала

 • Разработване и изготвяне на материали за обучение

 • Собствена платформа за електронно обучение

 • Разработване на Online-съдържание

 • Фирми, които имат нужда от услуги в областта на човешките ресурси или обучението.

 • Образователни институции,

 • Училища, ВУЗ

 • Организации, провеждащи обучения,

 • Разработване, адаптиране на обучителни програми

 • Създаване на съвместна фирма,

 • Консултантски услуги,

 • Проекти, финансирани от ЕС.

7

elementis consult Ingenieur GmbH

www.elementis-consult.com

Инж. Фолкер Квентмайер


elementis consult Ingenieur GmbH е проектантска и инженерно-консултантска фирма, специализирана в техниката за опазване на околната среда:

 • Комунални пречиствателни станции с мащаб от 100 до 1 млн. жители.

 • Индустриални пречиствателни станции за най-различни промишлени отрасли като хранително-вкусова промишленост, дървообработваща промишленост, рафинерии, химична индустрия и др.

 • Пречиствателни станции за комунални депа и депа за опасни отпадъци

 • Добив на оползотворими остатъчни вещества от утайки от отпадни води или други остатъци

 • Третиране на опасни отпадъци

 • Добив на газ от остатъчни вещества, използване на газ

  • Партньори - инженерни бюра, заинтересовани да предлагат еко-инсталации до ключ.

Партньорът трябва да е компетентен в областта на техниката за опазване на околната среда и да разполага с технически персонал. Ние сме в състояние да предоставим своите референции с цел привличане на нови проекти и желаем да работим с партньори в рамките на ноу-хау-трансфер.
8

AQUEX Abwasser- und Schlamm-behandlungssysteme GmbH
www.aquex.deЙозеф Мерай

УправителAQUEX GmbH се занимава с:

 • Обработване на отпадни води,

 • Обезводняване и сушене на утайки,

 • Оползотворяването на комунални, промишлени и селскостопански шламове по нови патентовани съоръжения и методи

 • Третирането на отпадни води и утайки на фабрики за производствно на хартия, при обработката на маслени или хранителни отпадъци, свински и говежди тор, птичи тор, отпадъци от металургични заводи и др.
 • Градски управи, които искат да построят нови пречиствателни станции и се интересуват от изгодни решения,

 • Селскостопански предприятия, които се интересуват от оползотворяване на торовете,

 • Промишлени предприятия, които имат проблеми с отпадните си води,

 • Хотели, които се нуждаят от изгодно решение за обработка на отпадните им води,

 • Рафинерии или други предприятия, които произвеждат маслени утайки или други маслени отпадъци,

 • Промишлени предприятия, в които остават отпадъчни шламове от лакове,

 • Фабрики за производство на хартия,

 • Металургични заводи,

 • Бирени фабрики,

 • Мандри.

Също предприятия, които се интересуват от създаване на смесено предприятие.
9

BAUTRA Baugesellschaft mbH
www.bautra-bau.de

Михаел Баус


Управител и съдружник

BAUTRA Baugesellschaft е строително дружество и се занимава с комплексни задачи в областта на подземното и пътното строителство, най-вече със:

 • Строителство на канали за отпадни води и захранващи тръбопроводи

 • Пречистване и възстановяване на промишлени терени,

 • Обезопасяване и саниране на стари замърсявания,

 • Изграждане на депа и рециклиране на площи.

 • Обществени органзации-възложители

 • Инженерни бюра

 • Предприятия от бранша10

eepi Bauingenieure Klatt & Partner
www.eepi.de

eepi GmbH
www.eepi.luдипл. инж. Бернд Цимер

Съдружникинж. д-р Маркус От

Управител и съдружникИнженерната група eepi представлява мрежа от инженерни бюра, които над 50 години извършват висококачествени инженерни услуги.

 • Пречистване на отпадни води

 • Водоснабдяване

 • Техника за управление на отпадъците

 • Пътно и транспортно проектиране

 • Конструктивно инженерство

 • Проектиране на носещи конструкции

 • Екологично проектиране

 • Строително проектиране

 • Геодезия

 • Защита от наводнения

 • Управление на проекти

 • Консултации по екологично-технически въпроси

 • Поемане на проектантски дейности

 • Консултации и посредничество при инвестиции в германски екологични технологии

 • Управление на проекти, включително подкрепа на публични институции при реализацията на европейски проекти

 • Създаване на консорциуми с български инженерни бюра
11

EVS-SAB GmbH

Entsorgungsverband Saar – Gesellschaft für Service im Abwasserbereich mbH

www.evs-sab.de

Карл Хайнц Екер


Управител
Д-р Хериберт Гиш

Управител
Съюзът по отстраняване на отпадъци Заар (EVS-SAB GmbH) разполага с дългогодишен опит в проектирането, строителството и стопанисването на 110 пречиствателни станции и 165 помпени станции и обучението на персонал на пречиствателните инсталации.

 • Отстраняване и третиране на утайки и на отпадни води от производствени процеси.

 • Всички въпроси, свързани с управлението на отпадните води като проектиране, ново строителство, саниране или оптимизиране на системи от канали и пречиствателни станции

 • Поддръжка и обслужване на технически инсталации за отпадни води

 • Изследване на питейни води и води за миене и къпане

 • Изследвания на компост, биологични отпадъци и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

 • Обучение на изпълнителски персонал

 • Управление на отпадъци като оператор на инсталации за изгаряне на отпадъци и на множество стари депа

 • Консултации по въпросите за системите за екологични такси. • Градове и общини, областни структури, целеви сдружения,

 • Създаване на консорциуми от предприятия,

 • Сътрудничество със строителни фирми,

 • Местни инженерни бюра,

 • Общини/фирми, които имат потребности в областта обучение на изпълнителски персонал.12

Geo Concept Saar GmbH
www.geo-concept-saar.deМатиас Хабермайер

УправителGeo Concept Saar GmbH е проектантско и консултантско бюро в областите:

 • Експертизи и изследвания - изследвания за ОВОС, технико-икономически обосновки, общински и регионални концепции за развитие, концепции и стратегии за опазване на природата, геоложки и хидрогеоложки оценки, закриване, контрол и последваща обработка на депа, концепции за финансиране (напр. публично- частни партньорства)

 • Проектиране - проектиране на рекултивация, планове за изпълнение за поддръжка на ландшафта, мерки за защита на подпочвените води, оценка на стари замърсявания и изготвяне на концепции за саниране

 • Трансфер на знания - екологични експертизи, планиране на защитата на природата и регионален менджмънт, оценка на строителни основи, защита на подпочвените води

 • Партньори за съвместни услуги в областите управление на отпадъците и водно стопанство, екологични експертизи и регионален мениджънт, преди всичко във връзка с проекти на ЕС (напр. ИСПА) за частни предприятия, но също така и за обществени организации в България.

 • Възложители в България като общини, сдружения и компетентни министерства.
13

IGP – Ingenieurgesellschaft

Gäbges + Partner mbH
www.igp-ing.de


дипл. инж. Илия Шойлев


дипл. инж. Александер Бах


Инженерното дружество Gäbges покрива почти всички области на строителството.

 • Инженерно строителство –мостостроене, промишлено строителство и строителство на халета, съоръжения за третиране на дъждовни и отпадни води, подпорни стени

 • Архитектура - строителство на сгради и промишлено строителство, строителство на болници, театри и културни учреждения, строителен надзор

 • Градоустройство -планове за площи и застроителни планове, ландшафтно оформление и озеленяване, инфраструктурни концепции

 • Статика и конструиране -стомана, стоманобетон, предварително напрегнат стоманобетон, дърво, високо и промишлено строителство, мостостроене, специално подземно строителство

 • Пътно строителство -улици на федералната пътна мрежа, магистрали, пешеходни зони и зони за колоездачи, улично отводняване, строителен надзор в пътното строителство

 • Консултиране в строителството -цялостно проектиране, координиране на здравето и безопасността, опит в разработването на проекти в чужбина

 • Техническо обзавеждане на сгради- отопление, вентилация, санитарни помещения, електротехника, подемна и транспортна техника, екологична техника

 • Компетентни обществени организации в строителството

 • Инвеститори

 • Местни проектантски бюра в строителството

 • Местни строителни фирми
14

IZES Institut für

ZukunftsEnergieSysteme gGmbH
www.izes.deпроф. дипл. инж. Франк БаурIZES – Институт за енергийни системи на бъдещето е приложен институт на Висшето училище по техника и икономика на Заарланд. Институтът се занимава с приложни изследвания и разработки в областите:

 • Разработване на регионални концепции за събиране и обезвреждане на отпадъци

 • Възобновяеми енергийни източници,

 • Управление на материалните потоци

 • Управление на отпадъците

 • Концепции за използване на биомаса

 • Ефективно използване на енергията,

 • Системна техника

 • Нови услуги в областта на енергетиката.

Партньори за изследователска дейност:

 • университети и университетски организации

 • обществени учреждения като градове и общини, както и регионални администрации

 • технологични фирми в областта на възобновяемите енергийни източници, както и на пречиствателната техниката и за управление на материални потоци

 • фирми от сферата на услугите

 • проектантски фирми с научна насоченост и инженерни бюра

 • производители на биомаса / селскостопански предприятия
15

KEN

Kommunale Entsorgung Neunkirchen GmbH & Co. KG
www.ken-gmbh.de
WRH

Wasser Ver- und Entsorgung

Rhein-Haardt GmbH
www.wrh-gmbh.de


дипл. инж. Хайно Гротехузман

Управител

KEN- Общинско почистване Нойнкирхен и WRH– Водоснабдяване и почистване Рейн-Хаарт услуги в областта на водоснабдяването и почистването.

 • Управление на дейността- техническо и търговско управление на пречиствателни станции и канализационни мрежи, осигуряване на качеството и оптимизация на разходите, консултации за повишване на ефективността на производствените процеси и консумацията на енергия

 • Управление на проекти - поемане на функция на инвеститора при проектирането и строителството на водостопански съоръжения, управление на проекти и контрол при инвестиционни мероприятия, проектиране и ръководство на строителните работи

 • Консултации и обслужване- изготвяне и администриране на ГИС-канална документация, кадастър на отпадните води и индиректно изхвърляните отпадни води, почистване и запечатване на канали, класифициране на повреди, програми за саниране, имуществени оценки, инвестиционно планиране, хидродинамични изчисления на каналните мрежи, концептуално планиране, изследвания за управление на отпадъците и отпадните води, ограничаване проникването на подпочвени води в канализацонната мрежа, стопанисване на дъждовни води

 • Управление на остатъчни вещества-индивидуални концепции за пречистване на утайки, например оползотворяване в селското стопанство, мерки за рекултивация и компостиране, както и термична преработка и обезвреждане.
 • Поемане на услуги за проектиране на водостопански проекти,

 • Външно управление на проекти,

 • Създаване на консорциуми,

 • Сътрудничество със строителни фирми.

 • Цялостно консултиране на общини и фирми.16

TERRAG Service und Vertrieb GmbH
www.terrag-service.de

Алберт Винцент


Управител

Приоритетни области на дейността на TERRAG Service und Vertrieb GmbH са:

 • Саниране на почви,

 • Рекултивация на депа,

 • Саниране на депа,

 • Стопанисване на инсталации за компостиране,

 • Управление на материалните потоци за всички потоци от отпадъци,

 • Доставка на заместители на горива,

 • Възстановяване на насипи от мини и металургични заводи

 • Събаряне на промишлени съоръжения.
 • Партньори в нашата област.

 • Поемане на строително-технически услуги за проектиране при строителството на депа,

 • Външно управление на проекти,

 • Създаване на консорциуми,

 • Сътрудничество със строителни фирми.

С удоволствие ще предоставим възможност да бъдат посетени нашите настоящи съоръжения, съответно депа и строителни обекти.
17

Zintel + Zintelwww.zintel.de


Петер Цинтел

Собственик


Вещо лице по околна среда по EMAS


Zintel + Zintel е най-старата фирма за услуги в областта на околната среда в Заарланд.
Основните компетенции са не само в областта на опазването на водите и третирането на отпадните води, но и върху предотвратяването на аварии, противорпожарна защита, опазване чистотата на въздуха, намаляването на шума и охраната на труда.
От повече от 6 години насам г-н Цинтел е един от общо 200 сертифицирани по EMAS (Система за екологичен мениджмънт и одит) независими вещи лица по околна среда в Германия.

Всички важни за околната среда браншове, общини и др. и фирми, разработващи технологии за околната среда.


18

Mecabor GmbH
Internet: www.mecabor.com


Йохен Милац

Управител на филиал/

директор продажбиMECABOR SA e специализирана в конструирането и производството на хидравлични блокове за управление.

Фирмата произвежда единични блокове и серийни детайли с единично тегло до 5000 кг от стомана, чугун, алуминий, висококачествена благородна стомана и специални сплави.

MECABOR е партньор както на фирми-производители на автомобили, селскостопански и строителни машини, преси, машини за леене под налягане и металорежещи машини, така и на почти всички известни производители на хидравлични системи в Европа и САЩ.


 • Търговски фирми в областта на хидравличната техника

 • Представителства на фирми за хидравлични системи,

 • Производители на хидравлика

 • Крайни потребители.
19

PHB Stahlguss GmbH
www.phbguss.deРоланд Моч
Ролф Вилхелми


PHB Stahlguss GmbH е стоманолеярна за единични части и малки серии - тегла между 200 кг и 17 тона.

Производствени области:

топлоустойчиви стоманени отливки за строителството на енергийни централи (корпуси за вентили, носачи за лопати, части за газови и парни турбини), корпуси за помпи, свързващи конструкции, общи стоманени отливки, бързо износващи се отливки, ходови колела.

Материали: Всички стоманени сплави, преди всичко средно и високо легирани.

Фирмата е сертифицирана по DIN EN ISO 9001:2000-12.
Фирмата търси доставчици за търговията си с отливки, преди всичко леярни за:

 • бързо износващи се отливки (Cr Mo стоманени отливки, Mn твърди стомани), малки и средни серии, отливки от няколко килограма до около 2 тона.

 • стоманени отливки за общи цели на потребление, нелегирани и средно легирани, единични отливки, малки и средни серии, отливки от няколко килограма до 10 тона. Лятите части трябва да бъдат изпитани и тествани в степен на качество 2 или 3 според изискванията на клиента по DIN EN 12680-2 и EN 1369.

 • отливки от подобрена стомана.

 • ходови колела и ходови ролки с диаметър 200 до 1000 mm.

 • отливки между другото с удостоверение за изпитване по DIN EN 10204.

20

WERLE GMBH
www.werle-gmbh.com


Вернер Риц
Управител
Юрген Фукс
Ръководител продажби • Производство на арматури, крилчати колела, фрезови глави, хидравлични отливки до 500 bar, карданови валове, шпинделни шейни, части за помпи, газово уплътнени отливки, корпуси за помпи, ротори, оребрени цилиндри, спирални корпуси, корпуси на степени, капаци за статори, инструментални машинни маси, зъбни колела, цилиндрови блокове, цилиндрови глави, цилиндрови втулки и висококачествени отливки за всички области на промишлеността.

 • Закаляем, галванизируем, износоустойчив чугун.

 • Серийно производство посредством напълно автоматични формовъчни инсталации и единично производство, вкл. отливки по модели от стиропор при тегла на детайлите от 1 kg до 1200 kg

 • Грундиране, боядисване, нажежаване, изготвяне на модели,

 • Консултации от конструкцията до готовата отливка

 • Обработка на готови изделия
Сътрудничество/ партньорство с:


 • леярни

 • фирми за почистване на отливки

 • производители на модели

 • фирми за обработкаСтр. отСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница