Списък на издадените комплексни разрешителнистраница1/4
Дата15.12.2017
Размер0.56 Mb.
#36814
  1   2   3   4
Списък на издадените комплексни разрешителни (2004 − 2008г.):

КР/година

Име на оператора, площадка

Дата на публикуване

Влязло в сила КР/дата/

1/2004

1/2007


“КЦМ”АД, гр. Пловдив

Актуализирано на 07.05.2007г.

24.06.2004 г.- в. “24 часа”

11.05.2007г.10.07.2004г.

26.05.2007г.2/2004

2/2006


“МОНБАТ”АД, гр. Монтана


в. “24 часа”

25.06.2004г.09.07.2004г.

Актуализирано на 17.04.2006г.

21.04.2006г.
в.” 24” часа

6.05.2006г.

3/2004

3/2006


ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Търговище


09.07.2004 г. в.”Труд”

25.08.2004 г.

Актуализирано на 17.04.2006 г.

21.04.2006г.

в. “ 24 “ часа6.05.2006г.

4/2004

“ПРОМЕТ СТИЙЛ”АД, гр. Бургас

24.07.2004 г. в.”Труд”

08.08.2004г.

5/2004

Регионално депо за ТБО “ВРАЦА − МЕЗДРА”

24.07.2004 г. в.”Труд”

08.08.2004г.

6/2004

6/ 2006


“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД, гр. Бургас


05.11.2004 г. в. “Труд”

20.11.2004г.

Актуализирано на 12.07.2006г.

15.07.2006г.
в. “24”часа

30.7.2006г.

7/2004

“ЛАКПРОМ”АД, с. Световрачане


22.11.2004 г. в. “Дневник”

07.12.2004г.

8/2004

8/2006


“НЕОХИМ”АД, гр. Димитровград – площадка “А”


17.12.2004 г. в.”24 часа”

01.01.2005 г.

Актуализирано на 17.04.2006 г.

21.04.2006г.

в.”24” часа6.05.2006г.

9/2004

“НЕОХИМ”АД, гр. Димитровград – площадка “Б”

17.12.2004 г. в.”24 часа”

01.01.2005 г.

10/2004

БАЛКАНФАРМА – РАЗГРАД”АД, гр. Разград

„БИОВЕТ”АД, клон Разград

(действаща)


17.12.2004 г. в.”24 часа”

01.01.2005 г.

11/2004

11/2007


“БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН”АД, гр.Троян

ново име-“АКТАВИС”-отменено-КР-16.03.2007г.

17.12.2004 г. в.”24 часа”

30.03.2007г.

в. “24часа”


01.01.2005 г.

14.04.2007г.12/2004

“СВИЛОЗА” АД, гр. Свищов

17.12.2004 г. в.”24 часа”

01.01.2005 г.

13/2004

“ТЕРЕМ – ИВАЙЛО” ЕООД, гр. Велико Търново

17.12.2004 г. в.”24 часа”

01.01.2005 г.

14/2004

14/2006


14НО/2007г.

“ПАНХИМ” АД, гр. Стара Загора

Актуализирано на 27.04.2006г.

Актуализирано на 29.10.2007г./втора-А/

17.12.2004 г. в. “Труд”

05.05.2006г.

30.11.2007г.

в. “24”часа01.01.2005 г.

20.05.2006г.

15.12.2007г.


15/2004

“ОРГАХИМ” АД, гр. Русе, Западна площадка

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

16/2004

16/2007


“БАЛКАНФАРМА – ДУПНИЦА”АД, гр. Дупница

ново име –“Актавис”отменено КР-16.03.2007г.

30.12.2004 г. в.”Сега”

30.03.2007г.

в. “24 часа”


14.01.2005г.

14.04.2007г.17/2004

17/2006


“МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ” АД, гр. Бургас


30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

Актуализирано на 12.7.2006г.

15.7.2006г.

в.”24” часа30.7.2006г.

18/2004

“ВЕТБИОФАРМ” АД, гр. Враца

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

19/2004

“ПОЛИХРОМ ПОАП” АД, гр. София

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

20/2004

“ВИДИМА” АД, гр. Севлиево, площадка “Севлиево”

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

21/2004

“НОВА ПЛАМА” АД, гр. Плевен

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

22/2004

22/2006


“ОРГАХИМ” АД, гр. Русе, Източна площадка

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

Актуализирано на 17.04.2006 г.

21.04.2006г.

в.”24”часа6.05.2006г.

23/2004

“АГРИЯ” АД, гр. Пловдив


30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

24/2005

24/2006


“СИБИ” ООД, гр. Севлиево


30.12.2004 г. в.”Сега”

.14.01.2005г.

Актуализиране на 12.07.2006г.


15.07.2006г.

в. “24” часа30.07.2006г.

25/2005

“МЕТАЛ” АД, гр. Варна

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

26/2005

26/2006


“ВИДИМА” АД, гр. Севлиево, площадка “Градница”

Идеал Стандарт-Видима, АД гр.Севлиево, ГрадницаАктуализиране на 12.07.2006г.

30.12.2004 г. в.”Сега”

15.07.2006г.

в. “24 “ часа


14.01.2005г.

30.7.2006г.27/2005

“Ей и Ес – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1”, с. Медникарево

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

28/2005

“БИОВЕТ” АД, гр. Пещера

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

29/2005

“АДФ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Първомай

30.12.2004 г. в.”Сега”

14.01.2005г.

30/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД, ТЕЦ “СОФИЯ ИЗТОК”

08.04.2005 г.

23.04.2005г.

31/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК” АД, гр. Казанлък

08.04.2005 г.

23.04.2005г.

32/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН” ЕАД, гр. Шумен

08.04.2005 г.

23.04.2005г.

33/2005

33/2007


“ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас

Актуализирано на 03.04.2007г

“Топлофикация Бургас” ЕАД, гр. Бургас15.04.2005 г.

в. „24 часа”

06.04.2007г.

в. “24”часа30.04.2005г.

21.04.2007г.34/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ” ЕАД, ТЕЦ “ПЛОВДИВ СЕВЕР”

Актуализирано на 15.02.2008г.

15.04.2005 г.

в. „24 часа”

29.02.2008г.

В. „ 24 часа”30.04.2005г.

15.03.2008г.35/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” ЕАД, гр. Плевен

Актуализирано на 18.02.2008г.

15.04.2005 г.

в. „24 часа”

29.02.2008г.

В. „ 24 часа”30.04.2005г.

15.03.2008г.36/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД, ОЦ “ЛЮЛИН”

15.04.2005 г.

в. „24 часа”01.05.2005г.

37/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД, ОЦ “ЗЕМЛЯНЕ”

15.04.2005 г.

в. „24 часа”30.04.2005г.

38/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ” ЕАД, ОЦ “ПЛОВДИВ ЮГ”

15.04.2005 г.

в. „24 часа”30.04.2005г.

39/2005

“МЕГА ГРУП” АД, гр. Варна

15.04.2005 г.

в. „24 часа”30.04.2005г.

40/2005

40/2006


“БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово

29.04.2005 г.

14.05.2005г

„БРИКЕЛ”ЕАД, гр. Гълъбово

(решение за изменение 40/2006г.)

17.11.2006г

в.”24” часа02.12.2006г.


41/2005

41/2007


ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, гр. Димитровград

ТЕЦ “МАРИЦА 3 “ АД, гр. Димитровград/ изменение/

22.04.2005 г.

29.06.2007г.

в. “24часа”


07.05.2005г.

14.07.2007г.42/2005

ТОПЛОФИКАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕАД, гр. В. Търново

(неиздадено)

15.04.2005 г.

30.04.2005г.

43/2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД, ТЕЦ “СОФИЯ”

22.04.2005 г.

07.05.2005г.

44/2005

ТЕЦ “Свилоза” АД, гр. Свищов

27.05.2005 г. в. “24 часа”

12.06.2005 г.

45/2005

ТЕЦ “Бобов Дол” ЕАД, гр. Бобов дол

27.05.2005 г. в. “24 часа”

12.06.2005 г.

46/2005

“Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе - Изток”, гр. Русе

03.06.2005 г. в. “24 часа”

18.05.2005 г.

47/2005

“Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка София

17.06.2005 г. в. “24 часа”

02.07.2005 г.

48/2005

“Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка Пловдив

Актуализирано на 15.02.2008г.

24.06.2005 г. в. “24 часа”

29.02.2008г.

в. „ 24 часа”


09.07.2005 г.

15.03.2008г.49/2005

“Топлофикация Габрово” ЕАД, гр. Габрово

17.06.2005 г. в. “24 часа”

02.07.2005 г.

50/2005

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево

10.06.2005 г. в. “Труд”

25.06.2005 г.

51/2005

“ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово

17.06.2005 г. в. “24 часа”

02.07.2005 г.

52/2005

ЕК “МАРИЦА ИЗТОК III” АД, гр. София

“Енел Марица –изток 3” /ново име/Актуализирано на 15.02.2008г.

17.06.2005 г. в.”24 часа”

29.02.2008г.

в. „24 часа”


02.07.2005 г.

31.10.2008г.53/2005

“Топлофикация − Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република”, гр. Перник

01.07.2005 г. в. “24 часа”

16.07.2005 г.

54/2005

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица

01.07.2005 г. в. “24 часа”

16.07.2005 г.

55/2005

“Топлофикация − Сливен” ЕАД, гр. Сливен

24.06.2005 г. в. “24 часа”

09.07.2005 г.

56/2005

ТЕЦ “Видахим” АД, гр.Видин

24.06.2005 г. в. “24 часа”

09.07.2005 г.

57/2005

“Юмикор Мед” АД

“Кумерио Мед”АД, гр. ПирдопАктуализирано на 15.02.2008г.

01.07.2005 г. в. “24 часа”

29.02.2008г.16.07.2005 г.

15.03.2008г.58/2005

“СК − 13 Плевен Каменина” АД, гр. Плевен

22.07.2005 г. в. “24 часа”

06.08.2005 г.

59/2005

“Керамика 98” ООД, гр. Летница

22.07.2005 г. в. “24 часа”

06.08.2005 г

60/2005

“КЕРАМ ИНВЕСТ” АД, гр. Сливен

22.07.2005 г. в. “24 часа”

06.08.2005 г.

61/2005

“Керамика Бургас” АД, гр. Бургас

29.07.2005 г. в. “24 часа”

13.08.2005 г.

62/2005

“Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловешка

29.07.2005 г. в. “24 часа”

13.08.2005 г.

63/2005

63-Н1/2007“ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД, гр. Девня

30.12.2005 г.

в. “24 часа”

29.02.2008г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

15.03.2008г.64/2005

“Керамичен завод Ботевград” ООД, оператор “Каприз 2”, гр. София

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

65/2005

“Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

66/2005

“ШАВАРНА − 97” ООД, гр. Левски

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

67/2005

“Идеал Стандарт България” АД, гр. Севлиево

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

68/2005

“АГРОПОЛИХИМ” АД, Девня

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

69/2005

“БЪДЕЩЕ − БУТОВО” ДЪЩЕРНО АД, с. Бутово

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

70/2005

“СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр. Мездра − цех Мездра

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

71/2005

“СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр. Мездра-цех Мездра

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

72/2005

“ПОЛИМЕРИ”, гр. Девня

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

73/2005

“ИНСА ОЙЛ”ООД, гр. Рaковски

21.04.2006г.
в. “ 24 часа”

6.05.2006г.

74/2005

“СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

75/2005

„ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД, с. Бели Извор

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

76/2005

„ЗЛАТНА ПАНЕГА”АД, гр. Златана Панега

30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

77/2005

.


„ВУЛКАН”АД, гр. Димитровград

Актуализирано на 29.10.2007г.

30.12.2005 г.

в. “24 часа”

30.11.2007г.

в. “24”часа14.01.2006 г

15.12.2007г..78/2005

„МЕТИЗИ”АД, гр. Роман

21.04.2006г.
в. “ 24 часа “

6.05.2006г.

79/2005

/„ПЛЕВЕНСКИ ЦИМЕНТ”АД, гр. Плевен/”

“ ХОЛСИМ” АД30.12.2005 г.

в. “24 часа”14.01.2006 г.

80/2005

80-Н0-И0-А1/2008г.„ОГНЯНОВО К”АД, ЗНХВ „Пуклина”

Актуализирано на 06.11.2008г.

21.04.2006г.
в. “24 часа”

28.11.2008г.

в. „24 часа”


6.05.2006.г.

13.12.2008г.81/2005

„ОГНЯНОВО К”АД, завод „Огняново”, гр. Пазарджик

21.04.2006г.
в. “ 24 часа”

6.05.2006г.

82/2005

“Калцит”АД, гр. Асеновград

21.04.2006г.
в. “ 24 часа”

6.05.2006г.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница