Списък на инвестиционните предложения, планове и програми, които могат да предизвикат значителен кумулативен ефект върху заштени зони bg0000208 "Босна", bg0000143 "Караагач", bg0001007 "Странджа" и bg0002040 "Странджа"Дата13.10.2018
Размер31.43 Kb.
Списък на инвестиционните предложения, планове и програми, които могат да предизвикат значителен кумулативен ефект върху заштени зони BG0000208 "Босна", BG0000143 "Караагач", BG0001007 "Странджа" и BG0002040 "Странджа"


ЗЗ BG0000208 "Босна":

1. Изменение на ОУП на община Приморско

2. План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите

3. Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕАД Бургас

4. Изменение на ОУП на община Созопол
ЗЗ BG0000143 "Караагач"

1. Изменение на ОУП на община Приморско

2. План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите

3. Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕАД Бургас


ЗЗ BG0001007 "Странджа" и ЗЗ BG0002040 "Странджа"

1. ОУП на община Малко Търново

2. ОУП на община Средец

3. Изменение на ОУП на община Приморско

4. Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ 4663.72.526, местност "Сушица", землище на гр. Малко Търново

5. Изграждане на еднофамилни жилищни сгради за лично ползване и отдаване под наем в ПИ 015011, местност "Перилката", землище на с. Визица, община Малко Търново

6. Изграждане на МВЕЦ "Велека" в поречието на р. Велека, местност "Мильов пъзлак", землище на с. Звездец, община Малко Търново

7. Изграждане на МВЕЦ "Моряни", "Ковач" и "Петрова нива" в поречието на р. Велека, землище на с. Звездец, община Малко Търново

8. Добив на пясък и баластра от р. Велека в границите на ПП "Странджа"

9. Разкриване на баластриери в коритото на р. Велека за изземване на динамичните запаси от пясък и баластра в землищата на с. Кости, м "Зибков дол", с. Бродилово, м. "Даксан", "Певтим" и "Еленица" и с. Българи, м. "Припор".

10. Изграждане на депо за битови отпадъци в ПИ 0405017А, местност "Мечкобиево", община Малко Търново

11. Рехабилитация и реконструкция на път III-9901 Царево- Резово, участък "Царево - Ахтопол от 2+997, 06 до км 13+670"

12. Изграждане на енергиен парк и регулационен център в ПИ 46663.52.477 в землището на гр. Малко Търново

13. Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на с. Сливарово, засягащо имоти 000118, 024015, 024005, землище на с. Сливарово, община Малко Търново

14. Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на гр. Малко Търново, засягащо имот 208037, местност местност "Вълчанов дол", община Малко Търново

15. Реконструкция на четвъртокласен път от с. Визица "III-907 до път IV-918" с. Писменово - с. Фазаново

16. Канализация за битови отпадъчни води в с. Звездец, община Малко Търново

17. Проектиране и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Малко Търново

18. Реконструкция водопроводната мрежа, изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Заберново, община Малко Търново

19. Изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция на с. Младежко, община Малко Търново

20. Изграждане на хидтротехническо съоръжение за противопожарни нужди на р. Бутамята, местност "Цигански бозалък", землище на с. Синеморец, община Царево

21. Изграждане на хидтротехническо съоръжение - бараж за противопожарни нужди на р. Силистар, местност "Дуканска бърчина", землище на с. Синеморец, община Царево

22. Реконструкция на съществуваща сграда за отдих- хотел и изграждане на ресторант и открит форум в имот 023010, м. "Малево", землище на с. Граматиково, община Малко Търново

23. Изграждане на канализация за битови отпадъчни води и пречиствателна станция в с. Бръшлян, община Малко Търново

24. Изграждане на мотел с ресторант и две бунгала в ПИ010001, землище на с. Калово, община Малко Търново

25. Изграждане на шест сгради за селски туризъм в ПИ020127, местност "Край село", землище на с. Заберново, община Малко Търново

26. Изграждане на централа на биомаса 1 MW в ПИ46663.52.592, местност "Добържана", землище на гр. Малко Търново

27. План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите

28. Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕАД Бургас

29. Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот №049004, местност "Велечка бърчина", землище с. Визица, община Малко Търново30. План - извлечение за промяна вида на сечта, І-ви ГСУ-Заберново и ІV-ти ГСУ-Граматиково", землища на с. Бяла река, с. Калово, с. Заберново и с. Визица, Община Малко Търново

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница